Filippinerna

Filippinerna – Avslutat projekt

Vårt projekt i Filippinerna inriktar sig på att hjälpa barn med funktionshinder på ön Negros i centrala Filippinerna.

Ändamålet med U-assist Bacolods verksamhet är att, med ekonomiskt stöd från Sverige, hjälpa fattiga, funktionshindrade barn på Negros, Filippinerna, att ges möjlighet till utbildning och utveckling. Hjälpen ges huvudsakligen i form av ekonomiskt stöd till resor till och från skola, skolmaterial, medicinering samt bidrag till behövliga operationer och annan hälsovård. I vissa fall kan också hjälpen ges som ekonomiskt bistånd till fattiga familjer med svårt funktionshindrade barn. Annan form av hjälp ska också kunna förekomma, men ges då efter överenskommelse med bidragsgivarna i Sverige.

Förutom den direkta hjälpen till dessa barn är också syftet att lyfta fram denna grupp av barn, som annars för en undanskymd tillvaro, ofta skyddad i familjen hägn undan omvärldens trakasserier. Att söka få människor i Filippinerna att förstå att de ska ha samma rättigheter och möjligheter som andra barn.

Projektet startades av Lars Ekblom som grundade Swedish-Negrense Foundation för ca 20 år sedan i Bacolod. Med insamlade medel från privatpersoner och olika organisationer i Sverige, bistod Swedish-Negrense Foundation fattiga barn på Negros med ekonomisk hjälp till att klara av skolgång samt till medicin och mindre operationer då så var påkallat. Under åren har hjälpverksamheten utvecklats till att i huvudsak bistå barn med funktionshinder från fattiga familjer i deras skolarbete. I dag drivs verksamheten som en egen organisation under namnet ”U-assist Bacolod”. Allt arbete sker i samverkan med den svenska samarbetsorganisationen SAS-Uassist.

Organisationen har två inhemska medarbetare; Grace Padilla (ekonom) och Jeannie Acuyan (sjuksköterska) samt två svenska kontaktpersoner, Christina och Klas Eliasson, som vistas minst en månad om året i Bacolod. Christina är undersköterska, dessutom filippinska, född och uppvuxen på Negros. Klas är psykolog, f.d. grundskolerektor och driver sedan 35 år tillbaka ett ungdomshem.

Ett viktigt led i att kvalitetssäkra verksamheten är att utföra en bra dokumentation. Verksamheten för U-assist Bacolod dokumenteras årligen i Verksamhetsberättelsen som presenteras efter varje årsskifte. Som ett led i att hålla hög kvalitet på hjälpverksamhet görs dokumentation på varje barn som får hjälp. Det sker årligen i samband med kontaktpersonernas vistelse på Negros. Dokumentationen är utformad utifrån de tankegångar och intentioner som används i åtgärdsprogram och individuella handlingsplaner i svenska skolan.

För varje barn görs:

  • En bakgrundsbeskrivning av barnets levnads- och familjeförhållanden.
  • Pedagogisk och medicinsk beskrivning av barnets funktionshinder.
  • Barnets och föräldrarnas långsiktiga mål och intentioner för barnets framtid.
  • Kortsiktiga planer, mål och intentioner.
  • Redogörelse för hur U-assist Bacolod kan bidra för att barnet ska kunna uppnå sina mål.

New Hope stödjer verksamheten ”U-assist Bacolod” i Filippinerna genom vår vänskapsorganisation i Sverige ”SAS U-assist”.

För närmare information om projektet se; http://uassistbacolod.wordpress.com
filippinerna-1 filippinerna-2 filippinerna-3