New Hope barnfond

Medical clinic Bwejuu – Zanzibar

Medical clinic, Bwejuu – Avslutat projekt


Foto: Therese Törnell. Bilden förmedlad av Reseguiden.

I byn Bwejuu hade man en dröm om att få en egen klinik för barn och för blivande mödrar.

Med mycket entusiasm började man bygga men när man hade fått upp väggarna tog pengarna slut. I samarbete med hotellkedjan ”The Zanzibar Collection” räknar New Hope med att färdigställa kliniken till hösten/vintern 2013. I ena halvan av byggnaden kommer man att ägna sig åt barnsjukvård. I den andra halvan ska det bli en mödravårdscentral. I tillägg till byggnaden kommer det utanför, att byggas en mur, sittplatser och skyddande tak, för väntande föräldrar och deras barn.

Byggnationen har bekostats genom en donation från Bengt Bengtsson, grundaren till Fritidsresor. När byggnaderna nu börjar bli klar är det dags att köpa in utrustning till kliniken. Beställningslistorna är klara, och vi arbetar nu på att hitta finansiering  för detta. Kliniken kommer att göra stor skillnad för alla barnen i byn Bwejuu på Zanzibar. Här kommer barnen i framtiden att få vaccinationer och botas från malaria. Här kan de få HIV medicinering och få hjälp med att undvika uttorkningar när de har diarré. En av New Hopes representanter, Helena Löfgren, var på Zanzibar i december 2012 för att följa upp bygget och prata med de lokala myndigheterna, för att säkra att det lokala samhället kommer att driva projektet vidare enligt våra intentioner.

Läs hur det har gått för kliniken >
zanzibar3 zanzibar8 zanzibar7 zanzibar6 zanzibar5 zanzibar4