New Hope barnfond

Ekonomi – Administrativa kostnader

Vi är unika med våra låga insamlingskostnader!

För att få möjlighet att använda sig av ett s.k. 90-konto måste man uppfylla en rad regler, uppställda av Svensk Insamlingskontroll. Ett av förordningarna är att maximalt 25% av insamlade medel får går till central administration. Vi arbetar stenhårt på att så mycket av insamlade medel som möjligt skall komma barnen till godo. De kostnader vi har är för hemsida, bank och porto i stort sett. New Hope har en central kostnad som för närvarande uppgår till endast 4% av allt som vi samlar in.

ÅR:
1989 – 1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
ADMIN KOSTNADER:
2.011
4.620
4.047
17.800
29.884
20.578
14.298
51.996
5.803
3.186
3.601
8.461
11.097
13.986
36.662
19.704
28.201
19.614
23.655
45.900
50.373
62.140
107.232
86.755
65.351
96.867
87.256
95.509
44.456
INSAMLAT BELOPP:
701.000
435.000
569.000
553.000
806.000
794.000
886.000
951.000
1.102.000
1.045.000
1.682.000
1.063.000
993.000
743.000
904.000
1.077.000
861.000
902.000
1.055.000
1.088.000
1.486.000
1.614.000
1.511.873
2.240.418
1.825.750
2.078.086
1.878.638
1.839.224
1.712.353
1.724.935