New Hope barnfond

Theodoriskolan, Indien

Theodoriskolan

New Hope fortsätter att stödja Theodoriprojektet i nordöstra delen av Indien.

Stöd genom swisha ditt bidrag till nr 1239011883 skriv Theodori i meddelande-rutan, tack!

Elever i Theodoriskolan
Vi ser att de insatser vi hittills gjort på Theodoriskolan i Chandrapura i delstaten Jharkand i Indien varit mycket lyckade. Taket läcker inte. Skolan har elektricitet. Flickorna fortsätter att spela fotboll, och vinner sedan ett par år tillbaka den lokala ligan.  Det betyder mycket för deras utveckling och självkänsla! Dessutom får vi utmärkt återrapportering genom familjen Nilsson, som på 50-talet levde och verkade på missionsstationen Theodori.

Sedan 2016 har vi satsat på små och handgripliga åtgärder för att göra livet på skolan enklare och bättre. Skolan har 11 lärare och ca 450 elever. Man börjar skolan när man 5-6 år och går sedan 10 år. I årskurs 10 har man ett centralt prov. Klarar man det kan man fortsätta på motsvarande gymnasiet i tätorten ca 3 km bort. Men då måste man vara motiverad och också få ett visst ekonomiskt stöd, för ingen skola är gratis! Det är en viss övervikt av flickor på skolan, vilket är positivt. För varje år en flicka går i skola ökar hennes möjlighet att själv ta kommandot över sitt liv och klara av det kommande familjelivet. Pojkarna skolkar mest, oftast beroende på att de förväntas ställa upp och arbeta för familjen när de blir lite äldre.

Theodori skolan

Theodori är en gammal missionsskola och den ingår fortfarande i Indiska metodistkyrkans administration. Den har en morgonbön (frivillig) i början av dagen. Barnen som går på skolan har alla möjliga religioner. Det är 9 lärare som bekänner sig till kristna tron, 1 lärare är hindu, och 1 lärare är muslim. 5 lärare har nu statlig lön och 5 lärare får sin lön från Theodoris stödförening i Sverige. En av lärarna, Jotsna Seik, kommer under 2020 att få sin lön från New Hope genom en donation från resebyrån Nygren & Lind

Typisk skoldag

Theodori
Hur ser då en typisk dag för en skolflicka, som inte är inackorderad på skolan ut? Hela familjen vaknar före gryningen vid 4-snåret. Då gal tupparna och hundarna har serenad. Som flicka har du massor av sysslor att klara av på morgonen. Hon måste sopa uteplatsen, hämta vatten vid brunnen (handpumpsdriven), samla lite löv som bränsle till den öppna lilla spisen ute på gården, så man kan koka frukost. Mamman delegerar sysslorna mellan flickorna i familjen.

Frukosten är minimal, man kanske värmer upp gårdagens middagsris och gör en gröt av den, eller bara puffat ris. Eller så äter man riset med grönsaker och/eller lök. Sedan väntar fler sysslor. Komockorna skall samlas upp, knådas och formas till kakor, som antingen smälls den upp på en mur, eller läggs ut på ett fält för soltorkning. Utan dessa finns inte tillräckligt med bränsle. Dessutom ska alla fat och kokkärl från gårdagens kvällsmåltid diskas. Det görs vid brunnen tillsammans med grannflickan. Sedan är det kroppstvagningen. Vatten bärs in till innergården, och där tvättar man hela kroppen. Eller så hoppar man ner i dammen och gör det där. Är man flicka skall man också olja in håret, så det ligger sedesamt kring huvudet. Sedan kan man bege sig till skolan.
Skolrast i Indien
Skollektionerna är inrutade med samma mönster varje dag kl 09-15.00, förutom lördag som är halvdag. Skollunchen är under en hel timmes rast. Den består av ris och linsstuvning och grönsaker. En gång i veckan får man ett ägg. Man äter med fingrarna, som de flesta indier gör, och sitter på verandan. Sedan diskar man sin personliga tallrik. Luncherna för klasserna 1-8 får skall man få ersättning för från myndigheterna och ibland får man det.  Sedan ett par år tillbaka sponsrar New Hope luncherna för klasserna 9-10, bland annat genom en donation från Resebyrån Travel Design. Från statligt håll räknar man med att de här eleverna är stora nog att bege sig hem och äta där.  Men Theodoriskolan är speciell. På Theodoriskolan har huvuddelen av eleverna flera kilometer hem, och skulle inte hinna fram och tillbaka på lunchrasten. Och risken är stor att eleverna då skulle hållas hemma av familjen för att utföra diverse sysslor på gården.

Vad händer efter kl. 15.00? Fritids? Tyvärr, är du tjej så väntar diverse hushållsysslor i hemmet, medan pojkarna tar fram fotbollen. Skoluniformen måste ju tvättas, vatten ska hämtas till familjen, kossan och getterna ska kanske passas på. Löv ska sopas för bränsle. Mamma skickar henne till byn affär för vissa inköp, medan lillebror kanske hänger med fastsurrad på ryggen.

Vid solnedgång vid 17-18.00 tiden, sätter hon sig med läxor. Nu för tiden har de flesta viss tillgång till elljus. Annars har vi våra ”study groups”, där skolbarnen samlas med en soldriven lanterna och läser läxor tillsammans.

I den mörka natten äter familjen sedan sin gemensamma kvällsmåltid och sedan går man och lägger sig vid 20-20.30.

Elevhemmet för flickor

Theodoriskolan i Indien
På skolan finns det ett flickhem, där 48 flickor från avlägsna byar kan bo under sin skolgång. Dessa flickor har fått en unik möjlighet att studera upp till färdig yrkesutbildning, och kommer alla från den fattiga urbefolkning i området. Flickornas föräldrar kan vanligtvis varken läsa eller skriva. Under de sista åren har New Hope finansierat en uppgradering av internatet. Även på elevhemmet måst flickorna sköta vissa sysslor, men i jämförelse med flickorna som bor hemma är de privilegierade och vi kan bara gissa att de njuter!

Mur runt flickhemmet

Indien har haft mycket problem med kvinnors säkerhet och 2018 fick skolan en order från myndigheterna att bygga en mur kring flickornas elevhem. Om inte muren kom på plats skulle flickhemmet stängas. Tyvärr var kostnaden mycket hög, men tack vare en gemensam satsning från New Hope och SAS U-assist kommer muren att byggas under 2019.

Dataundervisning behöver extra stöd

På Theodori skolan har man haft dataundervisning i klasserna 6-10. Tyvärr är det alldeles för många elever och för lite datorer för att den skall bli effektiv, därför har det koncentrerats enbart på klass 9-10, men det är ändå ett steg i rätt riktning. Med ytterligare finansiering skulle denna utbildning kunna bli bättre.

Hälsosatsning

Vaccination i TheodoriskolanNew Hope stöttar också Theodoriskolans hälsosatsning. Visserligen skall alla elever vaccineras genom statens försorg, men det fungerar inte alltid. Genom finansiering från New Hope finns det en skolsköterska, som ser till att alla elever får fullgott skydd mot tyfoid, MPR, DT (difteri tetanus) och Hepatit. Skolsköterskan arbetar också i ett projekt för förebyggande hälsovård i ett 15-tal byar i närområdet, så många av elevernas familjer får också hembesök genom denna enkla insats.

New Hope sponsrar också ett projekt där varje flicka i skolan förses med återanvändbara mensskydd. Att ha mens har visat sig vara mycket laddat, och länge var det stora problem för flickorna. Många gånger stannade de hemma från skolan, då familjerna inte hade pengar att skaffa skydd. Nu får flickorna lära sig hur de skall sköta sin hygien och byskräddaren har tillverkat specialdesignade mensskydd, som kan tvättas och återanvändas. Du kan sponsra detta projektet genom en gåva i vår webb butik.

Fysiks träning är viktigt! Det är framför allt internatflickorna som är engagerade i fotboll, handboll, badminton och volleybollen. De tränar varje dag mellan 05-06.30!  Här har vi satsat vi pengar på utrustning genom en gåva från SAS U-assist.  Fotboll är mest populärt, framför allt för att det gått så bra för skollaget. De har vunnit pokaler både i distriktet och i storregionen. De yngre barnen har tidigare fått en lekplats, donerad av TicketBiz/BCD Travel.
Fotboll i Theodori skolan
Sedan New Hope började samarbetet kring Theodori skolan har det skett stora framsteg, men det finns fortsatt möjligheter att utveckla skolan. Hjälp oss att göra detta!