New Hope barnfond

Om oss

 • New Hope är en svensk, ideell insamlingsorganisation. En stiftelse, registrerad hos Länsstyrelsen.
 • New Hope kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och innehar 90-konto, vilket innebär uppföljning att insamlade medel går till det som utlovas.
 • New Hope är godkänd gåvomottagare av Skatteverket.
 • New Hopes räkenskaper kontrolleras självklart av externa revisorer.
 • New Hope arbetar med konkreta, mindre stödaktiviteter som är enkla att följa upp.
 • Småskaligheten gör att stöd via New Hope når barn som inte stora organisationer har möjligheter att nå.
 • New Hope bidrar till efterlevnad av flera av FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, Global Compact och Barnkonventionen.
 • New Hope är politiskt och religiöst oberoende.
 • Allt arbete sker ideellt.
 • New Hope har inget kontor. Enda kostnad för administration är system, licenser, tillstånd etc.
 • Reseindustrins barnfond New Hope grundades 1989 då första insamlingen gjordes.
 • Årliga Julkalenderlotteriet är New Hopes mest kända och viktigaste insamlingsaktivitet, där försäljningsintäkterna går till barn och lotterivinsterna är donerade av framför allt svenska reseindustrin och besöksnäringen.

 

Kontroll & Uppföljning

 • New Hope kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och innehar 90-konto, vilket innebär uppföljning att insamlade medel går till det som utlovas.
 • New Hope är registrerad hos Länsstyrelsen.
 • New Hope är godkänd gåvomottagare av Skatteverket.
 • New Hopes räkenskaper kontrolleras självklart av externa revisorer.U
 • Uppföljningen av gåvomottagarna är långtgående detaljerad. Ofta ned till krav om kvitton på gjorda inköp.
 • Gåvomottagarna är registrerade verksamheter, har tillstånd av lokala myndigheter att bedriva sin verksamhets.
 • Att mottagarna följer lokala lagar och regler är en självklarhet.
 • New Hope får löpande återkoppling från gåvomottagarna – berättelser och rapporter som vi delar med oss av.
 • Resor till mottagande verksamheter för kontroll sker emellanåt, om specifika medel för detta kan samlas in.

 

Det var så det började… under en resa till Tibet

Barn från Tibet
De som arbetar med resor och turism ser ofta mer av världen än många andra. Det innebär även en närmare inblick i det svårmod och den fattigdom och många gånger outhärdliga förhållanden som en stor del av jordens befolkning tvingas leva under. Speciellt svårt är det att se svårt utsatta barn.

Att som priviligierade resenärer från Sverige, bara se på utan att göra något, var inget alternativ för grundarna av Reseindustrins Barnfond New Hope, när de under en resa till tibetanska Lhasa 1988 beslöt sig för att vända ord till handling. Året efter var organisationen född.

Under många år var namnet enbart ”Reseindustrins Barnfond”. Ingen hade då tänkt på att det kunde finnas fler branscher och företag som kunde vara intresserade av att engagera sig. ”Man grävde där man stod”.

Med åren kom detta att ändra sig och i mitten av 2000-talet adderades New Hope till namnet, för att dels beskriva vad organisationen arbetade med – att skapa hopp. Men även för att lättare kunna vända sig till företag och personer utanför reseindustrin.

Fram till i dag har mer än 35 miljoner kronor samlats och använts på bästa tänkbara sätt – till att ge utsatta barn i världen möjligheter att själva forma sin framtid genom att ges tillgång till riktiga hem, skola, förebyggande sjukvård, mat och kläder.

SOS-Barnbyar

Eftersom hjälparbete i andra länder ofta kräver omfattande administration, beslutade insamlingsorganisationen Reseindustrins Barnfond inledningsvis att samarbeta med en etablerad hjälporganisation: SOS-Barnbyar. De kunde garantera att Reseindustrins insamlade medel användes på rätt sätt.

Reseindustrins Barnfond finansierade under de tidiga åren bland annat tretton husbyggen genom SOS-Barnbyar. New Hope medverkade även till grundandet av tre familjehus i Thailand, två i St. Petersburg, två i Tibet, ett i Benin, ett i Estland, ett i Lettland, ett i Litauen, ett i Sydafrika och ett i Indien.

Idag: konkreta aktiviteter i mindre skala

Efter ett decennium med stöd till SOS barnbyar, beslutade New Hope att från millennieskiftet år 2000, fokusera på att stödja lite mindre organisationer och aktörer, med konkreta stödprojekt och aktiviteter.

Idag går stöd från New Hope till verksamheter i en rad länder med en palett av gåvomottagare. Samtidigt som vi ger stöd till att förbättra förutsättningarna för barn, kräver vi alltid tydlig uppföljning. I många fall har New Hopes arbete resulterat i ökade kunskaper och insikter bland de som driver och arbetar lokalt med barnen, om hur en verksamhet förvaltas på ett smart och långsiktigt hållbart sätt med planering, framförhållning och redovisning. Detta är inget New Hope bekostar, men vi stöttar gärna i detta arbete eftersom vi därmed får bättre insyn.