Sydafrika

Sakhumzi Children´s Home – Avslutat projekt!

Amelia Poswa har nått den aktningsvärda åldern av 73 år. Amelia bor i Mfuleni, en kåkstad utanför Kapstaden i Sydafrika. Amelias historia är lika färgstark som hennes person. I snart 40 år har hon tagit hand om föräldralösa barn! Och vi talar inte om en handfull barn. Det rör sig om hundratals och åter hundratals barn som fått mat, kläder och stöd av Amelia! Barn i alla åldrar, från spädbarn till tonåringar.

Från början fick barnen komma till Amelia, hennes man och de fyra egna barnen i det lilla betonghuset med tak av korrugerad plåt i Mfuleni. Men huset blev för trångt och genom en lokal hjälporganisation fick familjen och alla barnen ett större hus. Sakhumzi Children’s Home såg dagens ljus och allt fler barn strömmade till.

Ända till för några år sedan drev Amelia Sakhumzi barnhemmet med ett hundratal barn utan hjälp från några myndigheter. Hon blev så småningom änka och levde nu helt för barnen på barnhemmet! Många av barnen som bott på Sakhumzi har nu hunnit bli vuxna och har skaffat egna familjer, men de kommer ofta på besök! Amelia bor dock kvar. Hon sover fortfarande i samma sovsal som de äldsta flickorna.

Kostnaderna för all drift kom från ”vänner” och frivillig organisationer runt om i världen. ”Amelias Vänner” i Sverige har regelbundet stött Sakhumzi sedan 2004. Det är först under de sista åren som Sydafrikanska staten börjat ta ansvar för alla föräldralösa barn genom en ny lagstiftning. Stora barnhem får inte finnas, utan barnen tilldelas en typ fosterfamiljer, ett satellit hem eller granny hem. Fosterföräldrarna får visst ekonomiskt stöd från myndigheterna. Detta betyder att Sakhumzi hemmet ändrat inriktning. Man har börjat bedriva förskoleverksamhet och fritidsverksamhet. Denna verksamhet kallas Ekukhanyeni (Place of Light). Barn går i förskola. Skolbarnen kommer hit efter skolans slut. Man äter tillsammans och man leker. Sakhumzi –familjen är fortfarande intakt och Amelia är fortfarande den fasta punkten för massor av barn!

Livet i Sydafrika är tufft. AIDS/HIV har tagit många offer. Det finns fortfarande många fattiga och eftersatta barn i alla åldrar, som behöver Amelias omsorg, stöd och uppmuntran. Verksamheten skall nu utvecklas genom att man bygger ett separat hus med plats för tre förskolegrupper. Amelia äger redan marken och New Hope kommer påbörjade 2014 finansieringen av bygget av denna förskola. Projektet fortsätter 2015 och kommer då att utvärderas

Här kan du även se en film. Den är från 2008 och väldigt mycket har förbättrats sedan dess. Barnen är dock lika underbara.sydafrika1 sydafrika4 sydafrika3 sydafrika2