New Hope barnfond

Lwala Barnhem i Kenya

Barnhemmet Lwala ligger i västra Kenya, inte långt från Viktoriasjön.

Sonja och Tage Unbeck var alltid generösa givare till olika välgörenheter och hade fadderbarn i Afrika. 2011 dog Sonja, och Tage beslöt att ge en större gåva till ett av de barnhem de haft kontakt med.

Lwala alla barn
Barnhemmet grundades 1980 av en kvinnogrupp för att ta hand om de föräldralösa barn, vars föräldrar dött i Aids. Ett ganska stort landområde hade donerats till gruppen och med hjälp av lokala insamlingar byggde man två mycket enkla sovsalar och ställde upp några vattentankar. 37 barn och 4 personal fick sitt hem på Lwala. Dessutom hjälpte den lokala kyrkan till med stöd. Så småningom fick man också stöd från andra kyrkor och internationell hjälp, och man lyckades bygga en mer permanent sovsal och uppehållsrum för barnen. Bland annat stöttade frikyrkor i Sverige Lwala hemmet.

Men det frestar på att driva barnhem baserat på stöd från olika frivilligorganisationer! 2008 kom finanskrisen och många sponsorer försvann. Barnhemmet började förfalla, och när Tage 2012 läste att barnhemmet hotades av nedläggning beslöt han att göra en insats. Under åren hade kraven på hur ett barnhem skulle vara höjts i Kenya. Tage donerade en summa till en ny byggnad för småbarnsavdelning, sanitetsutrymmen och kök. Hösten 2013 åkte han till Lwala tillsammans med sin bror och två kusiner för att förrätta invigningen av Tage and Sonja Memorial Children´s Home.
Lwala förskola
Tages engagemang fortsatte, och engagerade ytterligare medlemmar i släkten. De startade en stiftelse i Tages namn och skaffar medel att fortsätta verksamheten. Barnhemmet lever vidare och verksamheten har genom hjälp från stiftelsen förbättrats och gjort framsteg. Varje år besöker någon Lwala, och nu finns det klara mål och strategier framtagna. Otaliga volontärtimmar har lagts ned på Lwala. Odlingarna av grönsaker och frukt har utökats, för att sänka matkostnaderna. Lwala har fått solcells el, så man behöver inte betala dyra elräkningar längre. Man har utbildat personalen på hemmet i hur man driver ett barnhem, bland annat hur viktigt det är med rätt kost och hygien och man har infört hälsokontroller. Och mycket mera.
Lwala läxläsning
För närvarande bor det 57 barn på hemmet. Förskolebarnen får undervisning hemma. När man börjar i småskolan går man till den statliga skolan några kilometer bort. Tyvärr är undervisningen av så låg klass på denna skola, att barnen inte lär sig särskilt mycket. Därför har man sedan ett år tillbaka börjat med stödundervisning på eftermiddag och kvällar på Lwala hemmet. Denna verksamhet har New Hope stöttat ekonomiskt. Alla barn kommer inte att bli akademiker, men man har redan sett att Lwala barnen gör bättre ifrån sig i de centrala proven som anordnas. Poängen i de centrala proven är nyckeln till att få en plats på en gymnasieskola. För de här barnen är en bra utbildning chansen till en dräglig tillvaro. Inget av barnen har ett socialt kontaktnät som kan hjälpa dem fram i livet, och nu hoppas man att fler av barnen skall kunna läsa vidare. För flickorna är det ännu viktigare att de stannar kvar i skolan så länge som möjligt, då man annars gifter sig i tonåren. För närvarande betalar stiftelsen gymnasieutbildningen för 9 ungdomar.

Lwala är ett fantastiskt exempel på hur engagemanget från en enda person kan göra skillnad!