För företag

Stöd julkalendern 2023 – skraplotten som gör gott

Julkalenderlotteriet är en unik skraplott, fylld med möjligheter att vinna reseupplevelser bakom varje lucka. Försäljningsvinsten går till behövande barn.

Allt om hur du bidrar genom att sponsra årets julkalender med vinster, hittar du här!

_____________________

Bli företagspartner

Bidra med minst 50 000 kr per år
 • Möjlighet att uppkalla ett stödprojekt efter företaget.
 • Möjlighet att medverka i New Hopes styrelsearbete, med stor insyn i arbetet.
 • Exponering som företagspartner med företagets logotyp på New Hopes hemsida.
 • Rätt att använda New Hopes stöd-logotyp ”Vi stöder New Hope år 20xx”.
 • Synlighet i New Hopes sociala kanaler under året.
 • Ett gåvobevis att rama in, fota och visa upp.
 • Värde av eventuell julkalendersponsring inkluderas i totala stödbeloppet.

För mer information

_____________________

Bli aktivitetssponsor

Bidra med 10 000 – 50 000 kr per år
 • Exponering med företagsnamn på New Hopes hemsida.
 • Rätt att använda New Hopes stöd-logotyp ”Vi stöder New Hope år 20xx”.
 • Synlighet i New Hopes sociala kanaler under året.
 • Ett gåvobevis att rama in, fota och visa upp.
 • Exponering av företagsnamn (ej logo) vid aktuell stödaktivitet på New Hopes hemsida.
 • Värdet av eventuell julkalendersponsring inkluderas i totala stödbeloppet.

För mer information

_____________________

Köp gåvobevis

 • Köp gåvobevis i gåvoshopen, som present till anställda, kunder och partners istället för en blomsterkvast.
 • Vi kan fakturera – kontakta oss.

Till gåvoshopen

_____________________

Matcha medarbetarnas engagemang

 • Varför inte utmana personal och kollegor att bli givare hos New Hope, där företaget matchar bidragssumman från medarbetarna?

För mer information

_____________________

Arrangera en välgörenhetsauktion

 • Engagera både medarbetare, kunder och partners. Auktionera ut en upplevelse, en aktivitet, en produkt till förmån för New Hopes insamlingsarbete för utsatta barn och unga.

För mer information

_____________________

Utmana till ett Swishrally

 • Utmana till ett Swishrally och försök samla in mer än 3000 kronor. New Hopes Swishnummer är 123 901 1883.
 • Vi kan assistera med insamlat swishbelopp i efterhand, om Swishgåvorna är märkta med ett meddelande.

För mer information

_____________________

Varför bidra till New Hopes insamlingsarbete?

 • New Hope bidrar till efterlevnad av flera av FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, Global Compact och Barnkonventionen.
 • Vi har långtgående uppföljning av alla gåvomottagare, ofta ner till kvitton på gjorda inköp.
 • Vi arbetar med konkreta, mindre stödaktiviteter som är enkla att följa upp.
 • Småskaligheten gör att stöd via New Hope når barn som inte stora organisationer har möjligheter att nå.
 • Gåvomottagarna följer lokala lagar, är registrerade verksamheter lokalt och har tillstånd av respektive nationell myndighet – och så klart erforderliga tillstånd.
 • New Hope får löpande återkoppling från gåvomottagarna – berättelser och rapporter som vi löpande delar med oss av.
 • Stiftelsen New Hope är registrerad hos Länsstyrelsen.
 • New Hope kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och innehar 90-konto, vilket innebär uppföljning att insamlade medel går till det som utlovas.
 • New Hopes räkenskaper kontrolleras självklart av externa revisorer.
 • Alla arbetar ideellt för New Hope. Det finns inga lokaler och knappt ens några administrationskostnader.

_____________________

Skatteregler för företag

 • Skatteavdrag för gåvor från företag till en ideell organisation är inte möjligt.

MEN:

Vill ditt företag sponsra New Hope? Kontakta oss!