Förvaltningsberättelse – New Hope barnfond

Allmänt om verksamheten
Stiftelsens ändamål är att samla in medel från anställda, företag, organisationer och privatpersoner till förmån för hjälpbehövande och utsatta barn i världen. Ytterligare information över tidigare och pågående projekt finns på vår hemsida, www.newhope.se eller på Facebook.

Stiftelsen är en insamlingsstiftelse som står under överinseende av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Insamling sker genom månadsgivare och bidrag och gåvor från företag och organisationer samt efter ansökningar till olika stiftelser. Varje år anordnar New Hope dessutom ett lotteri utformat som en adventskalender, där man varje dag i perioden första december till julafton har chans att vinna priser donerade av generösa företag inom rese- och eventbranschen. I New Hopes webb-butik säljs gåvor relaterade till New Hopes projekt samt minnes- och kondoleansbrev.

Stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfond kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är medlem i Giva Sverige (fd FRII). New Hope innehar ett s k 90-konto (BG 901-1883) och SWISH 123 901 1883. Sedan 2018 är det också möjligt att göra donationer till New Hope via Facebook.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2018
Insamlade medel uppgick för 2018 till Sek 1.712.353. New Hopes enskilt största inkomstkälla är försäljningen av den årliga adventskalendern.

Presentationer för intresserade företag och föreningar har gjorts på företagens och föreningars initiativ. New Hope har varit utvald välgörenhetsorganisation för PP Meetings och har medverkat vid flera PP event. New Hope har deltagit i Music Travel bar, en sammankomst för personer som arbetar i resebranschen. New Hope fanns representerade på Grand Travel Award Galan och Travel News Golf Cup. I november såldes kalendrar på Seniormässan och på Travel News Market Dagen.

Styrelsen hade sammanlagt åtta protokollförda möten under 2018, varav ett var årsmöte och ett konstituerande möte. Antalet ordinarie styrelsemöten var alltså sex.

Styrelsemedlemmar besökte under 2018 projekten i Etiopien och Kenya.
Sociala medier blir allt viktigare för New Hopes arbete att sprida information och att samla in pengar. New Hope arbetar aktivt med Facebook, Twitter och Instagram.

Under är 2018 har New Hope stöttat följande projekt:

Skola, Starehe Girls Centre. Nairobi, Kenya
Starehe Girls Centre är en gymnasieskola för flickor, som annars inte skulle haft råd att studera vidare på gymnasienivå. Flickorna kommer från hela Kenya och har alla haft toppbetyg i den examen som avslutar den grundläggande skolgången i Kenya, Kenya Certificate of Primary Education. Totalt har New Hope sponsrat 32 flickors skolgång. 20 flickor har antingen redan avlagt sin universitetsexamen eller studerar på olika universitet. Under 2018 avlade de sista 12 flickor sin studentexamen och de kommer att påbörja sina universitetsstudier under 2019. En av flickorna New Hope sponsrat fick ett stipendium att studera vid det progressiva privata universitetet Ashesi i Ghana, där hon precis avlagt sin examen. Hon kommer att arbeta under två år i Ghana i enlighet med de regler som stipendiet har, och därefter kommer hon att återvända till Kenya. Projektet besöktes i februari 2018 av representanter från New Hope.

Lägervistelse, Latgales Dzinters, Daugavpilz, Lettland
Många barn i Lettland lever i utsatta miljöer och under svåra ekonomiska förhållanden. Föräldrar arbetar utomlands och barnen lever med äldre syskon eller en farmor eller mormor. Genom en kyrklig organisation i Daugavpilz erbjuds några hundra barn ett par veckors riktigt sommarlov på en lägergård vid en sjö. New Hope sponsrade under 2018 tre lägerveckor för ca 200 barn.

Skola, New Hope School, Mombasa, Kenya
Arbetet med att förbättra skolbyggnaden på New Hope skolan i slumstaden Mshomoroni norr om Mombasa har pågått sedan 2012. Efter 2017 anser vi att New Hope skolan har tillräckligt med faciliteter för att kunna fungera. Under 2015 påbörjade New Hope ett projekt att höja den akademiska standarden på skolan genom att försöka uppmuntra bra lärare att stanna kvar på skolan genom olika ekonomiska incitament. En skola i Kenya bedöms efter de betyg som eleverna presterar på de centrala prov som avslutar högstadiet. Målet var att New Hope skolan skulle vara bland de 10 bästa skolorna i distriktet, och detta uppnåddes vid 2016 års examensprov. New Hope har fortsatt att stötta lärarna, och 2018 nådde skolans elever toppresultat och skolan uppmärksammades i tidningarna för sina goda resultat. Tack vare de fina betygen har nästan 10 barn fått stipendier till prestigefulla gymnasieskolor i Nairobi och övriga Kenya. Under 2019 kommer New Hope fortsatt att betala en viss del av lärarlönerna. Skolan besöktes 2018 av representanter från New Hope.

Barnhem, Novy Dom, Reni, Ukraina
Verksamheten består dels av barnhemsverksamhet och uppsökande verksamhet riktad mot gatubarn och fattiga familjer i området. Denna del av Ukraina är mycket eftersatt och arbetslösheten är stor. Mycket av misären beror på gravt spritmissbruk. New Hope har finansierat barnhemmet från det att huset köptes in 2003. Under 10 år genomfördes genomgripande renoveringar, och sedan 2014 stöttar New Hope enbart driften av barnhemmet.

Skola, Theodori Skolan Chandrapura Jharkand, Indien
Samarbetet med Theodori har pågått sedan 2012 då New Hope donerade medel för att renovera taket på skolan. Därefter har flera renoveringar genomförts och skolan har fått elektricitet genom stöd från New Hope. För att underlätta transporten för de flickor som går på gymnasiet, ca 1 mil bort har New Hope donerat 10 cyklar. Flickornas fotbollslag uppmuntrades genom att de fick ny utrustning. New Hope betalar lönen för en utbildad lärare och har bekostat lönen för en sjuksköterska, som också administrerar det vaccinationsprogram New Hope bekostat. Sedan 2016 finansierar New Hope skolluncher på skolan, då det statliga stödet inte räcker till lunch åt alla klasser. Under 2018 byggdes nya toaletter för flickorna på skolan och dessutom bekostades inköp av skor till eleverna. Att ha skor på fötterna är ett krav för att få komma in i skolan i Indien. Rapportering från projektet sker genom vänföreningen i Sverige vars medlemmar besöker Theodori regelbundet.

Skola och hälsoklinik, Humla, Yangar, Nepal
I denna avlägsna dal i Himalaya driver den buddistiske munken ChembaJ Lama ett skolhem för barn från ännu mera avlägsna dalar. Barnen kommer från fattiga hem och hade inte haft möjligheter att gå i skola om inte skolhemmet funnits. Under stora delar av året är deras byar helt isolerade från omvärlden. New Hope bidrar till skolans verksamhet genom att bidra till skolmaterial. Chamba Lama driver också en mindre hälsoklinik, och där finansierade New Hope barnverksamheten under 2018. Under 2018 donerade New Hope också medel för plantering av fruktträd i de odlingar som har startats. Rapportering från projektet sker via skolans vänförening i Sverige.

Barncenter, PEFAN, Addis Abeba, Etiopien
PEFAN är ett center för ett 40-tal föräldralösa eller utsatta barn mellan 3 och 20 år. För att barnen skall få en så normal uppväxt som möjligt bor de i fosterfamiljer i området. Till centret kommer barnen någon dag i veckan för att duscha, få läxhjälp och annat stöd. PEFAN betalar fostermödrarna varje månad för att de tar hand om barnen. New Hopes stöd går till skolavgifter och kostnader för verksamheten på hemmet. Representanter från New Hope besökte projektet i februari 2018.

Skola, Kiotani, Lukenya Hills, Machakos, Kenya
Nairobis slumområden blir allt större. I slummen lever fattiga daglönare och arbetslösa i otrolig misär. Barnen har inte tillgång till skolor och får ofta gå och lägga sig utan mat. På organisationen Positive Life Kenyas initiativ arbetar New Hope på att etablera en internatskola på landet ungefär en timma från slummen. Under 2014 köptes land in och en enkel skolbyggnad byggdes. I januari 2015 började barn från närområdet i kindergarten i den halvfärdiga skolan. Ytterligare köp av mark skedde genom pengar från New Hope. Eftersom tillgång på vatten var en förutsättning för fortsatt utbyggnad av skolan finansierade New Hope under 2016 borrning av brunn med pumpanläggning. 2017 stod det första elevhemmet för 80 elever klart och speciellt utsatta barn från slumområdet kunde flytta in. 2018 invigdes skolans kök, tvättstuga och matsal. Kiotani-projektet ska genomföras på ett så hållbart sätt som möjligt. Regnvatten samlas in från alla tak och används till bevattning. Elektricitet genereras från solceller och i köket får man varmt vatten med solcellsenergi. En biogasanläggning finns installerad för att minimera användandet av träkol.
Till skolan hör en verksamhet med odlingar av grönsaker, som konsumeras på skolan. Det finns också kor, kalvar och getter, för att barnen skall ha kontakt med djur, men djuren genererar också en viss inkomst till skolan.
Kiotani-projektet är på väg att bli New Hopes största projekt över tid. 2018 byggdes skolan ut med ytterligare skolsalar, som var klara till skolstarten 2019. Representanter från New Hope besökte Kiotani i februari 2018.

Skolsponsring, Ghimes, Rumänien
Genom samarbete med lokala skolmyndigheter i Ghimes och organisationen “Från by till by” i Leksand har New Hope hjälpt till att bygga upp en fungerande skoltandvård. Under arbetet med detta kom vi i kontakt med Izabella Deak, en mycket duktig gymnasist, som p.g.av olyckliga omständigheter inte kunde fortsätta sin skolgång. New Hope intervenerade och Izabella har fått ekonomiskt stöd fram till sin studentexamen 2018.

Stödgruppsverksamhet HIV smittade barn, Bagamoyo, Tanzania
Genom stödföreningen ”Stronger Together Tanzania” i Sverige har New Hope under 2017 och 2018 finansierat uppbyggnaden av lokaler för verksamheten bland HIV smittade barn i Bagamoyo, Tanzania. Många barn lever med HIV, men med kunskap om sjukdomen och rätt medicinering kan sjukdomen bromsas. För att stötta HIVsmittade barn bedrivs en fritidsverksamhet, som syftar till att lyfta stigman kring sjukdomen och följa upp barnens hälsotillstånd. Rapporteringen sker via vänföreningen i Sverige, som regelbundet besöker projektet

Skola och barnhem, Rajiv Gandhi Memorial School for the Physically Challenged, Challandgundla, Andra Pradesh, Indien
New Hope började 2017 att stötta detta barnhem och skola för barn med funktionshinder genom pengar till mathållningen. Vi har fortsatt med att skänka pengar till buffelmjölk och under 2018 införskaffades bufflar till skolan genom New Hopes försorg. Skolan kan numera servera mjölk producerad på plats. Den mest uppskattade gåvan från barnens synvinkel under 2018 var dock när alla fick nya ortopediskt riktiga skor, och som en extra julgåva fick alla barn var sin ryggsäck. Sådan lyx hade man aldrig tidigare varit med om. Rapporteringen sker genom vänföreningen i Sverige, som regelbundet besöker projektet

Dance Centre, Kenya
Stöd till ballettlektioner för barn från Kibera slummen för en uppsättning av Nötknäpparsviten vid Jul.

Totalt har dessa projekt stöttats med SEK 1.783.476 under 2018. Rapportering från samtliga projekt har fungerat på ett utmärkt sätt.