Tandvårdsprojekt i Ghimes

Tandvårdsprojekt, Ghimes, Rumänien – Avslutat projekt!

Som så många städer i detta hörn av Europa lever människor av olika ursprung sida vid sida. Ghimes i Transylanien har ungefär 5000 invånare. Hälften talar ungerska och hälften rumänska.

Föreningen ”By till By” i Leksand påbörjade projektet att förbättra tandhälsan för barn i Ghimes redan 2011. Målet är att få barn från förskoleålder och uppåt att borsta tänderna med fluortandkräm varje skoldag och förhoppningsvis ta med denna goda vana hem. Och på så vis få ner frekvensen av karies anfrätta tänder. Varje kvartal får varje barn en tandborste och tandkräm genom projektets försorg.
rumanien1
Det är inte bara barnen som lär sig god tandhygien. Samtidigt sker ett intensivt utbildningsarbete med lärare och föräldrar och genom kyrkans försorg blir också mormödrar och farmödrar involverade! Allt det här med att borsta tänderna är något helt nytt för alla!

Teamet från ”By till By” har genomfört screeningar, för att kunna utvärdera projektet:

WHO har i sina mål för 2020 beskrivit att DMFT bland 12 åringar i genomsnitt skall vara mindre än 1,5. Hos 12 åringarna som vi screenat var DMFT 4,7. WHO:s mål är att mer än 80 % av 6 åringarna ska vara kariesfria 2020. Vid vår screening av 7 åringar så var endast 8 % kariesfria.
rumanien2
Om några år kan vi se om barnen i Ghimes har mindre tandvärk än för närvarande! Tills vidare hoppas vi på mindre frånvaro i skolan pga tandvärk. Vi vet att barnen tycker projektet  är intressant och att förhoppningsvis får de med sig lärdomen om hur viktigt det är med en god tandhygien när de fortsätter ut i arbetslivet eller på högre utbildningar.

New Hope har stött tandvårdprojektet i Ghimes till och med 2018.
rumanien4 rumanien5 rumanien6