New Hope barnfond

Tidigare projekt

Projekt avslutade 2023

Projekt avslutade 2021

 • Alpha & Omega skolan i Ghana
  Det är ont om skolor i Ghana, därför startade Christoffer och Michael Alpha & Omega skolan 2015. New Hope barnfond har bidragit med en minibuss så fler barn kan komma till skolan.
 • Lwala barnhem i Kenya
  New Hope har stöttat stödundervisningen på barnhemmet ekonomiskt.

Projekt avslutade 2019

 • Stronger Together i Tanzania
  Stronger Together är en stödgruppsverksamhet som bedriver psykosocialt arbete i syfte att stödja och stärka hivpositiva barn och ungdomar ställning i Bagamoyo, Tanzania.

Projekt avslutade 2018

 • Föreningen By till By – sponsring av gymnasieelev, Rumänien
  New Hope har under åren 2015 – 2018 betalat skolavgifterna for en duktig elev, som på grund av socioekonomiska omständigheter inte kunde gå i skola utan ekonomiskt stöd.
 • Dance Center Kenya
  Barn från slumområdet Kibera får varje år chansen att vara med i uppsättningen av ”Nötknäpparen” som ges på en av de större teatrarna i december och januari varje år.
 • Starehe Girls Center, Kenya
  Sedan 2011 har New Hope sponsrat ett 25-tal flickor på denna gymnasieskola för högpresterande flickor i Nairobi. Samtliga flickor kommer från utsatta områden i Kenya och hade inte haft möjlighet att gå i gymnasiet utan stöd från sponsorer. Samtliga flickor har efter sin studentexamen läst vidare på universitet och högskolor både i Kenya och utomlands.
 • KMCH Humla, Nepal
  Under flera år har New Hope sponsrat ett skolhem i en avlägsen dal i Nepal. Genom vår försorg har man fått hjälp med mediciner, skolmaterial.  Man har också påbörjat äppelodlingar med speciellt framtagna sorter som skall vara anpassade till klimatet.

 

Projekt avslutade 2017

 • Ghimes, Rumänien
  New Hope har stöttat ett  projekt för bättre tandvård i den lilla staden Ghimes. Projetet har nu avslutats och tandvårdprojektet sköts lokalt.
 • Mikaoni, Kenya
  På den lilla lekskolan  Mikaoni norr om Mombasa har New Hope betalat lönerna för lärarna för att  man skulle kunna satsa på uppbyggnaden av skolan. Nu har den lokala kommunen gått in med stöd och skolan  kommer att klara sin ekonomi.
 • Nepal
  New Hope har stöttat jordbävningsoffer och familjehem ekonomiskt.

 

Projekt avslutade 2016

 • Sunshine projektet i Delhi – Indien
  New Hope har sponsrat skoluniformer, skolväskor och skor till barnen hos Kukus fritidshem.
 • Sajuka Skolan i Barra – Gambia
  Med hjälp av sponsring från bland annat skolor i Sverige, Lions Club samt framför allt New Hope kunde så Sajuka skolan bygga en för- och mellanstadieskola.
  New Hope var också med på en renovering av skolan 2016.
 • Sakhumzi Children´s Home – Sydafrika
  Amelia Sakhumzi startade detta barnhem utanför Kapstaden, som utvecklades till en förskoleverksamhet och New Hope påbörjade finansieringen av bygget.
 • Jordbävningsoffer – Nepal
  Under 2016 stod New Hope för matkostnaden på barncentret Mansjushree, i Nepal. Vi har även stöttat 10 mycket fattiga barnfamiljer ekonomiskt, så deras barn skall kunna få skolgång och det nödvändigaste i matväg och kläder.

 

Projekt avslutade 2015

 • Tandhälsoprojektet i favelan Morro de Papagaio i Belohorizonte, Brasilien. 2006-2015 Sek 331 000
  Genom att betala lönen för en tandsköterska till frivillig kliniken i hjälpcentret för barn i favelan Morro do Papagaio har New Hope stöttat organisationen Fraternidade i deras arbete bland fattiga barn i Belohorizonte.
 • Hörselklinik för barn i Nyeri, Kenya. 2003-2015 Sek 2.213.853
  New Hope har bekostat utbildning av audionom, tekniskt utrustning och lön för personal, samt hörapparater och batterier. Kliniken har regelbundet utfört kontroller i skolklasser och alltså även påbörjat ett arbete att söka upp barn som har problem med sin hörsel.
 • Inköp av mark för Martaskolan, Mukonno, Jinja District, Uganda – 2015 – Sek 100.000
  Martaskolan skapades av Inga Lindgren 2008 för att stötta utsatta flickor och ge dem utbildning. Skolan har aldrig haft någon egen lokal. Nu har man köpt mark och inom de nästa åren skall en ny fräsch skola byggas.
 • Lärarlöner för organisationen Advance Sierra Leone. 2015 Sek 34.234
  Sierra Leone är ett av de fattigaste länderna i Afrika och drabbades under 2014-2015 hårt av ebola utbrott. Men redan före denna tid fanns många föräldralösa barn, som förlorat föräldrarna under inbördeskrigen. Skolväsendet är dåligt organiserat och fungerar bara för barn som kommer från stabila ekonomiska förhållanden. Under 2015 sponsrade New Hope organisationen Advance Sierra Leone med att betala vissa lärarlöner.
 • Fortsatt uppgradering av elevhem och lön för sjuksköterska, Theodori, Chandrapura, Jharkand, Indien. 2015 – Sek 62.000
  New Hope fortsatte att förbättra facilitieterna på internatskolan  i Theodori genom uppgradering av sovsalar, skolmaterial och lön för sjuksköterska.

 

Projekt avslutade 2014

 • Renovering av sovsalar och stöd till sportaktiviteter, Theodori, Chandrapura, Jharkand, Indien. 2014 – Sek 55.270
  Renovering av befintligt flickhem på internatskola och stöd till skolans fotbollslag i form av pengar till utrustning. Vaccinationsprogram har genomförts och bidrag till lön för sjuksköterska.
 • Bidrag till transportkostnader för handikappade barn, Bacaload, Filippinerna. 2007-2014 Sek 315.000
  Barncentret i Bacaload är ett nav för barn med funktionshinder. Barnen bor hemma, men får komma till centret för att leka, gå i skola och lära sig vissa färdigheter. Föräldrarna har för det mesta inte möjlighet att betala för transporterna då de vanligtvis lever  under knappa ekonomiska förhållanden. Utan transporter skulle inte barnen kkunna besöka centret.
 • Uppförande av barnklinik, Bwejuu Childrens Clinic, Zanzibar. 2011 – 2014 Sek 238.652
  Byn Bwejuu ligger någon timmas transport från den största staden på Zanzibar, Stonetown. Transporten är ofta ett problem för byborna. Man hade påbörjat bygget av en klinik för barn och mödravård, men inte haft tillräckligt med pengar för att slutföra projektet. Tillsammans med den lokala hotellkedjan Zanzibar Collection har New Hope färdigställt byggnaderna och införskaffat utrustning. Kvinnor kan nu gå på kontroller medan de väntar barn och under 2015 föddes också flera barn på kiliniken. Dessutom erbjuder kliniken primärvård till byns barn. Kliniken bemannas av statligt anställd sjukvårdspersonal.
 • Barnavårdsklinik, Creciendo Feliz, Ecuador. 2011 – 2014 Sek  313.293
  Undernäring av små barn är ett stort problem i denna kust region av Ecuador. På barnavårdskliniken får de unga mödrarna kostråd och näringslösning för barnen. För närvarande ingår ca 50 barn i programmet som New Hope sponsrar. Under 2014 utfördes en utvärdering av programmet. De barn som kommer under vård får senare i livet en normal utveckling. Men det tillkommer hela tiden nya undernärda barn.

 

Projekt avslutade 2013

 • Ngamwanza Children Support Centre, Nairobi, Kenya – 2012 – Sek 50.000
  I Nairobis slumliknande kåkstäder lever tusentals barn utan föräldratillsyn. Antingen föräldrarna arbetar inne i storstaden eller om föräldrarna försvunnit genom död eller av andra orsaker, så behöver dessa barn stöd. På Ngamwanza Children support Centre får de ett mål mat, hjälp med läxläsning och lite uppmuntran.
 • Elektrifiering av skola, Theodori, Chandrapura, Jharkand, Indien – 2013 – Sek 45.000.
  New Hope fortsätter att rusta upp denna skola. Förutom elektrifiering, som nu möjliggjort att man kan ha datorer på skolan, har New Hope under 2013 bekostat cyklar till de flickor som går i gymnasiet ett par kilometer bort. Vi har också försett flickornas fotbollslag med ny utrustning.
 •  Uppbyggnad av barnhemmet Novy Dom, Reni, Ukraina, 2003-2013 Sek 3.548.150
  Verksamheten består dels av barnhemsverksamhet och uppsökande verksamhet riktad mot gatubarn och fattiga familjer i området. Barnhemmet har köpts och byggt omm av New Hope. Brunn har borrats och under uppbyggnadsskedet har hemmet fått kontinuerligt stöd av New Hope. Under 2013 renoverades köket och hemmet byggdes till. Från och med 2014 kommer New Hopes stöd att inriktas på matpaket till behövande familjer.
 • Barnmorskeutbildning, Amazonas, Brasilien – 2012-2013 – Sek 200.000
  Projektet syftar till att ge de kvinnor som agerar barnmorskor bättre utbildning inom mödravård och vård av gravida och nyfödda. Genom att utbilda ett antal barnmorskor, som i sin tur utbildar de gravida kvinnorna och de kvinnor som agerar barnmorskor ute i byarna kommer projektet att nå ut till ett hundratal byar
 • Skolbygge, St Francis School, Kibarani, Mombasa, Kenya – 2013 – Sek 200.000
  Familjerna som bor på Kibarani soptippen har små möjligheter att hålla sina barn i skola. Nu finns i varje fall en lokal grund skola, som myndigheterna kommer att få mycket svårt att köra ner med bulldozer. Skolan blev i stort sett färdigbyggd under 2013. NewHope har varit en delfinansiär.
 • Andrea Oltan, Rumänien – stipendium för duktig studentska 2013 – Sek 10.000
  Stipendium utdelat för att hjälpa en föräldralös flicka att slutföra sin gymnasieutbildning
 • Katastrofhjälp till offer för orkanen Hayian, Tacloban, Filippinerna –2013–Sek 300.000
  Återuppbyggnadsarbetet kommer att ta lång tid, men för att underlätta i krisarbetet anordnades en specialinsamling.

 

Projekt avslutade 2012

 • Barnsjukhuset Spitalul Copii, Brasov Rumänien – 2012 – Sek 50.000
  2005 infördes en lag i Rumänien att inga barn under 2 år fick lämnas på barnhem. Detta medförde att mindre barn, som av olika omständigheter behövde tas om han hamnade på sjukhus i stället, och problemen med vanskötsel från barnhemmen sköts över på sjukhusen i stället. New Hopes donation 2012 gav möjlighet att köpa engångsblöjor och byta blöjor 4 ggr per dag på barnen.
 • Reparation av skola, Theodori, Chandrapura, Jharkand, Indien – 2012 – Sek 40.000
  Taket på skolan för 450 barn behövde renoveras och med en donation från New Hope utfördes denna renovering i november 2012.
 • Katastrofhjälp till barn, Soptippen Kibarani, Mombasa, Kenya – 2012 – Sek 20.000
  Familjer som har byggt sina hyddor på Kibarani soptipp har alla byggt på ofri grund. Det är de fattigaste av de fattiga som här byggt enkla skjul för att kunna ha en bostad. Då och då rullar bulldozers in och röjer undan hyddorna, vilket resulterar i att tusentals personer blir hemlösa varje gång. Genom St. Jacobs kyrka i Kibarani donerade New Hope krishjälp till 88 familjer i området i april 2012. Projektet har besökts av en styrelsemedlem under 2012.
 • Katastrofhjälp till Homs, Syrien – 2012 – Sek 20.000
  Inbördeskriget rasar i Syrien, och hjälpbehovet är stort. New Hope genomförde ett upprop via Facebook. Pengarna skickades genom kontakter i Beirut och Homs och användes till mediciner och mat till barn.

Projekt avslutade 2011

 • Hörklinik, Georgien – 2011 – Sek 87.000
  Med erfarenhet från vårt framgångsrika projekt i Kenya syftar projektet till att hjälpa barn med nedsatt hörsel i Georgien på initiativ av ett team från Karolinska Institutet i Stockholm.
 • Uru-Eu-Wau-Wau, Amazonas området i Brasilien 2003-2011 Sek 960.000
  Urprungsbefolkningars motståndskraft mot smittsamma sjukdomar är ofta dålig. Genom utbildning försöker man lära mödrar att skydda sina barn genom att hålla en bättre hygien. Reseindustrins Barnfond har betalat för en sjuksköterska, som arbetar med denna utbildning och som är behjälplig vid sjukdom. Barnadödligheten har nu minskat.
 • I Aid Africa, Bomangombe, Tanzania – 2011 – Sek 50.000
  Under 2011 assisterade Reseindustrins Barnfond med hjälp för att renovera sovsalar på barnhemmet ”Light in Africa” i norra Tanzania.
 • Hjälp till Liv, Gulbene, Lettland – 2009-2011 – Sek 189.000
  Många barn har ingenstans att ta vägen efter skolan. Föräldrarna arbetar i västra Europa. Hemma finns kanske bara ett äldre syskon eller en gammal mormor. På detta dagcenter, som renoverats av organisationen ”Hjälp till Liv” får de mellanmål och har möjlighet att läsa läxor. Reseindustrins Barnfond har under perioden 2009 – 2011 gett ekonomiskt stöd till renoveringen av det gamla stationshuset i Gulbene för att skapa mera ändamålsenliga lokaler för fritids verksamhet.
 • Skola, Sajuka, Gambia – 2004 – 2011 – Sek 805.000
  Under 2011 avslutas projektet ”skolbygge i Sajuka Gambia”. I Sajuka finns nu en fin skola med fina toaletter, bekostade av New Hope Reseindustrins Barnfond.
 • Starehe Girls Center, Nairobi, Kenya aula/matsal – 2011 – Sek 94.000
  New Hope sponsrar flickor på denna skola I Nairobi. Skolan är under uppbyggnad och för New Hope har hörsammat ett upprop att stötta med en engångssumma för att hjälpa skolan att få en permanent matsal och aula.

 

Projekt avslutade 2009

 • Pasteur Sjukhuset, Phnom Penh, Kambodja 2006-2009 – Sek 254.000
  New Hope stöttar under 4 år ett läkarteam från Sverige som utförde hjärtoperationer på barn i Phnom Penh.
 • Smile, Bali, Indonesien – 2002 – 2009 – Sek 73.000
  Den lokala organisationen för Smile på Bali stöttades av New Hope för att utföra operationer på barn med gomspalt och liknande åkommor.

 

Projekt avslutade 2005

 • Tsunamihjälp till Thailand och Sri Lanka – Sek 178.000
  Genom organisationerna Lions och Muangmai gav vi katastrofhjälp till barnfamiljer som drabbats av tsunami katastrofen.

 

Projekt avslutade 2004 och tidigare

 • Defibrillator till barnsjukhus, Rumänien – 2004 – Sek 35.000
 • Lions, renovering av hus för sommarläger i Litauen – 2004 – Sek 45.000
 • Dagoretti, handikappskola för barn, Nairobi, Kenya – 2000-2003 – Sek 274.000
 • SOS-Barnbyar, 13 familjehus i 10 olika länder – 1990 – 2003 Sek 8.457.000
 • Starehe Boys Shool i Nairobi, Kenya – 2003 – Sek 50.000
 • Norrbackainstitutet, handikappidrott. Sverige – 2002 – Sek 56.000
 • Canarit, vattenbrunn, Kenya – 2002 – Sek 25.000
 • Casa de los ninos, Argentina – 2001 – Sek 25.000
 • Hoppets Stjärna, renovering barnsjukhus, Rumänien – 1999-2000 – Sek 130.000

Dessutom har SOS Barnbyar under perioden 2001 – 2011 mottagit katastrofhjälp till olika delar av världen på Sek 757.000
Tummen upp Kenya