Creciendo Feliz – Equador

Creciendo Feliz, Ecuador – Avslutat projekt

”Undernärda barn dömer ett land till evig fattigdom”
Det är rubriken på en liten broschyr från FN. I korthet är budskapet att undernäring och blodbrist under havandeskapet och de tre första levnadsåren reducerar ett barns fysiska, intellektuella, emotionella och sociala kapacitet, och minskar barnets motståndskraft.

Under skolåren medför detta begränsad inlärningsförmåga och som en följd därav minskar möjligheterna till högre utbildning. På längre sikt innebär det en vuxen med begränsade möjligheter att konkurrera på arbetsmarknaden. Ett undernärt barn idag blir med stor sannolikhet en fattig vuxen i morgon.

Två sociala entreprenörer, Monika Steffel och Jan Smedmyr bildade 2007 en organisation, Futuro Valdivia, för att hjälpa undernärda och sjuka barn kring orterna San Pedro och Valdivia på Ecuadors kust. Den sociala misären är stor i detta område. Aids/Hiv grasserar, det finns inga arbeten att få, och genom felaktig kosthållning lider många av diabetes.

Verksamheten drivs från en vårdcentral, där man inriktar sig på förebyggande mödravård, information om AIDS/HIV och barnavård. Från vårdcentralen skickar man ut mobila enheter som besöker mer avlägsna byar, varifrån det kan vara svårt att ta sig ner till staden San Pedro.

Monika har arbetat i Ecuador sedan hon avslutade sin sjuksköterskeutbildning i Tyskland för många år sedan. Jan startade sin yrkeskarriär i Ecuador och när han efter sin pensionering fick chansen att återvända tog han den.

I projektet Creciendo Feliz stöder New Hope sedan 2010 organisationen Futuro Valdivia att ge barnavård och extra kosttillskott till 50 barn i staden San Pedro på Ecuadors kust. Många av barnen föds av tonårsmödrar, som själva inte haft möjlighet att gå i skola och fått lära sig hur viktigt det är att få rätt föda. Så förutom att projektet hjälper små barn att överleva, så blir en bi-effekt att föräldrarna också blir mera medvetna om kostens betydelse.

Här kan du läsa mera: www.futurovaldivia.org
equador1
equador2
equador3
equador4
equador6