New Hope barnfond

Tag Archive sollatek

ByHelena Hedlund

Kiotani skolan får solceller

Sollatek (Kenya) Ltd, ett lokalt elektronikföretag donerar solceller till Kiotani skolan. Sollatek, ett lokalt elektronikföretag hjälper oss att installera solceller. Det är kul att lokala företag engagerar sig i lokala projekt. Elektronikföretaget Sollatek (Kenya) donerade solcellslampor till pojkarnas sovsalar.


Kiotani Skolan ligger i ett område där det inte finns elektricitet framdraget, och därför är solceller en välsignelse. Redan för flera år sedan startade New Hope att installera solceller på skolan, och för varje större byggnad vi byggt har vi satt in en riktig solcellsanläggning för att få ljus och varmt vatten.

New Hope håller just nu på att installera en anläggning i de nya klassrummen, så man skall kunna använda klassrummen för läxläsning efter mörkrets inbrott.  Dessutom blir Kenya allt mer digitalt. De flesta vet inte att man i Kenya numera betalar nästan allt via Mpesa,  ett system utvecklat i Kenya. Systemet liknar vår SWISH och har använts i över ett decennium – långt före Swish fanns i Sverige. Alltså måste lärarna kunna ladda sina telefoner för att kunna betala räkningar och annat.  På sikt kommer myndigheterna säkert ställa krav att man inför digitala hjälpmedel i undervisningen, och då måste man också kunna ladda Ipads och datorer.

Men allt kostar, och därför blev vi otroligt glada när ett lokalt solcellsföretag kom till vår hjälp. Genom Sollatek i Kenya har Kiotani fått en donation av flera mindre lampor, som nu har installerats i de små skjulen, som för närvarande är pojkarnas sovsalar. Där fanns det inget ljus tidigare, utan man famlade i mörkret eller använde fotogenlampor.

Härligt att se att skolan får en allt högre standard för var dag som går!  Ett stort tack till Sollatek Electronics (Kenya) Ltd.!