New Hope barnfond

Nepal

Kathmandu, Nepal

Nepal är ett av världens fattigaste länder med korruption och barnprostitution, många byar ligger avlägset och svåra att komma fram till. Barnen här har det extra tufft med hårt arbete, lite mat och dålig skolgång. Därför är deras hälsa extra viktigt. New Hope bidrar till två sjuksköterskor som arbetar med uppsökande verksamhet bland barnfamiljer i Kathmandus slum. Under 2023 har New Hope även sponsrat ett hälso- och miljöprojekt. En av sjuksköterskorna har undervisat skolor och byar i Kathmandu, hur en dålig miljö påverkar den egna hälsan.

Barnen i Nepal
Bakgrund
I samband med den svåra jordbävningen som drabbade Nepal 2015 kom New Hope i kontakt med Eva Holmberg-Tedert och organisationen Gatubarn i Nepal. Byn Rathankot i Sindhupalchowk ligger ca 100 km från Kathmandu. Det är endast periodvis som det går att nå byn med 4-hjulsdrivna jeepar. Övrig tid får man gå från huvudvägen – en vandring på ca tre timmar. Byns skola förstördes helt i jordbävningen 2015, men har nu återuppbyggts med hjälp av donationer. Under tre års tid gick barnen i en tältskola med endast tre lärare för 8 klasser. I skolan som stod klar 2018 går det idag ca 130 elever i klasserna 1-8.

Genom de lokala myndigheterna ökades antalet lärare med ytterligare tre, men ingen kunnig att undervisa i engelska och matematik. Resultatet blev att barnen hade för dåliga förkunskaper i matematik och engelska när de skulle fortsätta i klass 9-10, i den större byn, och många av ungdomarna fick aldrig chansen att fortsätta.
Undersökning med sjuksköterska i Nepal
Sjuksköterskor hjälper sina byar
Hälsovård är avgiftsbelagd i Nepal, både den offentliga som kan fås till självkostnadspris och den privata som är betydligt dyrare. Men större delen av befolkningen måste skuldsätta sig även för att få tillgång till offentlig vård. Gatubarn i Nepal har under flera år satsat på att utbilda flickor till sjuksköterskor/barnmorskor för att de sedan ska kunna återvända till sina byar och arbeta. Några av flickorna har nu tagit sina examina under pandemin och börjat arbeta.
Sjuksköterska i Nepal
I början av 2023 har sjuksköterskorna Sonam Dolma och Chhiring arbetat i Övre Humla, det mest avlägsna distriktet i nordvästra Nepal. Vi ser tydligt vilken stor nytta de första sjuksköterskorna i detta distrikt gör då kommunikationer saknas och den som blir sjuk och inte kan gå i bergen i flera dagar får klara sig ändå. Man bygger för närvarande på en väg från distriktshuvudstaden Simikot till några av de mer centralt belägna byarna och förhoppningsvis skall detta öka tillgängligheten i framtiden och ingen får mer än två dagars vandring på hög höjd till väg. New Hope planerar att betala sjuksköterskelön för Sonam Dolma till 2025, Chhiring ska fortsätta med det nya hälso- och miljöprojektet. Därefter ska de lokala myndigheterna ta över ansvaret för den minimala vårdcentralen och Sonam Dolmas lön.

Tack till våra månadsgivare som bidrar med lön till de två sjuksköterskorna!
Läs mer >

New Hope sponsrar ett hälso- och miljöprojekt
Sjuksköterskan Chirring undervisar i skolor och ute i byarna (i slumområdena är det inte alla som kommer till skolorna) hur en dålig miljö påverkar den egna hälsan. Sopor i floden – fisken försvinner – du får för lite proteiner och barnen växer inte som de ska. Plast som slängs överallt och bränns i öppna eldar ger hälsovådlig rök som ger dig hosta och på sikt förstör dina lungor. Vi hoppas att dessa barn blir med medvetna om sitt beteende och sin framtid.