New Hope barnfond

Vi har hjälpt jordbävningsoffer i Nepal

Jordbävningsoffer i Nepal- Avslutat projekt!

Den stora jordbävningen som drabbade Nepal i april 2015 berörde oss alla och New Hope önskade bidra med stöd till de drabbade.

Vi fick kontakt med Eva Tedert-Holmberg eldsjälen bakom organisationen Gatubarn i Nepal, en organisation som likt New Hope har direktkontakt med de behövande, vilket säkrar att insamlade medel når fram. Våra insamlade medel gick då till katastrofhjälp till distriktet Sindupalchowk där 90% av alla hus raserades. Pengarna gick till presenningar, takplåt, mat och rent vatten som distribuerades ut med hjälp av ett munkkloster på plats.

Under 2015 skänkte vi också pengar till vaccinationer och skolmaterial till barn i nordöstra Kathmandu. Under 2016 stod New Hope för matkostnaden på barncentret Mansjushree, som ligger i detta område. Vi har även stöttat 10 mycket fattiga barnfamiljer ekonomiskt, så deras barn skall kunna få skolgång och det nödvändigaste i matväg och kläder. Barnen bor kvar hemma, och om familjens ekonomi är säkrad behöver inte barnen gå ut och tigga eller börja arbeta som daglönare, utan kan fortsätta sin skolgång. För varje år som barnet kan gå i skola ökar chansen att de skall få en ljusare framtid.

Nepal räknas som ett av världens fattigaste och även minst industrialiserade länder. Analfabetismen är utbredd och var tredje vuxen kan inte läsa. Antalet hemlösa barn är stort och merparten finns i huvudstaden. Det är främst är pojkar som lever på gatorna, hemlösa flickor fångas upp av människohandlare och säljs ofta till bordeller i norra Indien. Det var den insikten som fick Gatubarn i Nepal att starta barnhemmet Manjushree Child Center som främst vänder sig till flickor. Idag bor det nio småbarn mellan 5-8 år samt en äldre flicka på 14 år. Mansjushree ligger i anslutning till en Montessoriförskola som drivs av en buddistisk lama. Barnen från centret går i denna förskola. Föreningen driver också ett flickhem, som inriktar sig på att ge yrkesutbildning till tonårsflickor.
Nepal

Nepal

Nepal

Nepal

Nepal