Stöd projektet genom ett köp i webshopen – klicka här!

Kiotani skolan i Kenya

Vilken tur att det finns eldsjälar med visioner! Eldsjälar som de brinner för att genomföra genomföra sina visioner! En kenyansk kvinna hade en dröm att bygga upp en verksamhet där föräldralösa barn från Nairobis värsta slumområden skall få ett hem och möjlighet att gå i skola! Drömmen heter Kiotani Day and Boarding School och ligger söder om Nairobi, på vägen till Mombasa.

Projektet görs i samarbete med en lokal Kenyansk organisation, Positive Life Kenya, som sedan lång tid arbetat bland AIDS sjuka och HIV-smittade barn. Eldsjälen heter Mary Wabwire.  AIDS har slagit hänsynslöst mot det kenyanska samhället och det finns tusentals barn som förlorat en eller båda föräldrarna. Många barn lämnas vind för våg. Ibland tar en gammal mormor eller kvinnlig släkting hand om barnen. Ibland får äldre syskon sörja för yngre syskon. Bostad, skolgång och mathållning är stora problem. Förhoppningen med Kiotani projektet är att man genom ett ordnat liv och skolgång skall kunna ge barnen chansen till en framtid.

Starten var 2012 då man fick pengar att köpa ett landområde, där man etablerade en farm. Man köpte det första växthuset och började odla grönsaker. Så småningom har man genom donationer från New Hope kunnat köpa ytterligare mark. Skörden av kål, tomater och lök säljs i Nairobi och pengarna går tillbaka till projektet.

Under 2015 samlade New Hope in pengar för att säkra vattentillgången till skolan. Det var ett stort projekt att borra en brunn, men nu är vattentillgången säkrad! Samtidigt samlar man in allt regnvatten som reserv, för Kiotani Skolan ligger i ett område av Kenya med mycket lite nederbörd. Lions i Upplands Väsby har stöttat projektet med installationen av en vattenreservoir.

En skolbyggnad med bostad för en lärare finns klar och barn från trakten började i förskolan i januari 2015. Under åren som gått har New Hope också gjort andra insatser. New Hope  anordnade en serie damluncher för att föra projektet framåt. Resultatet blev ett antal solcells lampor. Det finns ingen elektricitet i området. Vår förhoppning är att hela skolan skall få solceller, men detta är en ekonomisk fråga. Solceller är fortfarande dyrare att installera än att använda sig av dieselgeneratorer. Vi letar vidare efter sponsorer för solcellsprojektet!

Luncherna resulterade också i inköp av 2 kossor, som nu finns på skolan. Tanken är att korna skall ge mjölk. Redan tidigare fanns det ett antal getter.”Det som jorden ger” är viktigt i det kenyanska sättet att tänka, och genom att barnen får erfarenhet av jordbruk, odling och djurskötsel hoppas man att barnen skall kunna relatera till detta tänkesätt.

Därefter har New Hope gått vidare och bygger nu elevhem med sovsalar, så barn från Mlolongo slummen skall kunna flytta hit. Ca. 400 barn kommer på sikt att gå i skola här. Tanken är att en del barn skall komma från trakten och vara dagelever, medan barnen från Mlolongo får vara internatelever. Om de har släktingar, som de kan bo hos, tillbringar de loven hos dem. Familjeband är viktiga i Afrika! Om de inte har någonstans att tillbringa loven får de bo kvar på skolan.

Kvinnorna som Mary Wabwire arbeta med har ett tufft liv!  Många blir misshandlade och utnyttjade, och i sådana situationer är det som alltid barnen som far mest illa. På skolan skall det också finnas ett antal hus där utsatta kvinnor från slummen kan få komma och bo tillsammans med sina barn, mot att de arbetar på skolan.

Den vidare projekteringen av skolan och området pågår för fullt och meningen är att kök, sovsalar och familjehem skall börja byggas under de kommande åren.

Utbyggnaden av projektet kommer att gå i den takt som man kan finansiera, samtidigt som man vill säkra att skola och boende kommer att fungera. Detta är helt i linje med hur New Hope tycker man skall arbeta. Det skall bli spännande att följa uppbyggnaden av skolbyggnader, lärarbostäder och familjehemmen.

Om du som sponsor är intresserad av att vara med och bidraga till uppbyggnaden av Kiotani Day and Boarding School så kontakta oss för ytterligare information.  Vi hoppas på många donationer!  Om ditt företag eller du vill göra en större insats lovar vi att ett av husen kan bära ditt namn!

Arbete med att bygga upp Kiotani Odlingar i Kiotani Boende i Kiotani Kenya Barn i Kiotani Liten behöver hjälp i Kiotani kiotani-7 kiotani-8 kiotani-9 kiotani-10