New Hope barnfond

Gatubarn, Nepal

Mat och utbildning till barnen i Nepal

I samband med den svåra jordbävningen som drabbade Nepal 2015 kom vi i kontakt med Eva Holmberg-Tedert och Gatubarn i Nepal. Vi är nu glada att återigen ta upp samarbetet och bidra med mat och utbildningsinsatser till barnen i Nepal.

Jordbävning Nepal 2015
Nepal är ett av världens fattigaste länder. Många barn är hemlösa och saknar både mat, grundläggande hälsovård och möjlighet till skolgång. Analfabetismen är fortfarande utbredd, var tredje vuxen kan inte läsa och skriva. Man har satsat stort på att bygga ut möjligheten till 10-årig skolgång och tillgången på skolor har ökat de senaste åren. Men långt ifrån alla går i skolan, och många barn tas ur skolan redan efter fem-sex år.

Byn Rathankot i Sindhupalchowk ligger ca 100 km från Kathmandu. Det är endast periodvis som det går att nå byn med 4-hjulsdrivna jeepar övrig tid får man gå från huvudvägen en vandring på ca 3 timmar. Byns skola förstördes helt i jordbävningen 2015, men har nu men har nu återuppbyggts med hjälp av donationer. Under tre års tid gick barnen i en tältskola med endast tre lärare för 8 klasser. Renuka ChaudharyI skolan som stod klar 2018 går det idag ca 130 elever i klasserna 1-8. Genom de lokala myndigheterna ökades antalet lärare med ytterligare tre, men ingen som var duktig att undervisa i engelska och matematik med resultatet att barnen hade för dåliga förkunskaper i matematik och engelska när de skulle fortsätta i ”storskolan” klass 9-10 i den större byn och många av ungdomarna fick aldrig gå vidare.

Eva insåg problematiken och från och med april 2019 har Gatubarn i Nepal anställt Renuka Chaudhary som lärare på heltid. Renuka är en utmärkt lärare, särskilt i matematik men talar också mycket god engelska och är bra på att undervisa även språk. Hon har inte lärarutbildningen klar ännu utan läser på distans och åker till Kathmandu med jämna mellanrum för seminarier och räknar med att klara sin kandidatexamen under 2020. New Hope kommer till att börja med betala hennes lön under ett år.

Ris, linser, nötter och russin ger nyttig energi

Många barn lever fortfarande på gatan i Nepal, ett av de fattigaste är slumområdet Shantinagar i Kathmandu. NepalMånga av barnen går i en skola i en närliggande stadsdel men oftast inte längre än till fjärde eller femte klass, eftersom de måste hjälpa till med familjens försörjning. I det här området delar Gatubarn i Nepal med hjälp av en kristen kyrka i området ut mat direkt till familjer men även till barn som saknar familjer. För 70 barn behövs det t ex en hel säck med ris på 25 kg och därutöver ca 7 kg linser. Russin och cashewnötter ger dessutom barnen välbehövlig energi. New Hope stödjer ett mål mat i veckan till dessa 70 barn.
Utöver detta kommer vi även att stödja läxläsningshjälp till barn i Kathmandu under det kommande året.