New Hope barnfond

Tag Archive Mombasa

ByHelena Hedlund

New Hope skolan i Mombasa i ”lock down”

För många barn betyder detta avbrott i skolgången ett förlorat år. Läsplattor och internet är bara tillgängligt för ett fåtal. Dessutom fick många barn sitt enda dagliga mål mat på skolan. Eftersom föräldrarna inte har jobb så finns det inte heller pengar till mat. Fattigdomen kommer att breda ut sig, och med fattigdomen kommer hungern, och risken att föräldrarna inte kan hålla sina barn i skolan i framtiden.

New Hope skolan i Mshmoroni utanför Mombasa kämpar för sin överlevnad. Just nu har regeringen bestämt att alla skolor skall vara stängda till 4 juni, vilket betyder att skolan inte kommer att få några intäkter fram till dess. Skolan lever ju på att ungefär 200 barn betalar en nominell skolavgift, för att täcka kostnaderna för lärare, skolböcker etc.

På skolan finns ett barnhem med ungefär 60 gatubarn. De är lyckligt lottade, för de får fortfarande mat varje dag och dessutom har rektorn, Japheth,  ordnat så de alla får en viss undervisning i informella klasser. Detta är visserligen emot reglerna, men barnen är sysselsatta och även om inte skolgången blir lika effektiv som vanligt, så måste barnen fortfarande plugga. 

Övriga ca 300 elever på skolan får också en viss undervisning. De som har tillgång till en mobiltelefon får uppgifter via Whats Up konferens call, och sedan får de sprida uppgifterna till övriga klasskamrater.  Två gånger i veckan kommer några lärare till skolan, och då kommer barnen i mindre grupper och får sina uppgifter rättade.

Speciellt viktig är undervisningen för de barn som skall göra sina standardprov i oktober månad. New Hope skolan har under de sista åren haft   utmärkta resultat på dessa standardprov, och nu gör man allt för att nuvarande avgångsklass också skall lyckas.  Dessa standardprov är så viktiga!  Med ett bra resultat och en bra rekommendation från skolans rektor har man chans att hamna på ett gymnasium med hög akademisk standard. Är man riktigt duktig får man ett stipendium, vilket flera barn har fått under årens lopp. Och med en bra gymnasieutbildning har man chans att komma vidare till en högre utbildning.

Därför kämpar rektorn för New Hope skolan för sina barn! New Hope har valt att stötta honom genom att hjälpa till ekonomiskt, så han kan betala lärarna en minimilön under denna tuffa period, då han står helt utan inkomster.

ByHelena Hedlund

Får vi presentera Fabian Gift Omondi

Vi hoppas att ditt liv skall bli harmoniskt och framgångsrikt trots din tuffa start.En av lärarna på New Hope skolan i Mombasa skulle ha barn i slutet av mars.  Alla var glada inför den stora tilldragelsen, även om Madam Lauren skulle bli ensamstående mamma.  Hon skulle arbeta kvar på New Hope skolan och kunna ta hand om barnet själv.

Fabian med mormor
Tyvärr blev det en komplicerad förlossning och Madam Lauren dog i sviterna.  Kvar fanns lilla Fabian Gift Omondi, som alltså var helt föräldralös. Det fanns en moster, som bor i närheten, men hon hade inte ekonomiska möjligheter att sluta arbeta och ta hand om ett barn så litet barn.

Begravningsritualerna är omfattande i Afrika. Madam Lauren tillhörde Luo stammen och kom ursprungligen från trakterna kring Viktoriasjön.  Som traditionen bjuder skulle kistan med kroppen absolut fraktas till hennes hemtrakter, och där skulle hon begravas. Kollegorna på skolan skrapade ihop pengar till transporten och ett par av dem reste med kistan de 80 milen in i Afrika. Vi vet inte så mycket om Madam Laurens familj, men mamman är en fattig änka, som lever kvar på landet i västra Kenya, i den trakt där begravningen ägde rum.
Teacher Madam Lauren
Lille Fabian reste med till begravningen och sedan lämnades han i mormoderns vård.  Samtidigt gick New Hope ut med en vädjan om stöd till den knappt månadsgamla barnet och vi hittade en sponsor till Fabian. Nu kommer mormodern att få en viss summa varje månad för att sköta Fabian fram tills han är 3 år.  Då finns det en plats på skolan i Mombasa för honom.  Antingen kan han då bo hos sin moster och vara dagelev, eller också kommer han att få bo på skolhemmet tillsammans med de andra barnen.

Hans mamma Madam Lauren kommer att saknas på skolan. Hon var mycket uppskattad som lärare till de minsta barnen, och hon hade säkert blivit en exemplariskt mamma till lille Fabian.

Ännu några år kommer New Hope att fortsätta att stötta skolan och dess lärare, men snart är det dags för projektet att stå på egna ben.

ByHelena Hedlund

New Hope skolan i Mombasa utvecklas

New Hope skolan i Mombasa går från klarhet till klarhet. Från att ha varit en ganska medioker skolan i slummen är NewHope skolan i Mombasa nu en av de bästa i distriktet.

För 12 år sedan var New Hope Skolan i Mishomoroni  slummen  utanför Mombasa en halvt färdigbyggd skola utan tak. Väggarna mellan skolsalarna var tygskynken och under regnen  forsade det in vatten i de översta skolsalarna och hela skolgården förvandlades till en lervälling.  Förutom skolan fanns det ett barnhem för gatubarn. Där levde 60 barn utan toaletter och rinnande vatten. All mat kokades över öppen eld utomhus.
 
Sakta har allt förbättrats. Skolbyggnaden blev färdig. Toaletter kom på plats, och en matsal/aula och kök byggdes.  Samtidigt gjordes en medveten satsning på att höja den akademiska standarden på skolan, genom att stötta lärarna. De fick bättre löner och de fick betalt hela året – inte bara under terminerna.  Nöjda lärare gör ett bättre jobb!

Varje år genomförs det statliga centrala prov i Kenya. År efter år klättrade New Hope skolan mot bättre resultat.  Nu ligger skolan  bland de 10-15 bästa skolorna i distriktet!  En central person i detta förbättringsarbete är naturligtvis rektorn, Japheth  Eyama.  Han har kämpat på sin kant med att få ihop sponsorer till material och böcker. Men utan stöd från reseföretaget UVET Nordic och New Hope, hade det tagit mycket längre tid. Alla byggnader har uppförts med stöd från UVET Nordic!

I början av mars besökte representanter från  New Hope i Sverige skolan. Det är fantastiskt att komma tillbaka och se hur skolan har utvecklats och hur barnen trivs med sin nya lokalt tillverkade lekplats!  Vi fick träffa nöjda lärare och elever. Skolan har fått hela området att lyfta!  Grannhusen, som för 10 år sedan var hyddor och med palmtak har förvandlats till enkla hus med plåttak.  Den lokale parlamentsledamoten besökte New Hope skolan förra helgen, och han har nu lovat att se till att det satsas ännu mera på omgivningarna. Dessutom lovade han att försöka stötta barnhemmet ekonomiskt. Han vet säkert vilket enormt arbete som görs genom att 60 gatubarn får leva och bo på skolan.

Men viktigast av allt är att studenterna på skolan lyckas och kan komma vidare till gymnasieutbildningar.  Tack vare de goda skolresultaten har flera redan fått stipendier till prestigefyllda skolor i Nairobi och Mombasa. 2018 är det inte mindre än 7 flickor och 5 pojkar från avgångsklassen, som förväntas få så bra resultat, att de kan söka sådana stipendieplatser på elitskolor som Starehe och Safaricom Academy.

Ännu några år kommer New Hope att fortsätta att stötta skolan och dess lärare, men snart är det dags för projektet att stå på egna ben.

ByHelena Hedlund

Första spadtaget till en matsal och aula på New Hope skolan i Mombasa

Fram till i dag har de femtiotal barn, som lever och bor på barnhemmet på New Hope skolan, inte haft något speciellt ställe att sitta på när de äter.  I sovsalen sover man. Läxorna gör man i ett av klassrummen. Maten hämtar man i kökshuset och sedan sitter man lite här och var och äter den – under ett av träden eller på trappstegen framför sovsalen.

När det är en aktivitet på skolan som föräldramöte eller skolavslutning har man hittills riggat upp bord och stolar på skolgården. Men nu blir det ändring!  Måltiderna kommer i framtiden att intas sittande vid bord och skolavslutningarna kommer att äga rum med aulan i centrum.  Det är plåtskjulet på bilden till höger som  fått ge plats för matsalen. Detta plåtskjul var ”köket”, vilket nu kommer att få en mer permanent byggnad.

Hela detta projekt är möjligt genom en donation från Uvet Nordic!  I resekoncernen Uvet Nordic ingår bland annat Flygpoolen, Travelstore och Flightfinder.  Sedan många år är företaget involverat i just New Hope skolan i Mombasa. Det är tack vare detta företag som skolan har kunnat utvecklas. Skolsalar har byggts och de sanitära förhållandena på skolan har förbättrats genom att man fått vattentoaletter. Det återstod bara att få en matsal på plats för att skolan skulle vara i topp.

I det tropiska klimat som råder i Mombasa har vi valt att bygga matsalen /aulan som en öppen veranda. Temperaturen är ofta kring +30 och då är det viktigt att kunna dra nytta av den bris som ger svalka.  Allt regn som kommer på taket kommer att samlas upp och användas till bevattning och till  toaletterna på skolan. Detta är ett steg i att lära eleverna att vatten är en dyrbar tillgång i den här delen av världen.

New Hope är mycket stolta över att ha varit med och byggt upp New Hope skolan i slumkvarteren i Mombasa.  Tillsammans med rektorn, Japheth Eyama, har vi satt målet att skolan nu skall kämpa för att skolans examensresultat skall ligga bland de 10 bästa i distriktet.  Det kommer de att lyckas med!

Stöd vår skola genom webshopen >Första spadtaget till aulan och matsalen
Skiss på den nya matsalen/aulan
Maren där matsalen ska ligga
New Hope skolan i Mombasa