New Hope barnfond

Rajiv Gandhi Memorial High School, Indien

Rajiv Gandhi Memorial High School for Physically Challenged

Gång på gång kan vi konstatera, att utan en eldsjäl kan man inte driva en frivillig verksamhet!  Hemmet för handikappade barn i Challagundla,  Rajiv Gandhi High School for Physically Challenged,  har två eldsjälar, nämligen Samuel och Alice.


De första fem åren av sitt liv levde Samuel med sina föräldrar och lillasyster i Challagundla i Andra Pradesh, Indien. Tragedin inrräffade när Samuels pappa dör i tuberkulos och Samuel fick börja hjälpa till att försörja familjen. Han var bollkalle på en tennisplan, han samlade skrot och han vaktade kor. En kväll försvinner modern och återfinns mördad. Samuel och hans ettåriga syster blir lämnade vind för våg, och 5-årige Samuel måste börja ta hand om sin lilla syster. Under en tid försörjer de sig på att tigga, innan de båda hamnar på barnhem. På ett av barnhemmen arbetade en svensk kvinna som volontär, och genom hennes försorg blev båda barnen adopterade av ett svenskt par. 1979 kom de till Sverige efter ungefär 4 års vistelse på barnhem, och sedan kunde allt slutat.

2011 tog Samuel med sina barn till Indien för att visa familjen sitt ursprung.  Barnhemmet, där Samuel bott fanns inte kvar, men föreståndarens dotter, Alice, drev barnhemmet Rajiv Ghandi Memorial High School for the Physically Challanged i närheten. Skillnaden mellan det barnhem som Samuel växt upp på och det här barnhemmet var stor. Här var standarden väldigt låg. Föreståndaren Alice Arunmai, har vigt sitt liv till dessa handikappade barn och arbetar för att de alla skall få en chans till ett någorlunda normalt liv. Statligt stöd utgår i väldigt liten skala, och Alice har inte haft hjälpt från andra källor. Hon har kämpat! Alice har lagt det arv hon fått efter sin far på verksamheten, men med många barn med stora behov är det svårt att driva verksamheten framåt.

På hemmet fanns det ca 100 barn i åldrarna 5-17 år, både flickor och pojkar. De flesta av barnen har polio, förlossningsskador eller har varit med om en bilolycka. På handikappbarnhemmet finns också en registrerad och godkänd skola.

Väl hemkommen till Sverige igen började Samuel arbeta för att stötta barnhemmet och en fadderverksamhet startades i Maj 2012. Idag är det lite mer än 100 betalande faddrar som sätter in mellan 100-200 kr per månad. Pengarna går till mat, hygienartiklar och mediciner osv.

Under de år som gått sedan första besöket har man kunnat genomföra renoveringar och standarden på barnhemmet är betydligt bättre nu än vid första besöket. Och inte minst har Samuels hjälp fått alla på hemmet att se mera positivt på framtiden!

New Hope kom i kontakt med Samuel efter att en styrelseledamot läst om honom i en tidning och efter samtal om vad för stöd som behövdes tog New Hope beslut om att, till en början, stötta med ekonomiska medel så att barnen kan få kyckling till lunch en dag i veckan.  Sedan har vårt engagemang ökat. New Hope har hjälpt till att bygga ett djurstall, där det numera finns vattenbufflar, som förser barnen med färsk mjölk och youghurt. Vi har stöttat skolan med lärare i hindi och det lokala språket telugu. Vi har tillhandahållit medel för inköp av skolväskor och läromaterial.  Träningsredskap och sjukgymnastik har införts.


Just nu är ambitionen att alla barn skall kunna få en allsidig kost och kunna äta sig mätta, och att barnhemmet skall få en vettig standard. Under 2018 byggdes ett nytt elevhem för flickorna med duschar som man kan köra in i med rullstolar.  En köksträdgård har anlagts. Barnen har fått en lekplats. Sedan är det kontinuerligt underhåll av alla byggnader och vattenledningar.

Samtidigt har man börjat planera för barnens framtid. Alice ser möjligheter för många av barnen, och hoppas att de i framtiden, med hjälp av en utbildning, skall kunna försörja sig. En sömnadslärare finns anställd, och meningen är att några av barnen skall få utbildning till skräddare. Alice vill också satsa på datakunskap.

New Hope kommer under de närmaste åren att stötta Alice och Samuel med dessa planer för Rajiv Gandhi High School for Physically Challenged. Tillsammans och med till synes små medel kan vi hjälpa barnen till en bättre livssituation och till en bättre framtid.