,

Utbildning är nyckel till ett liv!

New Hope forsätter att stötta Theodoriprojektet i Indien med små och handfasta åtgärder under 2015. Vårt mål är att skolan skall bli bättre och att allt fler flickor skall fortsätta till en yrkesutbildning

By.

min read

Elever i Theodori skolan Indien

Theodori skolan Indien

Utbildning för ett barn kan betyda chansen till ett liv!  Ibland lyfts hela familjen ur fattigdom genom att ett enda barn lär sig läsa och kan skaffa sig ett jobb som ger försörjning. För flickor är utbildning ännu viktigare! Varje år en indisk flicka kan fortsätta i skolan betyder att hon får ytterligare ett år att mogna, innan hon blir bortgift och får barn. En mogen kvinna har mera kunskap att uppfostra sina egna barn och se till att de får näringsriktig mat och utbildning. Sedan hoppas vi naturligtvis att en del av de flickor som går på skolan i Theodori också kommer att skaffa sig yrkesutbildningar innan de gifter sig innan de bildar familj.

Theodori projektet har vi stöttat sedan flera år tillbaka. Bland annat betalar vi lönen för läraren Bishwanath Hembron, som du ser på bilden.  Under 2015 kommer vi fortsätta att uppgradera skolan och elevhemmet. Det är många små och handgripliga insatser som täcker allt från 10 nya sängar på elevhemmet till ett staket runt grönsaksodlingarna.  Läs mera om vår verksamhet på Theodori projektet på vår hemsida  https://newhope.se/projekt/indien/

_DSC0199