New Hope barnfond

Kiotaniskolan

Kiotani Day & Boarding School, Kenya

Nairobis slumområden blir allt större. Dessa barn blir lätt utsatta för övergrepp och får sällan tillfälle att gå i skolan. På organisationen Positive Life Kenyas initiativ arbetar New Hope med att etablera en internatskola på landet ungefär en timma från slummen. Arbetet med Kiotani har fortgått sedan 2013 och är nu den största gåvomottagaren som New Hope någonsin arbetat med.

Kiotani skolan i Kenya
På Kiotaniskolan bedrivs normalt skolverksamhet för ca 200 barn. Ca 120 av barnen är internatelever i åldrarna 6-14 år från utsatta socioekonomiska förhållanden, medan övriga barn kommer från närområdet och är på skolan som dagelever.

Eldsjälar med visioner!
En kenyansk kvinna, Mary Wabwire, hade en dröm att bygga en verksamhet där föräldralösa barn från Nairobis värsta slumområden skulle få ett hem och möjlighet att gå i skola. Drömmen heter idag Kiotani Day and Boarding School och ligger söder om Nairobi, på vägen till Mombasa. New Hopes insamlade stöd går till Kiotani via en lokal kenyansk organisation, Positive Life Kenya, som sedan lång tid arbetat bland AIDS-sjuka och HIV-smittade barn i slumområdena Mlolongo och Kicheko utanför Nairobi.
Mary 2023
AIDS har slagit hänsynslöst mot det kenyanska samhället och det finns tusentals barn som förlorat en eller båda föräldrarna. Många barn har lämnats vind för våg. Ibland tar någon gammal mormor eller kvinnlig släkting hand om barnen. Ibland får äldre syskon sörja för yngre syskon. Bostad, skolgång och mathållning är stora problem.

Skola är ett sätt att bryta den onda spiralen med droger, prostitution och kriminalitet, som barn ofta hamnar i, när mödrarna i sin tur blir misshandlade och utnyttjade – vilket inte är allt för ovanligt i slummen. Förhoppningen med Kiotani är att man genom ett ordnat liv och tillgång till skola ska kunna ge barnen chans till en framtid.

Bakgrund
Starten var 2012 då land köptes och en farm etablerades för grönsaksodling. Så småningom har man genom donationer via New Hope kunnat köpa ytterligare lite mark. Sakta, med begränsade medel har skolverksamheten och infrastrukturen kring verksamheten byggts upp. På sikt ska förhoppningsvis omkring 400 barn gå i skola här. Planen är att en del barn ska komma från trakten och vara dagelever, medan barn från Mlolongo är internatelever. Om de har släktingar, som de kan bo hos, tillbringar de loven hos dem. Om de inte har någonstans att tillbringa loven, får de så klart bo kvar på skolan.

Bygget
Klassrum, personalbostäder, växthus, stallar för kossor och getter byggdes och 2017 stod det första elevhemmet klart för inflyttning för 80 barn från Mlolongoslummen. Donationen till elevhemmet kom huvudsakligen från grundaren av researrangören Fritidsresor (som senare köptes upp av TUI), Bengt Bengtsson, och huset kallas därför ”Bengts House”.

Från 80 till 175 elevhemsplatser
Utbyggnaden har fortsatt och 2020 fanns det möjlighet för 175 barn mellan 3-16 år att få ett hem och fristad på skolan. Här finns skolsalar, matsal/samlingssal och kök. Farmen och odlingarna har utökats och under 2020 har hundratals träd planteras, för att på så vis skapa ett bra mikroklimat för ytterligare utökade odlingar. Skörden av kål, tomater och lök säljs i Nairobi och pengarna går tillbaka till Kiotani.

Hållbarhet
Kiotaniskolan ska drivas så hållbart som möjligt och har satsat på solenergi och försöker få igång biogasprduktion från djurens gödsel. En av de största investeringarna är brunnsborrningen, som säkrar vattentillgång året om. Kiotaniskolan ligger i ett mycket torrt område och vattenförsörjningen är väsentlig för att kunna odla och driva en skola. Som komplement till brunnen, har skolan vattentankar där regnvatten samlas in som en extra buffert för bevattning.
Odlingarna

I Nairobi kan det regna väldigt mycket vissa perioder och torka i andra. Även om det finns en brunn så räcker det inte till bevattning, därför är det viktigt att ta till vara på allt regn som komer periodvis. Nu finns det även ett vattentorn, vilket är en nödvändighet för att kunna vattna alla odlingar och göra Kiotani till en självförsörjande skola.

Vattentorn

Elever på Kiotani

Lärarbostäder
Eftersom Kiotaniskolan ligger långt ute på landet är det svårt att få personal som måsta resa till och från skolan varje dag. Om man kan erbjuda personalbostad blir det enklare att få bättre lärare, vilket så klart leder till bättre undervisning. Tre hus med 2 lägenheter i varje länga ligger i vinkel med varandra för att skapa en skyddad gård framför husen. Eftersom Kiotani är byggt mitt på savannen kan vindarna vara mycket starka. Med en skyddad gård klarar sig växtligheten bättre.
Läs gärna >
Kiotanis lärarbostäder
Husen håller en mycket enklare standard än i Sverige men badrum finns i husen så det som återstår är vatten och avlopp. Det blir väldigt mörkt ute på landet så det är lite trevligare och lättare att se sin stuga i mörkret. Solpaneler har satts upp så nu får husen el, de har även fått vatten.

I framtiden finns det planer på att bygga ytterligare fler bostäder för lärare och personal, så man kan förlita sig på att duktiga lärare rotar sig på skolan och att barnen får en kontinuitet i lärandet. Det behövs även två elevhem och en idrottsplats.

Målet är självklart att nå en hög akademisk standard på skolan, och då behövs det initiativkraftiga lärare. Utbyggnationer och framtidssatsningar sker i den takt som finansiering hittas.

Generösa bidragsgivare det senaste året

  • AgRo Foundation
  • Barn i hjärtat
  • Lions Upplands Väsby
  • SAS U Assist
  • Stiftelsen Barn i Nöd
  • Sven Hööks Stiftelse
  • Ticket Travel Group

Historik:
2012: Landköp och projektering.

2013: Skolhus byggs och en enkel förskola för barn i närområdet blir klar. Växthus ställs i ordning för odling av grönsaker till skolan.

2014: Ytterligare land köps. Getter och kycklingar skaffas. Odlingarna utökas och två mindre byggnader för personal ställs i ordning

2015: Ytterligare land köps och området består nu av 6 acres. Vattenförsörjning säkras genom en djupborrad brunn. Masterplan för hela området görs klar. Bygge av ladugård för kor och inköp av 2 kor och ytterligare getter.

2016: Bygge av det första elevhemmet ”Bengts House” till minne av Bengt Bengtsson, Fritidsresors grundare. Då skolan ligger i ett torrt område säkras vattenförsörjningen ytterligare genom att samtliga hus på området kompletteras med vattentankar för att samla in regnvatten, som används till tvätt och bevattning. Plantering av träd på området. De första barnen från Mlolongo flyttar in på elevhemmet. Odlingsytan för grönsaker utökas tack vare att vattenförsörjningen fungerar.
Bengts hus
2017: Skolan har ungefär 100 elever, varav ungefär hälften bor på skolan. Dessa barn kommer från Mlolongo slummen och Carton City utanför Nairobi. Vatten och avlopp för existerande och kommande byggnader görs klart. Solcellsanläggning för elektricitet installeras på elevhemmet. Plantering av träd på området. I september påbörjas bygget av en kombinerad av matsal/aula med kök och en tvättstuga för tvätt av kläder och sängkläder.

2018: Färdigställande av matsalen, aulan, köket och tvättstugan i februari 2018. I samband med bygget installerades solcellsanläggningar för el och varmt vatten Installation av en enkel biogas anläggning för att undvika att behöva laga mat med träkol. Inhägnad av land för att skydda odlingarna (budget ej klar). Bygge av ytterligare 6 klassrum påbörjades.

2019: 6 nya klassrum invigdes, så skolan har nu totalt 9 klassrum och ett litet lärarrum. Samtidigt uppgraderades skolbänkar och inredning i de äldre klassrummen. Antalet elever under första terminen 2019 är 180 stycken, varav 95 är inackorderade.

2020: Två nya elevhem byggs. Solcellsanläggningar installeras för att öka tillgången till elektricitet. Mark köps för bygga av personalbostäder. Träd planteras på denna mark för att skapa ett bättre mikroklimat, samtidigt som man börjar odla på jorden. Vatten dras fram för att underlätta odlingarna. Pandemin stänger ned skolan.  Endast de barn som inte har några anhöriga får bo kvar på skolan.

2021: Återöppning av skolan efter pandemin. Installation av solcellsdriven vattenpump. New Hope stöttar ekonomiskt med driften av skolan, som extra matpengar, hälsofrämjande åtgärder, lärarlöner och sponsring av vissa barn. Alla ytterligare investeringar skjuts upp.

2022: New Hope har stöttat med ekonomisk hjälp till driften av skolan i form av lärarlöner, hälsofrämjande åtgärder, inköp av läromedel och elevavgifter för vissa elever.

2023: Har New Hope byggt sex personalbostäder och vattentorn till farmen.

2024:Lärarbostäderna har fått solpaner och därmed el. Husen har även fått en vattentank.