New Hope barnfond

Rumänien

I Rumänien är vi för närvarande engagerade i två (2) projekt som du kan läsa om om du väljer rubrik till höger: