New Hope barnfond

House of Angels, Grekland

House of Angels i Heraklion på Kreta

Organisationen Union of Women Association driver ett skyddat boende för misshandlade kvinnor i Heraklion. Under 2021 skulle verksamheten utökats med ett större center för barn som lämnats av sina föräldrar. Bygget har inte gått som planerat men vi har bidragit med bland annat leksaker.

Varje år föds ett 50-tal barn i Grekland, som överges och läggs i så kallad ”babylucka” på förlossningen. Mary Pahiadakis är en kvinna med ett mycket stort och varmt hjärta, som vigt sitt liv åt att hjälpa andra.

House of Angels, som på grund av pandemin skulle stå färdigt under 2022, för att omhänderta föräldralösa barn som övergivits direkt efter födseln, eller som lämnats vind för våg i tidig ålder, nådde inte riktigt hela vägen fram. Vi följer utvecklingen noga.

House of Angels kommer att rymma ett 20-tal barn, och målet är att barnen inom 6 -12 månader ska kunna omplaceras till en kärleksfull familj.

House of Angels ligger i byn Archanes, precis ovanför Heraklion och Knossos.