New Hope barnfond

PEFAN Barncenter i Etiopien

PEFAN Barncenter ger familjegemenskap

53 barn har fått möjligheten att gå i bra skolor och fått känna familjegemenskap och värme, tack vare Fish Tadesse och bidragen från New Hope.

PEFAN center Etiopien
Det är just värme, omtanke och familjegemenskap som är det första man tänker på när man kommer till PEFAN. Sedan 2012 har New Hope stöttat verksamheten i Addis Abeba. Idag betalar vi för skolgång för de yngre barnen men under de första åren bestod vårt bidrag av hyran för centret. Medlemmar från New Hopes styrelse har besökt centret ett flertal tillfällen och varje gång får vi bekräftelse av att vårt bidrag verkligen gör skillnad.

Etiopien är ett av Afrikas folkrikaste länder, antalet invånare ökar med runt två miljoner om året och är idag över 100 miljoner. Stora delar av Addis präglas av HIV och fattigdom och det finns över 100 gatubarn i Etiopien, alla med sin egen historia av fattigdom, missbruk, sjukdom och övergrepp.

Fish Tadesse startade verksamheten

Etiopien Addis Abeba
PEFAN centret startades av Fish Tadesse då han 1999 återvände till Etiopien efter flera år i landsflykt, bl.a. i Umeå där han utbildat sig och arbetat inom sjukvården. Fortfarande tlllbringar Fish flera månader om året i Umeå för att arbeta och få in pengar till ”sina barn” som han kallar alla på centret.

Det hela startade då Fish en morgon kom till sjukhuset han arbetade på i Addis Abeba och såg en gravid kvinna som satt på trappan till BB, efter ett par timmar satt hon fortfarande kvar, Fish gick fram till henne och sa att det inte var någon idé att vänta längre utan istället gå hem och äta. Hennes svar var att hon inte hade något att äta hemma så hon satt hellre kvar och väntade. Fish såg då till att hon fick mat och från den dagen har de haft kontakt. Detta blev också starten på hans arbete med att hjälpa utsatta.

Verksamheten bygger på att Fish hittar fosterhem, som mot en ersättning tar hand om de utsatta barn han fått kontakt med. PEFAN centret är navet, hit kommer barnen på onsdagar och lördagar, får mat, läxhjälp och gemenskap. Dessutom finns dusch och tvättmöjligheter något som är viktigt i en omgivning där hemmen inte har rinnande vatten. Övernattningsmöjligheter finns och på lördagar har man även dans- och teaterlektioner. En viktig del är även utbildning i barnuppfostran och hygien för fostermammorna.

Bra skolor och utbildning är en förutsättning

Pefan
Genom Fish försorg går merparten av barnen i privata skolor, då han anser att den statliga skolan inte håller önskad kvalitet. Genom de rapporter och möten vi haft kan vi konstatera att samtliga barn presterar bra och fått höga betyg.

Ett exempel är Yonathan som kom till Pefan tillsammans med hans tre yngre syskon när han var 14 år. Deras historia är typisk för flera av PEFAN barnen. Hans pappa som hade ett bra jobb som ingenjör dör när Yonathan var 10 år, mamman blir ensam kvar med 4 barn, familjen håller samman trots ekonomiska svårigheter. Sedan blir mamman sjuk och de hade inte pengar till ordentlig läkarvård. Plötsligt står Yonathan ensam i världen med tre yngre syskon och en gammal mormor. Att han träffade Fish blev deras räddning, alla syskonen kom till PEFAN och har fått möjlighet till utbildning. Idag är Yonathan civilingenjör, nu återstår det bara att hitta ett jobb så han kan få lön och egen bostad, intill vidare bor han på PEFAN.

Gemenskapen och omtanken är unik


Totalt består PEFAN familjen idag av 53 barn och ungdomar. de äldsta har avslutat sina studier men det är svårt att hitta arbete och bostad. En del bor då på centret och även de som går på universitet kommer ”hem” till PEFAN under lov. De hjälper alla till med olika uppgifter och ger stöd och läxhjälp till de yngre barnen. Det är just den gemenskapen och omtanken som gör verksamheten så unik.

Stöd PEFAN genom köp i vår webbutik >
PEFAN center Etiopien
Barnen som kommer till PEFAN har levt ett tufft och utsatt liv och behöver stöd för att bygga upp sitt självförtroende. En gång i veckan kommer en lärare till centret för att träna drama och dans som ett steg att utveckla och stärka självkänsla och sociala färdigheter.