New Hope barnfond

För företag

Stöd nästa års julkalender – redan nu

Vi tar emot intresse att stöda nästa års julkalenderlotteri redan nu.

Här hittar du allt om hur det går till och vad du får som företag

_____________________

Bidra med 5000 – 10 000 kr/år

Exponering med företagsnamn på New Hopes hemsida.

Rätt att använda New Hopes stöd-logotyp ”Vi stöder New Hope år 20xx”.

Synlighet i New Hopes sociala kanaler.

Ett gåvobevis att rama in, fota och visa upp.

Värdet av eventuell julkalendersponsring inkluderas i totala stödbeloppet.

För mer information

_____________________

Bli aktivitetssponsor

Bidra med 10 000 – 50 000 kr per år till en specifik hjälpaktivitet. Ger dig:

Exponering med företagsnamn på New Hopes hemsida.

Rätt att använda New Hopes stöd-logotyp ”Vi stöder New Hope år 20xx”.

Synlighet i New Hopes sociala kanaler under året.

Ett gåvobevis att rama in, fota och visa upp.

Exponering av företagsnamn (logo) vid aktuell stödaktivitet på New Hopes hemsida.

Värdet av eventuell julkalendersponsring inkluderas i totala stödbeloppet.

För mer information

_____________________

Köp gåvobevis

Köp gåvobevis i gåvoshopen, som present till anställda, kunder och partners istället för en blomsterkvast.

Vi kan fakturera – kontakta oss.

Till gåvoshopen

_____________________

Matcha medarbetarnas engagemang

Varför inte utmana personal och kollegor att bli givare hos New Hope, där företaget matchar bidragssumman från medarbetarna?

För mer information

_____________________

Arrangera en välgörenhetsauktion

Engagera både medarbetare, kunder och partners. Auktionera ut en upplevelse, en aktivitet, en produkt till förmån för New Hopes insamlingsarbete för utsatta barn och unga.

För mer information

_____________________

Utmana till ett Swishrally

Utmana till ett Swishrally och försök samla in mer än 3000 kronor. New Hopes Swishnummer är 123 901 1883.

Vi kan återkoppla insamlat swishbelopp i efterhand, om Swishgåvorna är märkta med ett unikt meddelande.

För mer information

_____________________

Varför bidra till New Hopes insamlingsarbete?

New Hope bidrar till efterlevnad av flera av FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, Global Compact och Barnkonventionen.

Vi har långtgående uppföljning av alla gåvomottagare, ofta ner till kvitton på gjorda inköp.

Vi arbetar med konkreta, mindre stödaktiviteter som är enkla att följa upp.

Småskaligheten gör att stöd via New Hope når barn som inte stora organisationer har möjligheter att nå.

Gåvomottagarna följer lokala lagar, är registrerade verksamheter lokalt och har tillstånd av respektive nationell myndighet – och så klart erforderliga tillstånd.

New Hope får löpande återkoppling från gåvomottagarna – berättelser och rapporter som vi löpande delar med oss av.

Stiftelsen New Hope är registrerad hos Länsstyrelsen.

New Hope kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och innehar 90-konto, vilket innebär uppföljning att insamlade medel går till det som utlovas.

New Hopes räkenskaper kontrolleras självklart av externa revisorer.

Alla arbetar ideellt för New Hope. Det finns inga lokaler och knappt ens några administrationskostnader.

_____________________

Skatteregler för företag

Skatteavdrag för gåvor från företag till en ideell organisation är inte möjligt.

MEN:

Om företaget får reklamexponering motsvarande gåvobeloppet, på ett ungefär, i utbyte mot de pengar som skänks, räknas bidraget som sponsring/marknadsföring.

Här beskriver organisationen Företagarna vad som gäller.

Vill ditt företag sponsra New Hope? Kontakta oss!