PEFAN barncenter

PEFAN barncenter i Addis Abeba, Etiopien

PEFAN är ett center för ett föräldralösa eller utsatta barn och unga vuxna, mellan 3 och 20 år. För att barnen ska få en så normal uppväxt som möjligt bor de med sin familj eller fosterfamiljer i området. Till centret kommer barnen någon dag i veckan för att få läxhjälp och annat stöd. New Hope ger stöd till de åtta barnen som är under 20 år som t.ex. skolavgifter, skoltransporter, bidrag till boendet och deras kostnader hos PEFAN.

Etiopien är ett av Afrikas folkrikaste länder. Antalet invånare ökar med runt två miljoner om året och är idag över 100 miljoner. Stora delar av Addis Abeba präglas av HIV och fattigdom och det finns långt över 100 gatubarn i Etiopien, alla med sin egen historia av fattigdom, missbruk, sjukdom och övergrepp.

Bakgrund
PEFAN barncenter startades av Fish Tadesse då han 1999 återvände till Etiopien efter flera år i landsflykt. Fish bor i Umeå, där han utbildat sig och arbetat inom sjukvården, men flera månader per år arbetar Fish på barncentret, när han inte arbetar för att hitta pengar till ”sina barn”.
Addis Abeba
En morgon när Fish kom till sjukhuset han då arbetade på i Addis Abeba, såg han en gravid kvinna som satt på trappan till BB. Hon satt fortfarande kvar efter par timmar. Fish gick fram till henne och sa att det inte var någon idé att vänta längre, utan att istället gå hem och äta. Hennes svar var att hon inte hade något att äta, så hon satt hellre kvar och väntade. Fish såg då till att hon fick mat – och från den dagen har han arbetat med att hjälpa några av de allra mest utsatta.

Verksamheten bygger på att Fish hittar fosterhem, som mot en ersättning tar hand om utsatta barn han får kontakt med. Drygt 5o barn har genom New Hope getts möjlighet att gå i bra skolor och fått känna familjegemenskap och värme. Här finns dusch och tvättmöjligheter, något som är viktigt eftersom hemmen inte har rinnande vatten. En viktig del i PEFANs arbete är utbildning i barnuppfostran och hygien för familjerna. Även övernattningsmöjlighet finns och vissa dagar har man dans- och teaterlektioner. Genom Fish försorg går merparten av barnen knutna till PEFAN i privata skolor. Fish anser att den statliga skolan inte håller önskad kvalitet. Genom de rapporter och möten New Hope haft går det att konstatera att samtliga barn presterar bra och får höga betyg.
Skola i Addis Abeba
New Hope har stöttat verksamheten sedan 2012. New Hope har besökt centret ett flertal tillfällen och varje gång får vi bekräftelse av att bidragen verkligen gör skillnad.

Yonathans livsöde
Ett exempel är Yonathan som kom till PEFAN tillsammans med sina tre yngre syskon när han var 14 år. Deras historia är typisk för flera av PEFAN-barnen: Yonathans pappa som hade ett bra jobb som ingenjör dog när Yonathan var 10 år, mamman blev ensam kvar med fyra barn och familjen håller samman trots ekonomiska svårigheter. När mamman blir sjuk har de inte pengar till läkarvård. Så plötsligt står Yonathan ensam med tre yngre syskon och en gammal mormor. Att han träffade Fish blev räddningen. Alla syskonen kom till PEFAN och har fått möjlighet till utbildning. Idag är Yonathan civilingenjör.

Några bor kvar hos PEFAN och de som går på universitet kommer då och då ”hem” till PEFAN, främst under skolloven. De hjälper alla till med olika sysslor och ger de yngre barnen stöd och läxhjälp. Det är just denna gemenskap och omtanken som gör verksamheten så unik!