New Hope barnfond

Hörselcentret i Nyeri – Kenya

Hearing Aid Centre, Nyeri – Avslutat projekt

Barn med nedsatt hörsel får det svårt i skolan, speciellt om man inte upptäcker handikappet i tid. Klasserna i Kenya består ofta av bortåt 60 elever. Då är det svårt för en elev med nedsatt hörsel att hävda sig! Vad händer? Eleven hamnar allt längre bort i klassrummet och hör ännu mindre. Inlärningen hämmas och eleven blir klassad som ”svag”.

För att hjälpa barn med nedsatt hörsel har New Hope stöttat en hörselklinik i den lilla staden Nyeri, ca 3 timmar norr om Nairobi. Kliniken ligger i Consolata Mathari sjukhuset i Nyeri och ansvarig är Joseph Kweya. Projektet initierades av Professor Claude Laurent vid Umeå Universitet och stöds också av personal från hörselkliniken vid Falu lasarett.

Dels arbetar man med remisser från andra läkare i Kenya, men man har också en stor uppsökande verksamhet bland skolorna i området. Under 2011 och 2012 besökte man varje år 39 skolor med ett elevunderlag på ca 6000 elever, Ungefär 300 elever har varje år haft problem, som man fått gå vidare med. För 2013 är målet att man skall börja med undersökning av nyfödda, och en hjärnstamsaudiometer kommer att anskaffas.

Joseph har genom New Hope fått en specialistutbildning i Sydafrika, och nu sköter han det dagliga arbetet på kliniken tillsammans med 3 medhjälpare. All utrustning har inköpts med medel från New Hope Reseindustrins Barnfond. Hörselkliniken får också kontinuerligt stöd av Rotarys Läkarbank i Sverige.

Lilla Mukami på bilden hade rest i tre timmar för att få specialistvård. Mamman hade märkt att flickan inte pratade som de andra barnen. Det konstaterades att Mukami hade gravt nedsatt hörsel och Joseph vidtog åtgärder för att hon skulle få en hörapparat. Beroende på vilka ekonomiska omständigheter patienterna kommer från försöker man ordna hörapparater så billigt som möjligt. Apparaterna är en oöverstiglig utgift för många föräldrar. Dessutom kostar batterierna stora pengar. Men många barn får en framtid, som de annars inte skulle haft.
kenya3 kenya6 kenya1 kenya2 kenya4 kenya5