New Hope barnfond

Alpha & Omega Skolan i Ghana

Alla barn skall få gå i skola!

2015 öppnade Alpha & Omega skolan portarna till sin nya skola i hyrda lokaler. Under åren som gått har man byggt en egen skola på egen mark. 125 elever i åldern 0-10 år får undervisning varje dag av 9 lärare. Allt startade med en vision att skapa en skola där också fattiga landsbygdsbarn skulle få undervisning.

alpha & omega skolan i Ghana
En ung svensk kille, Christoffer, åker till Ghana för att jobba som volontär på en skola i Accra. Christoffer god vän med Michael, som arbetar som lärare på skolan. I Ghana, liksom i många andra länder i världen, kostar utbildning pengar. Statliga skolor erbjuder ofta undermålig utbildning. Det är stora klasser och man har inte pengar till utbildningsmaterial. Och även i statliga skolor måste föräldrar betala för böcker och uniformer. Dessutom finns det inte statliga skolor överallt. Privata skolor kostar ännu mera pengar, och för en fattig familj på landsbygden är det för det mesta helt omöjligt att skicka sina barn till en sådan skola.

Christoffer och Michael var överens om att man borde kunna skapa en kreativ och spännande skola dit även fattiga föräldrar skulle kunna skicka sina barn. Och så satte man igång! Christoffer åkte hem till Sverige och startade en insamlingsstiftelse och började samla in pengar. Michael började jobba på att skapa en skola. De lyckades!
Christoffer och en mamma med sitt barn
I Nkroful sex timmars bilresa väster om huvudstaden Accra öppnades Alpha & Omega skolan 2015. Först startade man i hyrda lokaler, men 2018 öppnade man den nybyggda skolan på egen mark. Just nu driver man skolan med 125 elever fördelade på 6 klasser. Projektet för 2020 är att bygga upp skolgården så den erbjuder en bra miljö för barnens lek.

Det finns massor av barn i trakten som också borde komma till skolan, men avstånden är stora, och föräldrarna har inga transportmedel. De flesta barnen är under 10 år, och man kan inte förvänta sig att de skall gå flera kilometer till skolan morgon och kväll. För närvarande finns det en minibuss som används som skolbuss, och genom en donation från New Hope kommer man under 2020 kunna köpa ytterligare en minibuss. Detta betyder att ytterligare barn kan komma till skolan!
Skolbarnen och Josefin
Det skall bli spännande att följa Alpha & Omegaskolans utveckling i framtiden.