New Hope barnfond

Starehe Girls School Kenya

Starehe Girl School

Starehe Girls School – Avslutat projekt!

2018 fick 12 flickor får sin skolgång betald av New Hope. Huvudsponsorer är Ticket och Tickets anställda, BCD Travel och deras anställdal, Tour Africa, WI-Resor och Unlimited Travel Group.  Samtidigt är det ett 25-tal flickor som redan tagit studenten genom stöd från New Hope. Vi har också betalat en del av byggnationen på skolan. Sedan starten 2005 har man byggt på skolan i etapper och först 2018 hoppas man att skolan skall ha de faciliteter som man kan förvänta sig av en topp skola i Nairobi. Matsalen och aulan invigdes 2014 liksom idrottsplatsen. 2015 fick man ett bibliotek, men det saknas fortfarande lärarbostäder. Här är en rapport från skolan.

Hur ser en helt vanlig skoldag ut för en flicka på Starehe?

Kl. 04.00 ringer klockan och alla skyndar sig ut för att duscha och tvätta sig. Det finns bara kallt vatten, men många av flickorna har aldrig haft rinnande vatten i sina hem, och upplever de spartanska duschrummen som en oändlig lyx! Nu har man tid fram till kl. 07.45 att läsa läxor, äta frukost, sköta sin tvätt (alla tvättar sin egen tvätt) och städa det gemensamma sovrummet, dagrummet och skolsalarna. Alla sådana här praktiska bestyr sköts gemensamt av flickorna efter ett schema. Jag kan intyga att allt var skinande blankt!

Kl. 07.45 är det morgonsamling med rektor, studierektor och internatansvarig. Alla årsklasser rapporterar av de problem som dykt upp under det sista dygnet och förklarade vad man hade för planer för dagen. Eftersom man inte har någon aula, så äger morgonsamlingen rum utomhus, med nästan 500 elever stående klassvis i en stor halv cirkel. Alla flickorna är klädda i prydliga röda, svarta och vita uniformer! Kl. 08.00 är alla på plats i respektive klassrum. Sedan är det skola fram till ungefär kl. 16.00. Därefter väntar återigen praktiska sysslor och läxläsning. Skolan erbjuder fritidsaktiviteter i form av musik, drama, data, diskussionsklubbar eller franska konversation. Idrottsplatserna används varje dag. Här spelar man fotboll, softball och land hockey!

En del av flickorna ingår i olika projekt som har med grönsaksodling eller ko-skötsel att göra. Skolan äger ett 10-tal kossor, som förutom att leverera mjölk också levererar gas till köket via en biogasanläggning som några flickor byggt. Kenya är ett agrart samhälle och man vill att flickorna skall ha kvar den länken till sitt liv före Starehe.

Flickorna lämnar aldrig skolan under veckorna, och oftast inte heller under helgerna, om man inte skall gå i kyrkan. Kl. 21.00 – 22.00 brukar alla sova. Tillvaron kan tyckas tråkig för oss som försöker aktivera våra ungdomar på alla plan. Flickorna lever i en värld långt bort från en normal svensk tonårsvärld med smink, kläder, killar och fester! Visst hade det varit kul att kunna ge dem en hejdundrande happening en gång om året!

Starehe Girls’ Centre öppnade sina portar 2005. Från början planerade man en skola för ca 300 elever, men med den otroliga befolkningsökning som Kenya haft så har regeringen ålagt skolan att ha 120 elever i varje årskull, vilket betyder att man nu har ca 480 elever. Eftersom skolsalar och sovsalar dimensionerats för en skola för ca 300 elever, så har man nu stora problem att hinna bygga ikapp. Eleverna sover i små rum med två våningssängar i varje rum. För att förvara sina privata saker och böcker har man ett litet skåp. Det kan tyckas torftigt, men för flickorna är detta lyx!  De flesta flickorna kommer från mycket enkla hemförhållanden. Många har aldrig haft en egen säng tidigare, än mindre ett skåp att förvara egna saker i.

Flickorna från Starehe kommer från hela Kenya. De har haft mycket höga betyg i sin KCPE, en examen som alla i Kenya gör när man gått ca 12 år i skola och är ungefär 15-16 år. Samtliga flickor kommer från mycket knappa förhållanden, och skulle inte haft möjlighet att fortsätta studera, om de inte kommit in på Starehe. Varje flicka har sin historia – ingen pappa, sjuk mamma, många syskon etc. Flera kommer från så fattiga och tragiska förhållanden så de inte ens kan resa hem under loven. Många bär på sjukdomar som tyfus, tbc och hiv. Därför har man nu infört noggranna hälsokontroller. När man känner till sjukdomarna, så kan man se till att flickorna får vård.

Det är fantastiskt att se hur flickorna utvecklas! När man frågar flickorna om deras framtidsplaner är det yrken som läkare, piloter, ingenjörer som nämns. De flickor vi sponsrade 2018 kommer alla att ta studenten i slutet av året, och kommer att bli den sista studentkullen för New Hope. Starehe är nu, en väl fungerande gymnasieskola och verkar kunna hitta tillräckligt med sponsorer bland kenyanska företag.  Vi gläder oss åt att alla flickor vi hittills sponsrat har fortsatt sina studier på olika universitet och skall försöka hålla kontakten med dem i framtiden.

Dessutom har tre flickor från ett annat projekt, New Hope skolan i Mombasa fått platser på Starehe. Även om vi inte betalar för de här flickorna skall vi absolut följa deras skolgång.

De sista åren har representanter från New Hopes styrelse besökt skolan, och det har varit fantastiskt att se utvecklingen som ägt rum. Vi är mycket imponerade av Starehe Girls Centre och dess ledning och är  övertygade om att många av flickorna kommer att gå långt och själva bli förebilder för nya generationer av kenyanska flickor.