New Hope barnfond

Rajiv Gandhi skolan

Rajiv Gandhi Memorial School for the Physically Challenged, Challagundla, Andra Pradesh, Indien

År 2017 började New Hope samarbetet med detta barnhem och skola för barn med funktionshinder och vi har fortsatt stötta projektet med bland annat renovering och modernisering av byggnader, anläggning av grönsaksträdgård, lekplats och gallergrindar. Detta år sponsras två lärare på Rajiv Ghandi Memorial School.

Gallergrindar
Bakgrund
Utan en eller ett par eldsjälar går det inte att driva frivillig verksamhet. Hemmet för handikappade barn i Challagundla, Rajiv Gandhi High School for Physically Challenged, har två eldsjälar: Samuel och Alice.

De första fem åren av sitt liv levde Samuel med sina föräldrar och lillasyster i Challagundla i Andra Pradesh, Indien. Tragedin inträffar när Samuels pappa dör i tuberkulos och Samuel måste hjälpa till att försörja familjen. Han var bollkalle på en tennisplan, han samlade skrot och han vaktade kor. En natt försvinner Samuels mamma och återfinns mördad. Samuel och hans då ettåriga syster blir lämnade vind för våg och femårige Samuel måste ta hand om sin lilla syster.

Under en tid försörjer de sig på att tigga, innan de båda hamnar på barnhem. På ett av barnhemmen arbetade en svensk kvinna som volontär. Genom hennes försorg blev båda barnen adopterade av ett svenskt par. 1979 kom de till Sverige efter ungefär fyra års vistelse på barnhem.
Där kunde historien ha tagit slut. Men…

Så träffade Samuel Alice
År 2011 tog Samuel med sina barn till Indien för att visa familjen sitt ursprung. Barnhemmet där Samuel bott fanns inte kvar, men föreståndarens dotter, Alice Arunmai, visar sig driva ett barnhem, Rajiv Ghandi Memorial High School for the Physically Challanged, i närheten. Men barnhemmet har oerhört låg standard på allt. I anslutning till barnhemmet finns även en registrerad och godkänd skola. Alice har vigt sitt liv till de handikappade barnen och arbetar för att de ska få en chans till ett någorlunda normalt liv. Eftersom statliga stöd knappt finns och Alice inte har fått hjälp från andra håll, har hon lagt det arv hon fått efter sin egen far på verksamheten. Men med många barn med stora behov, har det varit svårt att driva verksamheten framåt.

På barnhemmet fanns cirka 100 barn i åldrarna 5-17 år, både flickor och pojkar. De flesta av barnen hade polio, förlossningsskador eller hade varit med om olika olyckor.
Rajiv Gandhi Memorial High School
Samuel vill göra skillnad
Väl hemma i Sverige, började Samuel arbeta för att stötta barnhemmet och en fadderverksamhet startades i Maj 2012 (idag Alice Barn), där faddrar till barnen skänker pengar till mat, hygienartiklar, mediciner. Insamlingsarbetet har inneburit möjlighet att renovera och höja standarden på barnhemmet till något betydligt bättre. Inte minst har Samuels hjälp fått alla att se mera positivt på framtiden.

New Hope kommer i kontakt med Samuel
New Hope kom i kontakt med Samuel efter att en tidigare styrelseledamot läst om honom i en tidning och efter samtal om vad för slags stöd som behövdes tog New Hope beslut att, till en början, stötta med ekonomiska medel så att barnen kunde få kyckling till lunch en dag i veckan.
NyttT ak Buffelhus
Därefter har New Hopes engagemang ökat. 2018 hjälpte New Hope till att bygga ett ”buffelhus” åt Rajiv Gandhi skolan. Innan skolan hade egna bufflar var barnen tvungna att gå till en by i närheten, vilket innebar att de måste korsa en stor väg med mycket trafik. Buffelmjölk är väldigt nyttigt för barnen och buffelbajs blir bra näring. Buffelhuset byggdes huset med pelare och tak av trä och halm, så tyvärr rasade taket ned 2020. Nu är det återuppbyggt med en stabilare konstruktion med plåttak. Läs mer >

New Hope har även tillhandahållit medel för inköp av skor, skolväskor och läromedel, träningsredskap och sjukgymnastik. Under 2018 byggdes ett nytt elevhem för flickorna, med duschar där det är möjligt att köra in med rullstol. En köksträdgård har anlagts och barnen har fått en lekplats samt bänkar att vila på. Och tack vare en sponsor via New Hope byggdes gallergrindar 2023 så barnen kan känna sig säkra på natten. Läs gärna om det här >
New Hope bänk hos Rajiv Ghandi
Genom det stöd som Alice fått via Samuel och New Hopes insamlingar, vågar hon hoppas på en ljusare framtid. Hon ser nu möjligheter för många av barnen – att de med hjälp av utbildning ska kunna försörja sig själva. Tillsammans och med till synes små medel kan vi hjälpa barnen till en bättre livssituation och till en bättre framtid!
Barn på nya bänken