fbpx

Goda förebilder

Bengts House at Kiotani

Tack till alla företag som regelbundet sponsrar New Hope!

Utan er skulle vi inte kunna genomföra så många insatser!
Hur man stöder oss varierar från företag till företag. En del ger en procentsats av sin vinst som samarbetsorgansationen Travel Support. Företaget Resebemanning har sponsrat en flicka på Kiotani skolan i Lukenya Hills i  Kenya. Andra företag väljer att ge pengar till New Hope vid Jul, istället för att köpa julklappar till personal och kunder.

Flera företag engagerar personalen kring ett New Hope projekt. Alla i personalen erbjuds att betala en viss summa av sin lön till New Hope och företaget ”dubblar” denna summa.  Ticket, Resia, Tranås Resebyrå och Jade Travel jobbar exempelvis på detta sätt. Det finns många sätt att samla pengar till New Hope. Att vid varje fredagsfika sälja en kaka till jobbarkompisarna är en idé, som över tid kan generera många pengar till New Hope.

Vi på New Hope kommer gärna till ditt företag och informerar om hur vi skulle kunna arbeta tillsammans. Du behöver bara kontakta Elisabet Lanz.

Ticket har i flera år engagerat sig i New Hope, och uppmuntrar alla anställda att varje månad bidra med 30 kronor och där Ticket skänker lika mycket som de anställda tillsammans.

Under årens lopp har man också avstått från julklappar och i stället skänkt pengar till New Hope. Tickets eget projekt är att sponsra flickors gymnasieutbildning på Starehe skolan i Nairobi. En del fickor har tagit studenten och läser nu vidare på Universitet.

Den som en gång började med en intern Ticket kampanj, “Betald skolutbildning för 5 flickor i Kenya“, har med åren utökats till 9 flickor i den takt som stödet och intresset inom organisationen har vuxit. Man kan gott säga att Ticket är med och bidrar till att stärka kvinnors ställning i det nya Kenya!

Resia och Resias personal sponsrar New Hope´s projekt i Reni, Ukraina. Reni är en liten hamnstad med cirka 30.000 invånare nära gränsen till Moldavien och Rumänien. Regionen präglas av stor arbetslöshet och fattigdom. Alkohol och familjevåld sargar ofta sönder familjer. Barnhemmet Novy Dom köptes av New Hope 2005 och är nu permanent hem till ett 15-tal barn. Dessutom fungerar Novy Dom som ett transithem för barn som fått akuta problem. Novy Dom är också navet i en hjälpverksamhet till behövande familjer, som får matkassar eller ved med jämna mellanrum. Stödet från Resiakoncernen till Novy Dom har varit betydande genom åren, och utan det hade inte Novy Dom lyckats med sin verksamhet.

Det tackar vi för!