New Hope barnfond

Tag Archive menstruation

ByHelena Hedlund

Återanvändbara tygbindor till Theodoriskolan

Att ha menstruation är tabubelagt i många kulturer. Att ha mens anses orent. I Indien har det varit upplopp för att menstruerande kvinnor besökt vissa tempel. På många håll i världen hänvisas kvinnor till speciella toaletter och kvinnor och flickor isoleras under mens-dagarna. Att gå i skola för en flicka med mens kan vara helt oacceptabelt.

I webshopen finns det tygbindor att köpa till dem >Skolflickor i Indien
På Theodoriskolan i Indien upptäckte man att flickorna använde gamla trasor som mensskydd. Dessa kastades sedan på en avlägsen plats utanför skolans område, då det i den lokala kulturen anses orent att elda upp blod. Att använda engångsskydd som i Indien skulle kosta ca Sek 1 per styck är en oöverstiglig kostnad för föräldrarna och flickorna, så hur löser man då detta?

Genom kontakt med en lokal skräddare har man börjat tillverka återanvändbara mensskydd.  Från och med nu kommer varje flicka, som har behov av skydd, att få tillräckligt många bindor, så hon kan sköta sin hygien på ett bra sätt under sina mensdagar. Syster på skolan kommer att ge noggranna instruktioner, hur man skall sköta sig och hur man använder skydden.
Tillverkning av tygbindor
Vi tycker det är fantastiskt att man kommit så långt på Theodoriskolan och New Hope kommer att hjälpa till att sponsra inköpen av dessa skydd. Vi önskar att denna frågan kan lyftas upp på fler håll i världen. Det är positivt att man pratar om något så naturligt som mens, och att flickorna blir införstådda med att de kan gå kvar i skolan under sin menstruation Detta är inte enbart ett problem i Indien. Vi har samma problem runt om i världen.

Att man dessutom hittat ett alternativ till engångs mensskydden, som vi i västvärlden är vana vid, är bara positivt. Kanske detta kan minska sopberget en smula!

Vill du hjälpa flickorna?