New Hope barnfond

Starting Chance, Sydafrika

Starting Chance bygger ett resurscenter för dagislärare och en avdelning för funktionshindrade barn i Mfuleni Township.

Runt de stora städerna i Sydafrika har det alltid funnits kåkstäder. Sedan apartheidtiden har många kåkstäder förvandlats till medelklassområden, men samtidigt växer det upp nya områden dit städernas fattigaste söker sin tillflykt för här är hyrorna lägst.

Starting Chance
Som i alla utsatta områden världen över satsar inte myndigheterna mer än absolut nödvändigt på skolor och annan infrastruktur, utan är glada om invånarna sköter sig själva. Resultatet blir områden med låg socioekonomisk standard och hög kriminalitet. I Sydafrika har man dessutom stora problem med HIV.

Ian och Ali Corbett har sysslat med utbildning under sina aktiva yrkesliv. De drivs av en övertygelse att utbildning är den absolut viktigaste faktorn för att någon skall kunna förändra sitt liv. Och att den utbildningen börjar redan på dagisnivå! Här grundlägger man språket och får rutiner, som man har nytta av under hela skoltiden.

I kåkstäderna runt Kapstaden finns massor av förskolor, då de flesta föräldrar som har jobb måste lämna bort sina barn för att kunna arbeta. De utbildningsinsatser för mindre barn och barn med funktionshinder som görs från statligt håll täcker tyvärr inte behovet och håller inte kvalitet. Många förskolor är bara förvaringsplatser, där barnen inte får någon stimulans. Oftast beror detta på att kvinnorna som tar hand om barnen inte har någon utbildning, men de är duktiga att sköta om barnen.
Starting Chance
2013 startade Ian och Ali Corbett organisationen Starting Chance med visionen att höja standarden på dessa daghem genom att utbilda och stötta barnskötarna och rusta upp förskolorna med pedagogiskt material. Sedan starten har man utbildat ca 600 lärare, samarbetat med 35 olika förskolor och byggt 5 nya förskolor. Dessutom driver man ett resurscentrum, dit lärarna kan få vända sig för att få råd och hjälp. Mer än 10.000 barn har redan nåtts av denna insats.

Uppgraderingsprogrammet kallas ”Shack to Chic”, fritt översatt från koja till slott. Lonwabo Special Care Centre är det projekt som man just nu arbetar på. Rektorn, Thandeka Mafila, har sedan mer än ett decennium drivit en dagverksamhet för funktionshindrade barn på sin bakgård. Hon började med några få barn, och sedan har verksamheten vuxit till ungefär 40 barn. Det är det enda centret för funktionshindrade barn i kåkstaden Mfuleni, som har mer än 50.000 invånare.
Starting Chance byggnader i Mfuleni TownshipThandeka är en av de kvinnor som fått utbildning genom Starting Chance. Nu har myndigheterna dömt ut hennes enkla skola, och därför satsar Starting Chance på att bygga en ny facilitet med plats för 60 funktionshindrade barn, och en läkarstation, dit föräldrarna i området kan söka hjälp för sina barn. På sikt skall det också finnas en stor förskola och ett utbildningscentrum för lärare i Mfuleni Township.

2020 började New Hope samarbeta med Starting Chance inför bygget av första fasen i Lonwabo projektet. Hösten 2021 invigdes första fasen med pompa och ståt. Allt såg strålande ut!   Trots att man har vakter 24/7 utsattes skolan i januari 2022 av en mordbrand. Orsaken till mordbranden vet man inte, men antagligen vill inte de som bor i omgivningen ha en skola med förståndshandikappade barn som granne. Vidskeplighet finns på många plan.  Men eldsjälarna Ali och Ira kämpar vidare. Verksamheten fortsätter i begränsad skala och man hoppas vara klar med återuppbyggnaden till halvårsskiftet 2022.