New Hope barnfond

För företag

Bli huvudpartner – skräddarsy ditt stöd

Bidra med minst 50 000 Kr per år.

 • Skräddarsy ditt stöd och få möjlighet att uppkalla ett stödprojekt efter företaget.
 • Rätt att använda vår stöd-logotyp.
 • Möjlighet att ingå i New Hopes styrelse.
 • En företagsambassadör.
 • Exponering som huvudpartner med företagslogotyp på New Hopes hemsida.
 • Värdet av eventuell julkalendersponsring inkluderas i stödbeloppet.
 • Omnämnande i New Hopes sociala medier (minst 4 ggr/år).

För mer information

_____________________

 

Aktivitetssponsor – ge stöd till specifika behov

Bidra med 10 000 – 50 000 Kr per år.

 • Rätt att använda vår stöd-logotyp.
 • En företagsambassadör.
 • Exponering av företagsnamn (ej logo) vid aktuell stödaktivitet på New Hopes hemsida.
 • Värdet av eventuell julkalendersponsring inkluderas i stödbeloppet.
 • Omnämnande i New Hopes sociala medier (minst 1 ggr/år).

För mer information

_____________________

 

Köp våra gåvobevis – perfekt företagspresent

 • Köp våra gåvobevis i gåvoshopen, som företagspresent till anställda, kunder och partners. Det går att välja mellan en rad ändamål!
 • Kvitto och gåvobevis som PDF ingår alltid!
 • Vi kan fakturera – kontakta oss.
 • Till vår gåvoshop

_____________________

 

Matcha medarbetarnas engagemang!

Varför inte utmana personal och kollegor att bli månadsgivare hos New Hope, där företaget matchar den årliga bidragssumman från medarbetarna?

För mer information

_____________________

 

Julkalendern – skraplotten som gör gott

Du kan som företagare sponsra vår årliga och oerhört uppskattade insamling: Julkalenderlotteriet.

Antingen som vinstsponsor eller som köpare av kalendern. Julkalenderlotteriet är en unik skraplott, fylld med möjligheter att vinna reseupplevelser bakom varje lucka. Försäljningsvinsten går till behövande barn.

 

_____________________

 

Varför stöda Reseindustrins Barnfond New Hope?

Genom Reseindustrins Barnfond New Hope bidrar ditt företag konkret till att ge utsatta barn i världen förutsättningar att själva forma sin framtid, genom tillgång till skola och förebyggande hälso- och sjukvård.

 • New Hope bidrar till flera av FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, Global Compact och till Barnkonventionens efterlevnad.
 • Ett tydligt, synligt, konkret, långsiktigt och konsekvent hållbarhetsarbete ökar attraktionskraften för ditt företag, både som arbetsgivare och för medvetna konsumenter.
 • Vi har långtgående uppföljning av alla gåvomottagare.
 • Vi arbetar med konkreta stödaktiviteter som är enkla att följa upp.
 • Löpande återkoppling till ditt företag, att dela med medarbetare eller kunder.
 • Vi kan skräddarsy en bidragslösning utifrån dina förutsättningar och önskemål.
 • New Hope säkerställer att stödet når fram till barnen.
 • Stiftelsen New Hope är registrerad hos Länsstyrelsen.
 • New Hope kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och av externa revisorer.
 • Vi arbetar alla ideellt för New Hope, har inga lokaler och knappt några administrationskostnader.

 

Skatteregler för företag: avdrag möjligt för sponsring/reklam 

 • Skatteavdrag för gåvor från företag till en ideell organisation är inte möjligt.

MEN:

Vill ditt företag sponsra New Hope? Kontakta oss!

_____________________

 

Om New Hopes kontroll och uppföljning

Läs här hur New Hope kontrolleras och följer upp att insamlade medel går dit de är ämnade.