New Hope barnfond

Om barnfonden New Hope

I korthet

  • New Hope är en svensk, ideell insamlingsorganisation.
  • Målet är att samla in 1,6 miljoner kronor per år.
  • 95% av de insamlade medlen når mottagarna (se årsredovisning 2021).
  • Organisationen grundades och genomförde sin första insamling år 1989. Idén till organisationen väckes året innan.
  • Är en stiftelse, registrerad hos Länsstyrelsen.
  • Är beviljad 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.
  • Stöds av såväl privatpersoner som av företag i alla branscher, framförallt inom reseindustrin och besöksnäringen.
  • Allt arbete sker ideellt och organisationen har inget kontor. Det finns dock en liten kostnad för administration: system, licenser, tillstånd etc.
  • Politiskt och religiöst oberoende.
  • Det årliga Julkalenderlotteriet är New Hopes mest kända insamlingsaktivitet, där försäljningsintäkterna går till stöd och lotterivinsterna är donerade av svenska rese- och besöksnäringen.

 

Kontroll & Uppföljning

New Hope är registrerad organisation hos Länsstyrelsen. Verksamheten har beviljats 90-konto, vilket innebär kontroll av Svensk Insamlingskontroll att insamlade medel går till det som utlovas. Årsredovisningen granskas av externa revisorer och uppföljningen av bidragsmottagarna är långtgående detaljerad. Ofta ned till krav om kvitton på gjorda inköp. Självklart ska gåvomottagarna vara registrerade verksamheter, ha tillstånd av lokala myndigheter att bedriva den verksamhets om bedrivs och erforderliga tillstånd för sin verksamhet. Att följa lokala lagar och regler är en självklarhet.

 

Det var så det började… Under en resa till Tibet

Barn från Tibet

De som arbetar med resor och turism ser ofta mer av världen än många andra. Det innebär även en närmare inblick i det svårmod och den fattigdom och många gånger outhärdliga förhållanden som en stor del av jordens befolkning tvingas leva under. Speciellt svårt är det att se svårt utsatta barn.

Att som priviligierade resenärer från Sverige, bara se på utan att göra något, var inget alternativ för grundarna av Reseindustrins Barnfond New Hope, när de under en resa till tibetanska Lhasa 1988 beslöt sig för att vända ord till handling. Året efter var organisationen född.

Under många år var namnet enbart ”Reseindustrins Barnfond”. Ingen hade då tänkt på att det kunde finnas fler branscher och företag som kunde vara intresserade av att engagera sig. ”Man grävde där man stod”.

Med åren kom detta att ändra sig och i mitten av 2000-talet adderades New Hope till namnet, för att dels beskriva vad organisationen arbetade med – att skapa hopp. Men även för att lättare kunna vända sig till företag och personer utanför reseindustrin.

Fram till i dag har mer än 35 miljoner kronor samlats och använts på bästa tänkbara sätt – till att ge utsatta barn i världen möjligheter att själva forma sin framtid genom att ges tillgång till riktiga hem, skola, förebyggande sjukvård, mat och kläder.

SOS-Barnbyar

Eftersom hjälparbete i andra länder ofta kräver omfattande administration, beslutade insamlingsorganisationen Reseindustrins Barnfond inledningsvis att samarbeta med en etablerad hjälporganisation: SOS-Barnbyar. De kunde garantera att Reseindustrins insamlade medel användes på rätt sätt.

Reseindustrins Barnfond finansierade under de tidiga åren bland annat tretton husbyggen genom SOS-Barnbyar. New Hope medverkade även till grundandet av tre familjehus i Thailand, två i St. Petersburg, två i Tibet, ett i Benin, ett i Estland, ett i Lettland, ett i Litauen, ett i Sydafrika och ett i Indien.

Idag: konkreta aktiviteter i mindre skala

Efter ett decennium med stöd till SOS barnbyar, beslutade New Hope att från millennieskiftet år 2000, fokusera på att stödja lite mindre organisationer och aktörer, med konkreta stödprojekt och aktiviteter.

Idag går stöd från New hope till verksamheter i en rad länder med en palett av gåvomottagare. Samtidigt som vi ger stöd till att förbättra förutsättningarna för barn, kräver vi alltid tydlig uppföljning. I många fall har New Hopes arbete resulterat i ökade kunskaper och insikter bland de som driver och arbetar lokalt med barnen, om hur en verksamhet förvaltas på ett smart och långsiktigt hållbart sätt med planering, framförhållning och redovisning. Detta är inget New Hope bekostar, men vi stöttar gärna i detta arbete eftersom vi därmed får bättre insyn.