New Hope barnfond

Kenya

I Kenya är vi för närvarande engagerade i tre (3) projekt som du kan läsa om om du väljer rubrik till höger: