Stöd projektet genom ett köp i webshopen – klicka här!

Kiotani skolan i Kenya

Vilken tur att det finns eldsjälar med visioner! Eldsjälar som de brinner för att genomföra genomföra sina visioner! En kenyansk kvinna hade en dröm att bygga upp en verksamhet där föräldralösa barn från Nairobis värsta slumområden skall få ett hem och möjlighet att gå i skola! Drömmen heter Kiotani Day and Boarding School och ligger söder om Nairobi, på vägen till Mombasa.

Projektet görs i samarbete med en lokal Kenyansk organisation, Positive Life Kenya, som sedan lång tid arbetat bland AIDS sjuka och HIV-smittade barn. Eldsjälen heter Mary Wabwire.  AIDS har slagit hänsynslöst mot det kenyanska samhället och det finns tusentals barn som förlorat en eller båda föräldrarna. Många barn lämnas vind för våg. Ibland tar en gammal mormor eller kvinnlig släkting hand om barnen. Ibland får äldre syskon sörja för yngre syskon. Bostad, skolgång och mathållning är stora problem. Förhoppningen med Kiotani projektet är att man genom ett ordnat liv och skolgång skall kunna ge barnen chansen till en framtid.

Starten var 2012 då man fick pengar att köpa ett landområde, där man etablerade en farm. Man köpte det första växthuset och började odla grönsaker. Så småningom har man genom donationer från New Hope kunnat köpa ytterligare mark. Skörden av kål, tomater och lök säljs i Nairobi och pengarna går tillbaka till projektet. Genom donationer från en serie damluncher i Stockholm köptes också 2 kor in. Och dessa har fått kalvar och förhoppningsvis skall antalet öka ytterligare. Mjölken är ett tillskott till barnens diet, men lika viktigt är att barnen får lära sig hur ett jordbruk fungerar. Kenya är fortfarande ett jordbruksland, där det lilla familjejordbruket är viktigt för en familjs försörjning.

Under 2015 samlade New Hope in pengar för att säkra vattentillgången till skolan. Det var ett stort projekt att borra en brunn, men nu är vattentillgången säkrad! Samtidigt samlar man in allt regnvatten som reserv, då Kiotani Skolan ligger i ett område av Kenya med mycket lite nederbörd. Lions i Upplands Väsby och SAS U-Assist har stöttat projektet med installationen av en vattenreservoarer.

En skolbyggnad med bostad för personal stod klar 2014 och barn från trakten började i förskolan i januari 2015.

Nästa milstolpe var invigningen av det första elevhemmet 2017. Donationen till detta elevhem kom huvudsakligen från grundaren till Fritidsresor, Bengt Bengtsson, och huset kallas “Bengts House”.  Äntligen kunde barn från Mlolongo slummen flytta in! På sikt skall ca 400 barn gå i skola här. Planen är att en del barn skall komma från trakten och vara dagelever, medan barnen från Mlolongo får vara internatelever. Om de har släktingar, som de kan bo hos, tillbringar de loven hos dem. Familjeband är viktiga i Afrika! Om de inte har någonstans att tillbringa loven får de bo kvar på skolan.

Kvinnorna som Mary Wabwire arbeta med har ett tufft liv!  Många blir misshandlade och utnyttjade, och i sådana situationer är det som alltid barnen som far mest illa. Skolan är ett sätt att bryta den onda spiralen med droger, prostitution och kriminalitet, som barnen annars hamnar i.

Skolbygget får vidare!  2017 installerades en solcellsanläggning, som ger möjlighet till läxläsning och samvaro efter mörkrets inbrott. Stor möda har också lagts på att plantera träd på området.

Det stora projektet under sista kvartalet 2017 är bygget av en matsal/aula/kök och en tvättstuga. Fram till att matsalen blir klar sitter barnen på marken och äter sina måltider. Köket,där måltiderna förbereds är minst sagt primitivt, och håller inte den hygieniska standard som  är önskvärd.

Därefter skall det byggas skolsalar, fler elevhem och personalbostäder under de kommande åren.Utbyggnaden av projektet kommer att gå i den takt som vi hittar finansiering, samtidigt som man vill säkra att skola och boende kommer att fungera. Detta är helt i linje med hur New Hope tycker man skall arbeta. Det skall bli spännande att följa uppbyggnaden av skolbyggnader, lärarbostäder och familjehemmen.

Om du som sponsor är intresserad av att vara med och bidraga till uppbyggnaden av Kiotani Day and Boarding School så kontakta oss för ytterligare information.  Vi hoppas på många donationer!  Om ditt företag eller du vill göra en större insats lovar vi att ett av husen kan bära ditt namn!

Arbete med att bygga upp Kiotani Odlingar i Kiotani Boende i Kiotani Kenya Barn i Kiotani Liten behöver hjälp i Kiotani kiotani-7 kiotani-8 kiotani-9 kiotani-10