New Hope barnfond

Tag Archive sjuksköterskor

ByHelena Hedlund

En liten bakgrund till satsningen på sjuksköterskelöner i Nepal

Hälsovård är avgiftsbelagd i Nepal, både den offentliga som kan fås till självkostnadspris och den privata som är betydligt dyrare. Men större delen av befolkningen måste skuldsätta sig även för att få tillgång till offentlig vård.

I Nepal som är ett av världens fattigaste länder har pandemin slagit hårt. Sjukvårdssystemet är mycket svagt med endast 3,1 sjuksköterskor och barnmorskor per 1 000 inv (jfr Sverige 11,8/1 000 inv) Med tanke på att den sjukvårdspersonal som finns vanligen arbetar i Kathmandu och i ytterligare ett par större städer och nästan helt saknas på landsbygden är läget svårt för vanliga människor.

Det finns ett nät av Health Posts också på landsbygden, i större distriktscentra, men det är mycket vanligt att dessa är helt obemannade eller i bästa fall bemannade med en så kallad paramedic som efter avslutad grundskola på 10 år fått 15 månaders vårdutbildning. Det motsvarar alltså inte ens undersköterskenivå och är inte till stor hjälp när det är svårare fall än att dela ut aspirin.
Shantinagar i Nepal

Vi är glada över att vi fått kontakt med Föreningen för Gatubarn i Nepal som berättar att de hittills bekostat utbildning på Medical College för 15 sjuksköterskor, varav 6 också fått barnmorskekompetens. Ytterligare 5 går ännu på Medical College. Föreningens grundare Eva Holmberg Tedert fortsätter:

”Av dem som vi tidigare givit utbildning arbetar de flesta inom den offentliga vården i sina hemdistrikt utspridda runt om i Nepal, då vi medvetet satsat på ungdomar från avlägsna områden utan tidigare tillgång till vård. Två av dem som vi bekostat utbildning för har tagit sina examina under pandemin och vi har anställt dem inom vår organisation för att behoven varit så stora att nå ut i Kathmandus slumområden att en sjuksköterska arbetar där och i väglöst land i avlägsna Dolakha där vi har en sjuksköterska placerad”
Chhiringi i en by i Nepal
De är lönen till dessa två sjuksköterskor som New Hope finansierar med hjälp av våra månadsgivare – vi hoppas du vill vara med och bidra!
Bli månadsgivare >

Större delen av Nepals befolkning lever på landsbygden och hade redan före pandemin svårt att klara sig mellan odlingssäsongerna. De flesta familjer hade någon medlem som reste utomlands för lönearbete i Malaysias fabriker, byggarbetsplatser i länderna runt Persiska viken eller för arbete som hembiträden i Indien. Pengar som sändes hem till familjerna. Under pandemin har många förlorat sina arbeten och tvingats resa hem till Nepal och bli ytterligare en mun att mätta på den avkastning de smala terrassodlingarna kan ge.

Att hjälpa befolkningen i slumområden och på landsbygden att överleva på lite längre sikt också efter den mest akuta covidkrisen känns betydelsefullt.
(Månadslönen för en sjuksköterska är ca 2000 kronor)

Läs mer om Nepal och sjuksköterskorna >

ByHelena Hedlund

Tre starka unga kvinnor som gör skillnad i Nepal

Pandemin har lett till att situationen i Nepal är katastrofal och behovet av hjälp stort. Ekonomin i landet backar och är på väg till läget som var direkt efter inbördeskriget 2006.

Den medelklass som byggts upp och som startat företag och investerat i turistfaciliteter och andra små företag är nästan utraderad nu och till och med de som haft det ganska bra har nu inte råd att betala skolavgifter för barnen eller ens köpa mat och tillgången till sjukvård är bristfällig.
Barn i Kathmandu
Gatubarn i Nepal har under flera år satsat på att utbilda flickor till sjuksköterskor/barnmorskor för att de sedan ska kunna återvända till sina byar och arbeta. Några av flickorna har nu tagit sina examina under pandemin och börjat arbeta, New Hope är glada över att ha möjlighet att säkerställa finansieringen av två heltidslöner under perioden september 2021 till juni 2022.

Samila arbetar i Rasuwa som är högt beläget vid gränsen till Tibet (Kina). Samila arbetar som Health Assistant vilket är en nivå mellan undersköterska och sjuksköterska. Ibland kommer en läkare till byn men det rätt sällan. Istället får denna modiga unga kvinna gör det mesta som vi skulle förvänta oss att en läkare borde göra, sy ihop sår, vaccinera, dra frakturer rätt och hjälpa barn till världen. Men måste man klara alla akuta ärenden ensam så får det bli så.
Chhiringi är i byn
Sonam Dolma är inte helt färdigutbildad ännu. Men eftersom pandemin har ställt läsåret på ända och har hon möjlighet att arbeta mellan år två och år tre på sjuksköterskeutbildningen. Bland annat får hon värdefulla kunskaper från förlossning i väntan på att år tre startar.

Chhiringi arbetar i slumområdet Shantinagar i Kathmandu. Hon kallas ”ängeln i slummen” hon ser alla och får ensam klara av att behandla barn med svältskador, gravida kvinnor, gamla och handikappade med hjärtproblem och som har svårigheter att få vård. Ett tufft jobb för en ung kvinna.
Chhiringi hjälper gammal kvinna
New Hope har tidigare bidragit med medel till matpaket i Nepal, men valde nu att stötta dessa tre starka unga kvinnor som kommer att göra en stor och betydande insats. De tre unga kvinnorna lappar över varandra i lite olika perioder och den ena studerar fortfarande vilket gör att vårt bidrag täcker deras löner. De kommer alla från fattiga förhållanden och har fått chansen till utbildning genom Gatubarn i Nepal. Ett bevis på hur viktigt det är att låta flickor gå i skolan och få utbildning.

Här är vi övertygade om att vårt bidrag kommer att göra skillnad för många.
Vill du hjälpa till? Bli månadsgivare så hjälper du regelbundet >