New Hope barnfond

Barnen i Humla – Nepal

Barnen i Humla Nepal

Nepal är ett av världens fattigaste länder. 2007 startades KMCH -Kailash Manasarovar Children of Humla. Det är en lokalt förankrad och demokratisk uppbyggd förening med syfte att ge barn i distriktet Humla en möjlighet att gå i skola.

Under åren har föreningens verksamhet vidgats till hälsovård och att skapa nya försörjningsmöjligheter. Man försöker också stödja utvecklingen av det civila samhället i Humla. KMCH är registrerad vid District Administration Office i Humla och ansluten till Social Welfare Council i Kathmandu.

Initiativtagare och ordförande i KMCH är den f.d. buddhistmunken Chembal Lama, som är från byn Yangar i Humla. New Hope har fått kontakt med Humla projektet genom en vän- och stödförening  i Sverige, vars medlemmar regelbundet besöker verksamheterna.

KMCH har en tydlig miljöprofil och alla projekt syftar till att främja en hållbar utveckling i distriktet. Föreningen samarbetar bland annat med byrådet i Yangar och klostret Namkha Khyung Dzong, som är regionens kulturella centrum, och med de regionala myndigheterna i Humla.

I byn Yangar driver föreningen ett skolhem för barn från fattiga familjer i omgivningarna. Eftersom byarna ofta blir isolerade under långa tider av året på grund av dåligt väder och snöhinder får barnen bo inackorderade under sin skoltid. På hemmet finns det för närvarande 50 barn, hälften flickor och hälften pojkar. De är mellan 7 och 19 år. Till de här barnen har New Hope bidragit med skolmaterial och även år 2021.

Skolhemmet består av en byggnad där huvuddelen av eleverna och personalen bor och en byggnad där lektionerna äger rum. Man har dragit in rinnande vatten från en källa i bergen och man har enklare tvättmöjligheter och toaletter. Dock kräver anläggningen fler förbättringar. Bättre tvättrum och toaletter och en riktig köksavdelning står på önskelistan.

Det finns ett växthus och två köksträdgårdar. Skördarna från dessa ger viktiga vitaminer och variation i den annars ganska ensidiga kosten. För något år sedan inköptes en dräktig get. Sommaren 2015 fanns det 4 getter. 2015 och 2016 planterades äppelträd. Odlingen lyckades inte till 100%, men nu får man hjälp och råd av ICIMOD, en miljöorganisation baserad i Kathmandu, så på sikt hoppas man kunna få träden att växa. Detta blir ett bra tillskott till hushållningen på skolan, då det inte finns mycket mat för lokal försäljning i området. Nästan all annan mat köps in i huvudorten Simikot och fraktas ut till byarna på häst eller människorygg. Det gör att matkostnaden är förhållandevis hög på skolan.
Läs om fruktträdgård och äppelträden >

I samarbete med det närliggande klostret Namkha Khyung Zong driver KMCH sedan 2008 hälsokliniken Namkhyung Charity Clinic, NCC. Kliniken har sina lokaler i klostret. Kliniken är välbesökt och all vård är gratis. Detta är en ”barfotaklinik” dvs. det finns ingen utbildad läkare som tar sig an patienterna. Men för att lindra de enklare åkommorna betyder denna klinik mycket för byn. New Hope har bidragit till denna klinik med pengar för förebyggande barnhälsovård.

På sikt har man i föreningen förhoppningar att kunna initiera/påverka myndigheterna och andra föreningar till att starta projekt för återplantering av skog, skolundervisning i jordbruk och boskapsskötsel m.m. Behoven är stora i denna fattiga och eftersatta region. Engagemang och vilja till förändring finns hos befolkningen. Men det fortsatta förändringsarbetet fordrar stöd i form av pengar och kompetens inom olika områden.Humla i NepalHälsoklinikenBarn i skolhemmetBarn i HumlaBarn i HumlaSkollektionSkolhemmetSkolan i Humla