New Hope barnfond

Skolhälsovård på Theodoriskolan i Indien

ByHelena Hedlund

Skolhälsovård på Theodoriskolan i Indien

En skolsköterska kan göra stora insatser på en skola! Det gäller i Sverige och det ser vi inte minst på Theodoriskolan i Chandrapur, Jharkand i Indiens nordöstra hörn.

New Hope har sedan flera år sponsrat skolans satsning på hälsovård, och sedan en tid tillbaka betalar BCD Travel lönen för en skolsköterska, Eliza.

Skolsköterskan Eliza är energisk, kunnig, och visar mycket omtanke om barnen och lärarna. Hon har sin sjukstuga på skolan, där hon dels har rutinmässiga hälsokontroller, dels ser till att barnen tar maskmedel, att flickorna får järntablett, och dels agerar sjukstuga för de olyckor och sjukdomar som drabbar barnen. Vid behov skickar hon barnen vidare till Primary Health Center i byn, där hon har en ypperlig support i vännen Mina-Rahel. Mina-Rahel är chefssjuksköterska på kliniken och är en av de första flickorna som för 17 år sedan fick sin utbildning inom sjukvården sponsrad genom Theodoriskolans faddersystem.   Det har blivit många flera sjuksköterskor sedan dess!

Eliza undervisar varje eller varannan vecka på skolan i olika hälsorelaterade ämnen. Hon finns också till hands på flickornas elevhem. Det är inte bara hygien som står på schemat.  Eliza ger också sexualupplysning.

New Hope har tidigare år bidragit till  ett textilbindeprojekt på skolan. Alla flickor i sjätte klass får uppsydda bindor för en liten peng.  De betalar 13 kr för 5 bindor, där produktionspriset ligger på ca 13 kr styck. Eliza undervisar dessa flickor gruppvis och ger dem en god kunskap kring mens, hygien och sexualkunskap.

Ju mer en flicka vet om sin kropp och hur den fungerar, ju säkrare kommer hon att bli i sin kvinnoroll.  Vi hoppas ju att de flesta flickorna skall fortsätta sina studier  efter grundskolan.  För varje år en flicka går i skolan  skjuts det obligatoriska äktenskapet upp. För varje år får flickan mera kunskap  och erfarenhet. För varje år utvecklas flickan till en bättre mamma och en bättre husmor, vilket kommer att betyda mycket för hennes och familjens framtida liv.

 

About the author

Helena Hedlund administrator