New Hope barnfond

Tag Archive maskmedicin

ByHelena Hedlund

”Mask i magen” är ett gissel för stora delar av mänskligheten

När man lever i fattigdom och under dåliga sanitära förhållanden sprider sig olika typer av inälvsmask lätt. Barnen smittar varandra i skolan och hela familjer blir sedan smittade. Resultatet blir att barnens immunförsvar hämmas och att de blir trötta och ”hängiga”.


WHO har många rapporter om hur skadliga dessa parasiter kan vara och på många håll i världen pågår det olika statliga aktiviteter på skolorna. Det har till och med cirkulerat en slogan att det är viktigare att förse ett barn med avmaskningspiller än med skoluniform. Genom statlig försorg delar man ut avmaskningsmedel till alla skolbarn i många länder. Under perioder har även kenyanska myndigheterna gjort detta, men tyvärr sker det numera mest spontant, och ingen på hälsoministeriet verkar veta var man egentligen skall få medicinen från.

Många av de barn som New Hope arbetar med i Kenya får redan i utgångsläget inte tillräckligt med näring. Därför är det katastrofalt att bära på parasiter som tillgodogör sig en del av den lilla maten som barnen får i sig varje dag. Flera undersökningar visar att inälvsmask hämmar barnen. Barnen på Kiotani skolan och Tumaini skolan i Nairobi tillhör absolut denna riskgrupp. De får inte i sig mat i överkant, så det minskade näringsintaget betyder mycket. För de här barnen räknas varje kalori! Så länge barnen lever kvar i Mlolongo slummen lever de under miserabla sanitära förhållanden. Tumainiskolans lekplats är i stort sett en soptipp!

Sedan sommaren 2019 har New Hope därför startat ett ”avmaskningsprogram” på Kiotani och Tumaini skolorna utanför Nairobi. Sponsor för att starta upp projektet är SAS U-Assist och vi hoppas att vi skall kunna samla in den fortsatta kostnaden för projektet genom bidrag från vår webb butik.

Emily Djärv, en sjuksköterska från Sverige var med vid introduktionen bland barnen. Hon och lärarna undervisade barnen om vikten av god handhygien och visade bilder och berättade hur maskarna ser ut och hur de förökar sig inne i kroppen. Hela personalen var på plats och fick också var sin tablett för att hindra den fortsatta spridningen.

2020 skall New Hope  utvärdera programmet tillsammans med Positive Life. Om det har lyckats hoppas vi att lärarna märker en skillnad på barnen och att sjukfrånvaron på skolorna gått ned.