New Hope barnfond

Tio cyklar gör livet enklare för gymnasisterna i Theodori

ByMagnus Linder

Tio cyklar gör livet enklare för gymnasisterna i Theodori

Fler flickor från Theodori Mission än tidigare går nu på gymnasiet i Maheshpur. Flickorna bor fortsatt kvar på skolhemmet på Theodori, där de tidigare bott.  Gymnasiet ligger ca en halvmil bort i den större staden Maheshpur, så transporten har varit lite av ett problem. Det är visserligen nyttigt att promenera, men det tar också mycket tid att ta sig fram och tillbaka till fots. Nu har New Hope sponsrat 10 nya cyklar till gymnasisterna, vilket upplevs som en otrolig lyx!

New Hope kommer att fortsätta att stötta skolan i Theodori då vi tydligt ser hur standarden hela tiden höjs med ganska små insatser. Du kan också hjälpa till genom att handla i vår webshop. Med bättre standard på skolan i Theodori kommer allt fler flickor att kunna börja på gymnasiet och gå vidare ut i livet, mycket bättre rustade genom sin utbildning!

About the author

Magnus Linder administrator