Vi är unika med våra låga insamlingskostnader!

För att få möjlighet att använda sig av ett s.k. 90-konto måste man uppfylla en rad regler, uppställda av Svensk Insamlingskontroll. Ett av förordningarna är att maximalt 25% av insamlade medel får går till central administration. Vi arbetar stenhårt på att så mycket av insamlade medel som möjligt skall komma barnen till godo. De kostnader vi har är för hemsida, bank och porto i stort sett. New Hope har en central kostnad som för närvarande uppgår till endast 3% av allt som vi samlar in.

Ekonomi

ÅR

1989 – 1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ADMIN KOSTNADER:

2.011

4.620

4.047

17.800

29.884

20.578

14.298

51.996

5.803

3.186

3.601

8.461

11.097

13.986

36.662

19.704

28.201

19.614

23.655

45.900

50.373

62.140

107.232

86.755

65.351

96.867

87.256

95.509

44.456

INSAMLAT BELOPP

701.000

435.000

569.000

553.000

806.000

794.000

886.000

951.000

1.102.000

1.045.000

1.682.000

1.063.000

993.000

743.000

904.000

1.077.000

861.000

902.000

1.055.000

1.088.000

1.486.000

1.614.000

1.511.873

2.240.418

1.825.750

2.078.086

1.878.638

1.839.224

1.712.353