New Hope barnfond

Kenswedskolan, Kenya

New Hope har sedan decennier arbetat efter grundidén att utbildning är nyckeln för att skapa en framtid för ett barn och för att kunna lämna ett liv i fattigdom. Otaliga barn har fått lära sig läsa och gått igenom grundskola genom New Hopes försorg.

Något hundratal elever har över åren fått sin gymnasieutbildning betald genom New Hope, och bland dessa har vi fortfarande kontakt med några kenyanska elever, som etablerat sig som lärare, veterinärer och läkare. En flicka forskar på robotar och artificiell intelligence. De fick chansen att skapa ett drägligt liv genom att utbilda sig.
Kenswed skolan
Två av New Hopes grundskolor i Kenya, New Hope skolan i Mombasa och Kiotani skolan utanför Nairobi håller nu en akademisk standard som öppnar uppför möjligheten för eleverna att söka till gymnasieskolor, som erbjuder högklassig undervisning i Kenya. Tyvärr är de statliga gymnasieskolornas undervisning undermåliga. I stället finns det så kallade ”national schools” som är privata och vanligtvis drivs dessa skolor som internat. Alla elever med höga betyg i sin grundskoleexamen försöker få plats på dessa skolor, under förutsättning att föräldrarna kan betala skolavgifterna. Och med en examen från en National School har man bra chanser att också få plats på något universitet, där man kan får studielån.

Eleverna som gått igenom några av New Hopes skolor har inga föräldrar som kan betala fortsatt utbildning för sina barn. Vanligtvis slutar barnens skolgång efter grundskolan. Detta önskade vi göra något åt!

Skolklass under corona
Kenswed Academy är en gymnasieskola för både flickor och pojkar, vilket är sällsynt i Kenya. Alla barn har vuxit upp under knappa omständigheter i socioekonomiska svaga områden. Många bär med sig tunga ryggsäckar av att varit hunsade och nedtryckta. Kenswed lägger inte bara vikt på teoretisk utbildning, utan satsar också på entreprenörskap, IT, hållbarhet, idrott och kultur. Genom att skolan tar emot både pojkar och flickor blir jämlikhetsarbetet viktigt. Med hjälp av kuratorer arbetar man med barnen för att stärka deras självkänsla, så de skall våga tro på framtiden, utvecklas och hitta sig själva i den nya värld de hamnat i.

New Hope har startat ett samarbete med Kenswed, där våra skolor får välja ut de barn som skall erbjudas plats på skolan. Första urvalet sker efter betyg, men om man har en speciell talang så kan även ett lägre betyg innebära att man får chansen att gå på KenSwed. Vi skulle gärna ha en hel klass med elever från våra skolor, men allt är en fråga om pengar! Under 2021 började 4 elever och under 2022 kommer 7 nya elever att börja på Kenswed.

Om du eller ditt företag vill sponsra en elev på Kenswed är kostnaden Sek 10.000 per år för undervisning, inkvartering och skolkläder.