New Hope barnfond

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfonds ändamål är att samla in medel från privatpersoner, företag, organisationer och stiftelser till förmån för behövande och utsatta barn i världen.

Under flera år har dessutom New Hope anordnat ett lotteri utformat som en julkalender, där man varje dag i perioden första december till julafton har chans att vinna priser donerade av generösa företag inom rese- och eventbranschen. I New Hopes webbutik säljs gåvor relaterade till New Hopes projekt samt minnes- och kondoleansbrev.

Stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfond är en insamlingsstiftelse som står under överinseende av Länsstyrelsen i Stockholms län. Stiftelsen kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. New Hope innehar ett s k 90-konto (BG 901-1883) och SWISH 123 901 1883. Det är också möjligt att göra donationer till New Hope via Facebook.

Styrelsen i New Hope har stor kunskap om de projekt som genom stiftelsens försorg får ekonomiskt stöd. Våra mottagarorganisationer är små och drivs ofta av eldsjälar. Alla organisationer är etablerade välgörenhetsorganisationer (NGOs) och New Hope är aldrig den ende givaren till organisationen i fråga. New Hope arbetar hela tiden med delprojekt, som mottagaren får avrapportera innan New Hope påbörjar ett nytt delprojekt. På så sätt stärker vi kontrollen över hur vårt ekonomiska stöd spenderas.

All verksamhet inom New Hope sker på ideell basis och ingen av styrelsemedlemmarna uppbär något arvode. Målet är att så stor andel av insamlade medel som möjligt skall gå till det projekt som pengarna samlats in för.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2023

Det är inflation i hela världen och även i Sverige. Trots detta verkar det som att företag inom vår bransch (reseindustrin) håller på att återhämta sig efter pandemin. Vissa företag vill åter igen donera till behövande barn medans andra vill avvakta till en stabilare period. Detta gör att våra bidrag från företag har ökat vad gäller insamlade medel.

År 2023 var intäkterna 1 305 072 Kr. De administrativa kostnaderna var 62 436 Kr vilket utgör 4,78 % i administrationskostnad. Vilket är sämre än föregående år, den främsta anledningen till detta är minskade intäkter från andra stiftelser. Julkalendern inbringade 493 190 Kr (486 510 Kr), kalendern inbringade mer under 2023 trots mindre upplaga pga prishöjt prishöjning.

År 2022 fick vi totalt 1 378 488 Kr varav administrativa kostnader stod för 49 872 Kr vilket utgjorde 3,6 % i administrativa kostnader.

Under 2023 har vi fortsatt med Facebook och Instagram på sociala medier vilket ger en viss marknadsföring. Många aktiviteter som New Hope normalt deltagit i har minskat på grund av tidsbrist hos styrelsen, dock deltog New Hope på resebranschens mässa ”Travel News Market” i november.

Styrelsen hade sammanlagt nio (9) protokollförda möten under 2023, varav ett var årsmötet inklusive ett konstituerande möte.

New Hope har stöttat följande projekt under 2023:

House of Angels; Kreta, Grekland
Organisationen Union of Women Association driver ett skyddat boende för misshandlade kvinnor och övergivna barn och New Hope har bidragit med bland annat leksaker. Tyvärr har återrapporteringen från projektet inte varit tillfredställande och därför har vi valt att avsluta samarbetet.
(Detta stycke är tillagt 2024-03-15)

Skola, Kiotani, Lukenya Hills, Kenya
Nairobis slumområden blir allt större. Dessa barn blir lätt utsatta för övergrepp och får sällan tillfälle att gå i skolan. På organisationen Positive Life Kenyas initiativ arbetar New Hope med att etablera en internatskola på landet ungefär en timma från slummen. Arbetet med detta projekt har fortgått sedan 2013 och är nu det största projektet som New Hope någonsin arbetat med. På Kiotani skolan bedrivs normalt skolverksamhet för ca 100 barn. 91 av barnen är internatelever i åldrarna ca 8-14 år från utsatta socioekonomiska förhållanden, medan övriga barn kommer från närområdet och är på skolan som dagelever. Eftersom Kiotaniskolan ligger långt ute på landet är det svårt att få personal som måsta resa till och från skolan varje dag. Om man kan erbjuda personalbostad blir det enklare att få bättre lärare, vilket så förhoppningsvis leder till bättre undervisning. New Hope har under 2023 byggt sex lärarbostäder samt ett vattentorn till skolans grönsaksodlingar.

Social uppsökande verksamhet – Kathmandu, Nepal
Nepal är ett av världens fattigaste länder med korruption och barnprostitution, många byar ligger avlägset och är svåra att komma fram till. Barnen här har det extra tufft med hårt arbete, lite mat och dålig skolgång. Därför är deras hälsa extra viktigt. New Hope bidrar till två sjuksköterskor som arbetar med uppsökande verksamhet bland barnfamiljer i Kathmandus slum. Under 2023 har New Hope även sponsrat ett hälso- och miljöprojekt. En av sjuksköterskorna har undervisat skolor och byar i Kathmandu, hur en dålig miljö påverkar den egna hälsan.

Skola, Gymnasieskolan KenSwed, Nairobi, Kenya
Stiftelsen ZB Foundation driver gymnasieskolan KenSwed utanför Nairobi. På denna internatskola går barn från socioekonomiska utsatta områden från hela Kenya. Skolan tar emot både pojkar och flickor. Genom ett samarbete med ZB Foundation kan New Hope erbjuda ett antal platser för elever med höga studieresultat på Kiotaniskolan i Nairobi och New Hope skolan i Mombasa. Gymnasieutbildningen är 4-årig. 2023 sponsrades 18 elever på KenSwed skolan.

Skola och barnhem, New Hope School, Mombasa, Kenya
Arbetet med att förbättra skolbyggnaden på New Hope skolan och barnhemmet utanför Mombasa har pågått sedan 2012. Under 2015 påbörjade New Hope ett projekt att höja den akademiska standarden genom att sponsra bra lärare till skolan. Efter det har New Hope skolans elever alltid nått toppresultat i de centrala proven som avslutar högstadiet. Tack vare de fina betygen har flera barn fått stipendier till prestigefulla gymnasieskolor i Nairobi och övriga Kenya. Under 2023 utsattes Mombasa för stora översvämningar och New Hope bidrog med renovering av muren samt gardiner till klassrummen.

Barnhem, Novy Dom, Reni, Ukraina
Verksamheten består av barnhem. Kriget har drabbat Ukraina hårt men tack och lov har barnhemmet klarat sig relativt bra. Eftersom kriget pågår fortfarande så kommer det fler barn till Novy Dom. Reni ligger i en mycket eftersatt del av Ukraina och arbetslösheten är stor. Mycket av misären beror på gravt alkoholmissbruk. New Hope har finansierat barnhemmet från starten och huset köptes in 2003. Under 10 år genomfördes genomgripande renoveringar, och sedan 2014 har New Hope stöttat bland annat driften av barnhemmet och läxhjälplärare.

Barncenter, PEFAN, Addis Abeba, Etiopien
PEFAN är ett center för föräldralösa eller utsatta barn och ungdomar mellan 3 och 20 år. För att barnen skall få en så normal uppväxt som möjligt bor de med sin familj eller fosterfamiljer i området. Till centret kommer barnen någon dag i veckan för att få läxhjälp och annat stöd. New Hope har gett stöd till skolavgifter, skoluniform mm till åtta barn som är extra utsatta och idag är mellan 13-16 år. Dessutom har stöd givits till familjestöd (kostnader för mat etc).

Barncenter, Talita i Cebu, Filipinerna
I Filippinerna driver Talita ett rehabiliteringscenter för barn och tonåringar som hittats i prostitution i staden Cebu City. Talitas program består här av traumabehandling, undervisning och framtidsplanering. Under 2023 har New Hope bidragit med att 17 barn och tonåringar fått mat på centret.

Skola, Theodori Skolan Chandrapura Jharkand, Indien
Samarbetet med Theodori har pågått sedan 2012 då New Hope påbörjade ett projekt att rusta upp den gamla skolan och internatet. Sedan 2016 finansierar New Hope skolluncher, då det statliga stödet inte räcker till lunch åt alla klasser. Skolan får ett visst stöd från staten till lärarlöner, men staten stöttar inte alla lärare. De senaste åren har New Hope även sponsrat en specialistlärare i Engelska och Naturkunskap men också en sjuksköterska som kontrollerar elevernas hälsa och ger vaccinationer.

Skola och barnhem, Rajiv Gandhi Memorial School for the Physically Challenged,
Challagundla, Indien

2017 började New Hope samarbetet med detta barnhem och skola för barn med funktionshinder. New Hope har fortsatt med att stötta projektet med renovering och modernisering av byggnader, anläggning av grönsaksträdgård och lekplats, samt lärarlöner och extra mat. Det senaste året har det byggts gallergrindar för att barnen ska kunna vara säkra på natten.

Totalt har dessa projekt stöttats med 1 360 827 Kr under året som gått.
Rapportering från samtliga projekt har fungerat på ett utmärkt sätt med bilder, ekonomisk rapportering och berättelser från de olika verksamheterna. Tack vare välskötta projekt och låg administrativ kostnad känner vi inom New Hopes styrelse att vi kan garantera att varje insamlad krona utnyttjas optimalt och att pengarna som samlas in går till det ändamål de är avsedda för.