Projekt som avslutades under 2017

Mikaoni, Kenya
På den lilla lekskolan  Mikaoni norr om Mombasa har New Hope betalat lönerna för lärarna för att  man skulle kunna satsa på uppbyggnaden av skolan. Nu har den lokala kommunen gått in med stöd och skolan  kommer att klara sin ekonomi.

Nepal
New Hope har stöttat jordbävningsoffer och familjehem ekonomiskt

Ghimes, Rumänien
New Hope har stöttat ett  projekt för bättre tandvård i den lilla staden Ghimes. Projetet har nu avslutats och tandvårdprojektet sköts lokalt.