New Hope barnfond

Om New Hope

Barn från Tibet

Det hela började under en resa till Tibet

De som arbetar inom rese- och turistindustrin får ofta se mer av världen än andra. Det innebär också en närmare inblick i den fattigdom och de många gånger outhärdliga förhållanden som en stor del av jordens befolkning tvingas leva under. Speciellt svårt är det att se barn lida av umbäranden och vanvård. Det är svårt att hjälplöst stå och se på utan att kunna göra något, utom möjligtvis för stunden. Under en gemensam resa till Lhasa i Tibet 1988 beslöt några förgrundsgestalter i resebranschen att vända ord till handling. Idén till Reseindustrins barnfond föddes.

I dag har vi ändrat namn till New Hope Reseindustrins Barnfond, och stöttas av både enskilda personer och företag från alla branscher. Mer än 35 miljoner har hittills samlats in för att användas på bästa tänkbara sätt; till att ge utsatta barn på olika platser i världen ett riktigt hem, sjukvård, ordnad skolgång, mat eller kläder, kort sagt chansen till en framtid.

SOS-Barnbyar

Eftersom alla former av hjälparbete i andra länder kräver en omfattande administration bestämdes att man skulle söka samarbete med en etablerad hjälporganisation. Fonden valde initialt att kanalisera merparten av sin hjälp via SOS-Barnbyar, för att garantera att pengarna användes på rätt sätt. SOS-Barnbyar har ett långsiktigt och unikt koncept för att ta hand om de föräldralösa och övergivna barnen.

Under de första årens verksamhet finansierade New Hope tretton husbyggen genom SOS-Barnbyar samt en del i allmänna byggnader i respektive by. New Hope var med och grundade tre familjehus i Thailand, två i St. Petersburg, två i Tibet, ett i Benin, ett i Estland, ett i Lettland, ett i Litauen, ett i Sydafrika, ett i Indien.

97% av de insamlade medlen når fram

Sedan millenieskiftet har New Hope valt att fokusera på mindre och ”greppbara” projekt som styrs i mindre organisationer eller av privatpersoner runt om i världen. New Hope eftersträvar att ha en nära kontakt för att följa och se direkta resultat av de donationer man gjort. New Hope har under åren bland annat byggt en skola i Gambia och renoverat barnhem i Ukraina, bekostat utbildningar för audionomer i Kenya, stöttat hälsoprojekt i Amazonas och finansierat en mödra- och barnklinik på Zanzibar och mycket mera.

Idag stödjer vi ett tiotal projekt i 6 länder. Alla projekten har det gemensamt att det finns en pålitlig eldsjäl som driver projektet. Genom kontinuerlig återrapportering säkrar New Hope att alla donationer används till sitt syfte. Här kan du läsa mer om pågående projekt.

New Hope har inga anställda, utan förlitar sig helt på ideellt arbete. På så vis säkrar fonden att den absoluta huvudparten (97%, 2018) av våra medel når fram till barnen. Vi strävar alltid efter att hålla den administrativa kostnaden till ett minimum. Ingen som arbetar med New Hope uppbär någon ekonomisk ersättning.

New Hope i korthet

 • Grundades 1988
 • Första insamlingsåret 1989
 • Har samlat in nästan 35 miljoner kronor
 • Målet idag är att samla in 2 miljon kronor om året
 • Är en stiftelse som står under Länsstyrelsens överinseende
 • Innehar 90-konto
 • Medlemmar i Giva Sverige (fd FRII)
 • Sponsras av enskilda givare och företag i alla branscher
 • New Hope har en central kostnad som för närvarande uppgår till endast 3% av allt som vi samlar in
 • Anordnar årligen ut ett adventskalenderlotteri  med vinster donerade av reseindustrin
 • Stödjer idag ett tiotal projekt i 6 länder