New Hope barnfond

Sjuksköterska gör sig redo

ByJim Hofverberg

Sjuksköterska gör sig redo

NEPAL: Nyutexaminerade sjuksköterskan Sonam Dolma, med doktor Suman Thapa från Ek Ek Paila Community Clinic i Kathmandu, där hon från och med nästa vecka ska arbeta 10 dagar innan hon reser till det nyöppnade sjukhuset i Thokarpa, med 15 bäddar och mödravård.

Hon ska tillsammans med mer erfarna kollegor arbeta med den allra fattigaste befolkningen.

I september är det sedan dags för arbete i den avlägsna byn Humla, Nepals fattigaste område på gränsen mot Tibet.

Läs mer:

Om vårt stöd till gatubarn i Nepal

Om vårt stöd till sjuksköterskor för gatubarn i Nepal

Om bakgrund till vårt stöd till sjuksköterskor i Nepal

 

About the author

Jim Hofverberg administrator