New Hope barnfond

PEFANS studentkull 2015 börjar på universitet

ByMagnus Linder

PEFANS studentkull 2015 börjar på universitet

New Hope har följt PEFAN centret i Addis sedan 2012. De små barnen har blivit stora och nya småttingar har kommit till. Fem barn från centret tog studenten i år! Alla fem har kommit in på olika universitet och är alltså på god väg att ta steget ut i vuxenvärlden! Det är fantastiskt! Bra skolor och bra stöd ger resultat! Nästan alla barn, som har fått hjälp med sin skolgång och fått vara på PEFAN centret tar studenten med bra betyg och kan skaffa sig en riktig utbildning. För närvarande är det 25 ungdomar som antingen läser på universitet eller har avslutat sin universitetsutbildning.

Barnen hade aldrig nått de resultaten utan stöd från PEFAN. De flesta av dem kommer från trasiga hem förhållanden och har i vissa fall levt som gatubarn, innan de kom till centret. Med PEFANs hjälp har de fått gå i bra skolor och fått hjälp med läxläsning. Dessutom har de blivit trygga i den familjeatmosfär som råder på PEFAN.

Samtidigt som de stora barnen försvinner till universitet kommer det till nya små barn. Addis expanderar och människor flyttar in från landsbygden under kaotiska former. Massor av barn överges eller lever som gatubarn. 8 nya barn har kommit till PEFAN under sista året. De äldre barnen tar hand om de yngre. Vid stora helger och under lov kommer man på besök till sitt ”hem” och då är det fest! Grattis till de 5 glada studenterna och lycka till med universitets studierna!

Läs mer om Pefan projektet!

Solomon WorkuTsigereda NigatuTsigereda Gebre KirstosRhel Gebre TsadikHiland Tsegayepefan-2

About the author

Magnus Linder administrator