Det är svårt att vara barn och HIV positiv i Afrika

Stronger Together är en stödgruppsverksamhet som bedriver psykosocialt arbete i syfte att stödja och stärka hivpositiva barn och ungdomar ställning i Bagamoyo, Tanzania

Verksamheten Stronger Together grundades 2012 som ett praktikprojekt av fem svenska socionomstudenter i samarbete med en tanzaniansk organisation – The Baobab Home. Sedan start har stödgruppen utvecklats från ett litet examensprojekt till en verksamhet med stödgrupper, som stöttar och stärker barn, som till följd av hiv befinner sig i en utsatt position.  Omvärlden har fortfarande en stigmatiserad syn på sjukdomen. Det finns mycket okunskap i det lokala samhället och mycket vidskepelse som barnen möter varje dag.

Stödgruppen ger barnen möjlighet att träffas flera gånger i veckan. Vid dessa tillfällen får barnen lära sig mer om sin sjukdom samt hur de kan leva med den – men det ges också utrymme att sätta ord på känslor, tankar och erfarenheter. I samtal, övningar, lek och genom ökad kunskap stärks barnens tro på sig själva, känsla av samhörighet, tillit och förståelse för att de inte är ensamma med sin diagnos.

Gruppaktiviteterna handlar mycket om stärka självkänsla och samarbetsförmåga. Många tabun måste rivas och kunskapsspridning är en viktigt del. Man satsar också kulturella projekt som dans och att till exempel lära sig simma. Att simma är inte en naturlig sak för barn och ungdomar som växer upp i Bgamoyo, även om staden är en gammal hamnstad. Att dessutom kunna nyttja stranden och havet för lek och gemensamma aktiviteter är viktigt.

Projektet försöker att lära ut en livslång kunskap som också kan leda till bättre självkänsla och självförtroende. Under gruppaktiviteterna serveras också näringsrika måltider.

De 45 registrerade barnen är mellan 6 – 17 år, men fler vill gärna komma med i verksamheten. Många barn kommer också sporadiskt, utan att registrera sig, då de eller deras föräldrar kanske inte vill erkänna att de har testat HIV positivt.

Stronger Together har också satsat på att hitta daglig sysselsättning till ungdomar som inte kommit in på högre utbildningar, såsom praktikplatser eller ett enklare jobb. De har dessutom ett samarbete med UKUN Bagamoyo, en lokal ideell organisation som syftar till att minska spridningen av hiv samt stödja och hjälpa hiv drabbade personer/familjer. Samarbetet har bestått av information- och kunskapsutbyte, tillgång till rådgivare och sexualupplysare men är också en värdefull möjlighet att kunna hänvisa gruppmedlemmar till UKUN i de fall de funnits ett vårdbehov som legat utanför Stronger Togethers ramar.

Stronger Together tillhandahåller visst materiellt stöd till de barn och ungdomar vars familjer saknar egna medel för detta. Det kan röra sig om skolmaterial, skolavgifter och mediciner.

Tidigare har lokaler för verksamheten hyrts, men många hyresvärdar är rädda att hyra ut till verksamheter som frekventeras av HIV smittade eller personer med AIDs.

Sedan slutet av 2016 har fokus legat på att hitta bra mark för att kunna bygga en egen föreningslokal. 2017 hittade man mark och nu är bygget igång av den föreningslokal som New Hope är med och delfinansierar. Så 2018 kommer att Stronger Together att kunna inviga egna lokaler!
Stöd projektet i Tanzania här!

Stronger Together Gruppfoto

Stronger Together meeting

Stronger Together Classroom

Stronger Together Yoga

Stronger together

Bygget av samlingslokalen