New Hope barnfond

Stöd julkalenderlotteriet 2024

New Hopes julkalender är en insamlingsinsats för extremt utsatta barn och unga. Försäljningsvinsten går till skola och förebyggande sjuk- och hälsovård. Generösa företag sponsrar med fina vinster som gör julkalendern attraktiv och efterlängtad, år efter år.

Detta är New Hopes enskilt största och viktigaste insamlingsinitiativ.

Så här enkelt bidrar ditt företag

 1. Kontakta New Hope och meddela ditt intresse att bidra.
  kalender@newhope.se
 2. Vinster måste gälla minst två personer.
 3. Vinsterna måste vara giltiga större del av kalenderåret 2025, helst hela året.
 4. Vi behöver ett vinstbevis som innehåller: beskrivning av vinsten, antal personer vinsten gäller för, giltighetstid och vinstens värde.

Det här får ditt företag

Förutom glädjen att göra skillnad för barn på några av världens allra eländigaste platser, får ditt företag ett unikt tillfälle att berätta om sitt engagemang på er sajt, i era sociala kanaler, på ert intranät, i era nyhetsbrev och i er hållbarhetsrapport, då engagemanget bidrar till de globala, sociala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Och så får du:

Understiger företagets vinstvärde 5000 kr:
 • Företagets namn i vinstlistan på skraplottskalendern.
 • Exponering med företagsnamn på New Hopes hemsida under kalenderperioden.
 • Ett gåvobevis att tex rama in, fota och visa upp.
Är företagets vinstvärde 5000 – 10 000 kr:
 • Företagets namn i vinstlistan på skraplottskalendern.
 • Synlighet i New Hopes sociala kanaler under kalenderperioden.
 • Exponering med företagsnamn på New Hopes hemsida under kalenderperioden.
 • Ett gåvobevis att tex rama in, fota och visa upp.
Är företagets stöd till New Hope 10 000 – 50 000 kr:
 • Exponering med företagsnamn på New Hopes hemsida.
 • Rätt att använda New Hopes stöd-logotyp ”Vi stöder New Hope 2023”.
 • Företagets namn i vinstlistan på skraplottskalendern.
 • Synlighet i New Hopes sociala kanaler under året.
 • Ett gåvobevis att tex rama in, fota och visa upp.
Är företagets stöd till New Hope, minst 50 000 kr:
 • Möjlighet att uppkalla ett stödprojekt efter företaget.
 • Möjlighet att medverka i New Hopes styrelsearbete, med stor insyn i arbetet.
 • Exponering som företagspartner med företagets logotyp på New Hopes hemsida.
 • Rätt att använda New Hopes stöd-logotyp ”Vi stöder New Hope 2023”.
 • Företagets namn i vinstlistan på skraplottskalendern.
 • Synlighet i New Hopes sociala kanaler under året.
 • Ett gåvobevis att tex rama in, fota och visa upp.

 

Varför bidra till just New Hopes insamlingsarbete?

 • New Hope bidrar till efterlevnad av flera av FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, Global Compact och Barnkonventionen.
 • Vi har långtgående uppföljning av alla gåvomottagare, ofta ner till kvitton på gjorda inköp.
 • Vi arbetar med konkreta, mindre stödaktiviteter som är enkla att följa upp.
 • Småskaligheten gör att stöd via New Hope når barn som inte stora organisationer har möjligheter att nå.
 • Gåvomottagarna följer lokala lagar, är registrerade verksamheter lokalt och har tillstånd av respektive nationell myndighet – och så klart erforderliga tillstånd.
 • New Hope får löpande återkoppling från gåvomottagarna – berättelser och rapporter som vi löpande delar med oss av.
 • Stiftelsen New Hope är registrerad hos Länsstyrelsen.
 • New Hope kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och innehar 90-konto, vilket innebär uppföljning att insamlade medel går till det som utlovas.
 • New Hopes räkenskaper kontrolleras självklart av externa revisorer.
 • Alla arbetar ideellt för New Hope. Det finns inga lokaler och knappt ens några administrationskostnader.