,

Vad gör en kurator på Kiotani skolan?

Vad händer när mer än 100 barn mellan 3 och 15 år skall leva tillsammans på en skola? Alla barn har tuffa liv bakom sig. En del av barnen har blivit utsatta för övergrepp och kanske själva varit mobbare. Många av barnen har ingen förälder, medan andra kanske har en förälder som inte riktigt orkat…

By.

min read

Lilian

IMG_4204 (3)

Vad händer när mer än 100 barn mellan 3 och 15 år skall leva tillsammans på en skola? Alla barn har tuffa liv bakom sig. En del av barnen har blivit utsatta för övergrepp och kanske själva varit mobbare. Många av barnen har ingen förälder, medan andra kanske har en förälder som inte riktigt orkat med att uppfostra dem. Hur får man sådana barn att ändra livsstil?

På skolan får barnen visserligen sova i egen säng och får mat vid regelbundna tider. De får kläder och skor. Men det  finns också regler att följa. Och man måste inordna sig I systemet.

På Kiotani skolan finns sedan mer än ett halvt år tillbaka Lilian! Lilian kallas “Child Mentor”, vilket motsvarar ungefär en skolkurator.  Lugnt och sakligt förklarar hon att det första som måste till är “tillit”. I de här barnens värld har det många gånger saknats en vuxen, som de kunnat lita på. Om man är van att ständigt bli åthutad med hugg och slag, så kan det vara svårt att förstå att man själv inte skall slå de som är mindre och svagare.

Alla barn har sina speciella problem. Många  av barnen är HIV smittade, och här jobbar Lilian på att få dem att förstå att de har lika stora chanser att lyckas i livet som alla andra barn. De måste naturligtvis lära sig hur viktigt det är att ta medicinerna på rätt tid, men förutom det är det lika viktigt för dem att göra läxorna och se till att de får bra resultat i skolan.

Flera barn har blivit utsatta för sexuella trakasserier och våldtäkter innan de kom till skolan. Bara det faktum att det finns någon som nu ger de här barnen extra uppmärksamhet och som de lär sig att lita på betyder mycket för rehabiliteringen. Att få dem att berätta och förstå att det de berättar är i förtroende tar tid. Sexuella övergrepp är ett problem i miljön där barnen kommer från. På Kiotani har lärarna fått specialutbildning hur man skall undervisa barnen i sexualkunskap, men också hur man skall få barnen att förstå att man inte behöver underkasta sig en vuxen hur som helst. Som barn har man också rättigheter.  Och att flickor och pojkar är lika mycket värda!

Längtar barnen hem? Visst kan de sakna sina syskon ibland, men på det stora hela är man införstådd med att det är ett privilegium  att få vara på skolan. Nu är skolan “hemma” och alla vet hur viktigt det är att vara duktig i skolan. Det är biljetten till ett bättre liv!

På eftermiddagar och helger organiserar Lilian lekar och andra aktiviteter.  Allt som har med dans och musik är favorit sysselsättning. Men man spelar också fotboll, hoppar rep och leker kurragömma.  Det finns Lego och pussel på skolan, och det försöker Lilian intressera barnen för. Det är svårt att leka med leksaker när man inte är van vid det.  Schack och Othello har man inte prövat ännu.

Läxläsningen hjälper de vanliga lärarna till med.  Vi försökte ta reda på om Lilian läser sagor eller har annan högläsning med barnen, men tyvärr fick vi inget svar om detta.

Lilian har tidigare arbetat i social utsatta områden, så hon kan livet i slummen utan och innan. Nu bor hon på skolan, så hon finns alltid till hands för barnen. På Kiotani finns det förutom Lilian och lärarna,  en husfru, som sköter allt som har med elevhemmet att göra och en kock, som lagar maten.   Visst vore det önskvärt med ytterligare personal som kunde trösta och hjälpa, men det tillåter tyvärr inte ekonomin.  Låt oss hoppas att Lilian trivs med barnen och livet på skolan  och att hon fortsätter med sitt arbete  under manga år framöver. Om det är något de här barnen behöver är det stabilitet och kontinuitet I sina liv.