,

Tandvård i Ghimes bara ett av många projekt för “Från By till By”

New Hope stöttar sedan flera år ett tandvårdsprojekt i Ghimes i Transylvanien i Rumänien. Föreningen som organiserar detta projekt i Sverige kallar sig ”Från By till By” och finns i Leksand.

By.

min read

DSC00887

New Hope stöttar sedan flera år ett tandvårdsprojekt i Ghimes i Transylvanien i Rumänien. Föreningen som organiserar detta projekt i Sverige kallar sig ”Från By till By” och finns i Leksand. Tandvårdsprojektet är bara ett av många projekt som dessa eldsjälar i Dalarna håller på med i Rumänien, där de idogt arbetat i 25 år.

Här är ett axplock från den senaste rapporten från deras nyhetsbrev:
Våren 1990 besökte vi första gången vår vänby Ghimeş i Rumänien. Det är alltså 25 år sedan i år. Det är länge sedan och mycket har förändrats genom åren. Ända från början har vi känt en stark gemenskap med byn och dess människor.

Efter Ceausescus fall i december 1989 kunde man komma in i landet. Det var en chock att se hur mäniskorna då hade det. Det var en riktig bedömning som våra ungerska folklivsforskare gjorde, när de föreslog att vi skulle söka oss till Transsylvanien dit Ghimeş hör. De menade att om ett engagemang skall bli långvarigt är det viktigt att det finns likheter – att man känner sig hemma. Ghimeş har ett vackert landskap, alla hus är byggda i timmer, de tar sina djur till fäbodarna under sommaren, de har fortfarande sina dräkter, som används i de flesta högtidliga sammanhang och de har en stark folkmusik-och danstradition.

Vi har sett och upplevt hur stora behoven är och mött människornas generositet trots fattigdomen. Med jämna mellanrum har vi gjort besök i byn och dessa resor har betytt att engagemanget levt och lever. Att få besöka ”sin” fadderfamilj och se hur de lever är en upplevelse. Maria Borka är den lokala samordnaren tillsammans med präst och lärare. Utan henne skulle det inte fungera så vi är henne stort tack skyldig.

Livsmedelsutdelning För fadderpengarna 100 kr/månad får våra familjer, gamla eller ensamma mammor livsmedel 2 ggr/år, vanligtvis till Jul och Påsk. Mottagaren fotograferas och fotot skickas till faddrarna i Sverige. Fotot är som ett slags ”kvitto” på att gåvan nått fram. Maten har blivit dyrare men gruppen i Ghimeș inhandlar allt lokalt och får största möjliga rabatt.

Studiemedel till ungdomar Vi har för avsikt att försöka stödja ungdomar som studerar. För närvarande är det Lazslo Déak som fått ekonomiskt stöd från generösa leksandbor som gjort det möjligt för honom att studera vidare efter studenten med fina studieresultat. Det finns flera som behöver hjälp med studiebidrag.

Julklappar till barnen Varje år har alla skolbarn fått en gåva från Leksand. Under senare år har detta i hög grad kunnat genomföras tack vare kollekter i Leksands kyrka inför Julen. I år planerar vi att varje barn skall få en T-shirt med vår logga och texten Ghimeş – Leksand 1990 – 2015.

Stickade strumpor Maria Borka i Ghimes har föreslagit att skolbarnen därtill skulle få stickade raggsockor. Några Leksandsbor har redan satt igång att sticka och vi har fått sockor i de härligaste färger och med häftiga ränder. Det är bra om vi får strumpor i olika storlekar. Helst litet större storlekar så barnen kan växa i dem om de inte passar direkt. Om många hjälps åt borde vi i oktober ha få ihop 800 par i olika storlekar.

Besök av två unga folkmusiker från byn. Folkmusikens hus ansvarar varje år för ett internationellt folkmusikläger, Ethno, med deltagare från hela världen. I år har två pojkar från Ghimeş fått en inbjudan att delta utan kostnad. Folkmusikens hus svarar för kostnaderna för undervisning, mat och uppehälle. Leksands musikskola skänkte sin kollekt från julkonserten till pojkarnas flygbiljett. Efter lägret får de båda pojkarna tillfälle att visa sina färdigheter vid en specialarrangerad konsert.

Tandvårdsprojektet Det förebyggande tandvårdsvårdsprojektet startade 2011/2012. För barnen innebär det att de borstar tänderna i skolan alla skoldagar och att de får tandkräm och tandborste var tredje månad. Tandstatus för barnen i första och sjätte klass undersöks. Detta för att förhoppningsvis kunna registrera en förbättring efter sex år. Projektet vänder sig också till föräldrar och lärare, som får utbildning. De vuxnas stöd och förståelse är en viktig framgångsfaktor.

Anna- Karin Land, Barbro Tegmark och Gunilla Esbjörn har efter starten besökt Ghimeș varje höst. Även i år kommer gruppen att besöka Ghimeş för att dels introducera barnen i årskurs 1, dels följa upp insatserna för övriga deltagare i projektet. Tandhygienisten Anna-Karin svarar för faktakunskapen och Maria Borka för tolkningen.

Ekonomiskt stöd för kostnader som utbildningsinsatser, tolkning samt och tandvårdsmaterial har erhållits av Stiftelsen New Hope. Colgate i Rumänien har också stött projektet med tandvårdsmaterial. De seniora deltagarna betalar själva kostnaderna för resor och uppehälle.

New Hope är glada att kunna arbeta tillsammans med en organisation som ”Från By till By”. Under lång tid har man byggt upp kontakten med ”sin by” i Rumänien och med små medel skapat ett band mellan Leksand och Ghimes, samtidigt som man hjälpt många bybor och barn till en drägligare tillvaro och en framtid.
100_3461DSC00883ghDSC00901DSC01559DSC00898