New Hope barnfond

Skolhälsovård och vaccinationer till barn

ByHelena Hedlund

Skolhälsovård och vaccinationer till barn

Tack vare BCD kan Theodori skolan i Indien ha en daglig närvaro av skolhälsovård och utföra vaccinationer till barnen.

Vi har fått en utförlig rapport på Elizas arbete och här är ett utdrag av allt hennes arbete. Eliza som skolsköterskan heter får sin lön via New Hope barnfond och arbetar på skolan 3-6 timmar varje skoldag. Hon gör så mycket mer än regelbundna hälsokontroller och vaccinationer.

Varje lördag undervisar hon eleverna i hälsa (skolan pågår halvdag på lördagar), såsom hygien, hygien vid toalettbesök, tandborstning, sårvård, brännskador, tropiska sjukdomar, vanliga infektioner, anatomi, näringslära, sexualkunskap. De som börjar i första klass får en extra genomgång och kontroll. Eliza pratar också med elevernas familj om det skulle behövas. Om något akut skulle inträffa ser hon till att eleven får nödvändig akut/icke-akut sjukvård. Vilket innebär att följa med eleven till vårdcentralen 3 km bort, eller även till sjukhus 70 km bort, då vårdcentralen har begränsade resurser. En del av barnen är inackorderade och för dem har Eliza jour nattetid och rycker ut till elevhemmet. Men hon finns också på skolan för elever som har det jobbigt och bara vill vila eller prata med någon.

Ett stort tack till BCD travel för denna sponsring!

Läs även om projektet med textilbindor >

About the author

Helena Hedlund administrator