New Hope barnfond

Ökad insamling och lägre administrationskostnad 2022

ByJim Hofverberg

Ökad insamling och lägre administrationskostnad 2022

New Hopes årsredovisning för 2022 är klar.

Våra insamlade medel har ökat och hjälpen når fram och gör stor nytta!

Stort tack till alla engagerade och givmilda företag och privatpersoner som under 2022 gjorde det möjligt för New Hope att via sina gåvomottagare säkra skolgång och förebyggande sjuk- och hälsovård för barn i några av världens allra eländigaste områden.

År 2022 har New Hope samlat in 1 378 488 kronor.

Det är betydligt bättre än föregående år, den främsta anledningen till detta är ökad upplaga av julkalendern. Den inbringade 486 510 Kr.

De administrativa kostnaderna var 49 872 kronor, vilket utgör 3,6 % av insamlade medel.

(År 2021 fick vi totalt 1 262 011 Kr varav administrativa kostnader stod för 61 375 Kr vilket utgjorde 4,9 % i administrativa kostnader).

Under 2022 har vi ökat vår närvaro på sociala medier vilket har gett en viss del insamlande medel, men generellt på en relativt låg nivå.

Presentationer för intresserade företag och föreningar har varit begränsad. Många aktiviteter som New Hope normalt deltagit i har varit
inställda, förutom resebranschens mässa ”Travel News Market”.

Under året genomfördes vissa insamlingsaktiviteter i samband med golftävlingar inom resebranschen, där deltagarna uppmanades att swisha en summa för varje ”Hole in One” och Birdie. Vi har även deltagit i PATA:s s.k. Walkabout.

Vi finns numera med som valbara gåvomottagare hos Pennybridge (f.d.Min Gåva) samt Adstate (begravningsbyråernas hemsidor).

Under 2022 har Stiftelsen New Hope blivit godkända som gåvomottagare hos Skatteverket, vilket medger skattereduktion med 25% för gåvogivare för belopp mellan 2 000 – 12 000 kr.

Styrelsen hade sammanlagt nio (9) protokollförda möten under 2022, varav ett var årsmötet inklusive ett konstituerande möte.

Under året har vi endast gjort ett projektbesök.

Årsredovisningar

About the author

Jim Hofverberg administrator