fbpx

Kiotani Day and Boarding School

Kiotani skolan i Kenya

Vilken tur att det finns eldsjälar med visioner!

Eldsjälar som de brinner för att genomföra genomföra sina visioner! En kenyansk kvinna hade en dröm att bygga upp en verksamhet där föräldralösa barn från Nairobis värsta slumområden skall få ett hem och möjlighet att gå i skola! Drömmen heter Kiotani Day and Boarding School och ligger söder om Nairobi, på vägen till Mombasa.

Projektet “Kiotani” görs i samarbete med en lokal Kenyansk organisation,Positive Life Kenya, som sedan lång tid arbetat bland AIDS sjuka och HIV-smittade barn i slumområdena Mlolongo och Kicheko utanför Nairobi. Eldsjälen heter Mary Wabwire. AIDS har slagit hänsynslöst mot det kenyanska samhället och det finns tusentals barn som förlorat en eller båda föräldrarna. Många barn lämnas vind för våg. Ibland tar en gammal mormor eller kvinnlig släkting hand om barnen. Ibland får äldre syskon sörja för yngre syskon. Bostad, skolgång och mathållning är stora problem. Förhoppningen med Kiotani projektet är att man genom ett ordnat liv och skolgång skall kunna ge barnen chansen till en framtid.

Starten var 2012 då land köptes in och man etablerade en farm och började odla grönsaker. Så småningom har man genom donationer från New Hope kunnat köpa ytterligare mark. Skörden av kål, tomater och lök säljs i Nairobi och pengarna går tillbaka till projektet.

Sakta fortsatte vi att bygga upp skolverksamheten och infrastrukturen kring verksamheten. På sikt skall ca 400 barn gå i skola här. Planen är att en del barn skall komma från trakten och vara dagelever, medan barnen från Mlolongo får vara internatelever. Om de har släktingar, som de kan bo hos, tillbringar de loven hos dem. Familjeband är viktiga i Afrika. Om de inte har någonstans att tillbringa loven får de bo kvar på skolan. Kiotaniskolan skall drivas så hållbart som möjligt. Vi har satsat på solenergi och försöker få igång en biogasprduktion från djurens gödsel. 

En av de största investeringarna är brunnsborrningen, som säkrar att man har vatten året  om. Kiotaniskolan ligger i ett mycket torrt område, och vattenförsörjningen är väsentlig för att man skall kunna odla och driva en skola.  Dessutom finns det vattentankar som samlar in allt regnvatten som faller, som en extra buffert för bevattning.

 

Klassrum, personalbostäder, växthus, stallar för kossor och getter byggdes och 2017 var det första elevhemmet klart för inflyttning. Donationen till detta elevhem kom huvudsakligen från grundaren till Fritidsresor, Bengt Bengtsson, och huset kallas “Bengts House”. Äntligen kunde 80 barn från Mlolongo slummen flytta in!
Kvinnorna som Mary Wabwire arbetar med har ett tufft liv!  Många blir misshandlade och utnyttjade, och i sådana situationer är det som alltid barnen som far mest illa. Skolan är ett sätt att bryta den onda spiralen med droger, prostitution och kriminalitet, som barnen annars hamnar i.

Utbyggnaden har fortsatt och 2020 finns det möjlighet för 175 barn mellan 3-16 år att få ett hem och fristad på skolan. Här finns skolsalar, matsal/samlingssal och kök. Farmen och odlingarna har utökats och under 2020 kommer hundratals träd att planteras, för att på så vis skapa ett bra mikroklimat för utökade odlingar.

Nedstängningen på grund av coronapandemin har fått oss att göra uppehåll i den fortsatta utbyggnadstakten. Samtliga barn på skolan fick flytta hem till sina slum hem i mars månad. Mycket av de ekonomiska reserver som skolan hade har spenderats på katastrofhjälp till barnen och deras familjer i slummen. Vårdnadshavarna hade ingen möjlighet att försörja sig och sina barn. Positive Life Kenya har därför försett otaliga familjer i slumområdena  med matpaket under 2020, så svälten inte skulle få katastrofala följder.

2021 får bli ett år av konsolidering. Förhoppningsvis kan skolan vara öppen hela året, och då gäller det att skapa en trygg tillvaro och gemenskap för de återvändande barnen.  I framtiden finns det planer på att bygga ytterligare 2 elevhem och en idrottsplats. Det behövs också fler bostäder för lärare och personal, så man kan förlita sig på att duktiga lärare rotar sig på skolan och barnen får en kontinuitet i lärandet. Målet är självklart att nå en hög akademisk standard på skolan, och då behövs det initiativkraftiga lärare. Men all utbyggnad kommer att ske i den takt som New Hope hittar finansiering.

Om du är intresserad av att vara med och bidraga till driften och uppbyggnaden av Kiotani Day and Boarding School så kontakta oss för ytterligare information.  Du kan sponsra en elev eller varför inte sponsra en lärare under ett år.  Om ditt företag eller du vill göra en större insats genom att bygga ett elevhem eller personalhem, lovar vi att ett av husen kan bära ditt namn!

Kiotani skolan är ett av New Hopes största projekt.  De största sponsorerna är: AgRo Foundation,  Bengt Bengtssons fond,  Lions Upplands Väsby, SAS U Assist, Stiftelsen Barn i Nöd, Stiftelsen Ingrid och Gustaf Fribergs Minne, Sven Hööks Stiftelse, Ticket Travel Group, Tolvskillingshjälpen och Travel Support.