New Hope barnfond

Syslöjd på Starehe skolan i Nairobi

ByMagnus Linder

Syslöjd på Starehe skolan i Nairobi

I början av 2013 fick Starehe skolan för flickor sin första data sal. Fram till dess hade ingen av flickorna någon som helst erfarenhet av data. Nu ingår datakunskap som en obligatorisk del i undervisningen för alla!  Men för den skull kan man inte ignorera den gamla kursplanen!  Att kunna sy och sköta en symaskin anses vara en färdighet som alla har nytta av.

Det intryck jag fick under mitt besök på skolan var att syslöjden uppskattades lika lite av dessa unga kenyanskor som av mig och mina klasskamrater när vi gick i skolan. Notera att maskinerna är trampmaskiner! Mycket mera pålitligt än elektriska symaskiner i den här delen av världen!  Dessutom är maskinerna nästan outslitliga! När de går sönder är de enkla att reparera, för här är det inte slit och släng som gäller! Jag försökte ta reda på om pojkarna på Starehe Boys också har syslöjd, men ingen förstod min fråga. Inte heller förstod man min fråga om flickorna kunde välja träslöjd i stället för syslöjd.

I framtiden kommer säkert sy-salen omvandlas till data sal och flickorna kommer att kunna få mera tid till att lära om sociala media och dataprogram. Utvecklingen går snabbt i Kenya! Presidenten har lovat en dator till varje skolbarn, men så länge inte alla skolor elektrifierade så förblir detta löfte en utopi. Starehe är en mönsterskola – där kommer datakunskap att kunna slå igenom. Men behovet av symaskiner som man trampar kommer att finnas kvar i överskådlig framtid i Kenya.

About the author

Magnus Linder administrator