New Hope barnfond

Mombasa soptipp

St Francis School i Mombasa – Avslutat projekt

Kibarani är Mombasas primitiva soptipp. Eftersom sopsortering knappast finns i Kenya, så sker sorteringen ”för hand” av fattiga familjer direkt på tippen. En flaska, en plastburk, en koppartråd – allt har ett värde, som man faktiskt har en chans att tjäna lite pengar på. Många familjer har byggt sina hem på sophögen. Visserligen är det mycket enkla hyddor, men det är det enda hem man har.

Alla turister åker förbi Kibarani på sin väg till eller från flygplatsen, och eftersom kåkstaden på soptippen knappast är något myndigheterna är stolt över, så raserar man alla hyddor då och då. Polisen engagerar gäng som kommer in med bulldozers och tar för sig av de få tillgångar familjerna har, samtidigt som man förstör allt i sin väg. Sist detta ägde rum var i början av april 2012. Och resultatet? Ungefär 100 hyddor raserades och 500 personer blev hemlösa. Inga andra boende alternativ erbjuds, utan det är bara att börja leta efter en bit plast och några brädbitar och börja bygga igen. De som drabbas är de fattigaste av de fattiga! I slutet av augusti 2012 kom grävskoporna tillbaka! Samtidigt pågår det ett arbeta att hjälpa dessa utsatta människor på ett mera permanent vis genom en överenskommelse var de skulle kunna få tillåtelse att bo. Under 2012 stöttade vi 88 av de mest utsatta familjerna med ett ekonomiskt stöd under dessa kritiska dagar.

Sakta har livet återgått till det normala, och nu är behovet att skolor återigen skall fungera stort. Vi kommer att stötta St. Francis School med att bygga 4 nya klassrum av permanent slag. Byggnationen påbörjas under våren 2013.Skolan består just nu av kindergarten och de tre lägsta klasserna av primary school. Med de nya klassrummen kommer man att kunna erbjuda en komplett primary school för barnen i området, där det annars inte finns någon skola.
kinbani5 kinbani4 kinbani6