New Hope barnfond

Nytt skolsystem – nya böcker

ByMagnus Linder

Nytt skolsystem – nya böcker

Kenya omdanar sitt skolsystem. Nu skall det vara slut på pluggskolan! Från och med nu ingår ämnen som hemkunskap, konst och musik i läroplanen.

Den kenyanska skolan varit uppbyggd som den koloniala brittiska skolan. Det gällde att plugga basämnena som engelska, matte, swahili och allmänkunskap och prestera på prov för att komma vidare.

Sedan ett par år tillbaka har man börjat omdana systemet. Basämnena finns fortfarande kvar, men estetiska ämnen har fått mera plats. Man har hemkunskap och jordbruk på schemat. Man skall till och med införa datakunskap på grundskolenivå!  Dock skall man veta att de flesta byskolorna saknar elektricitet, så det kommer att ta tid att få detta att fungera.

Många skolor i Kenya har gigantiskt klasser. 80 elever i en klass är inte ovanligt. Det fungerade när man hade den traditionella undervisningen då lärarna läste högt och barnen repeterade. Man använde få läromedel. Barnen hade anteckningsböcker och barnen skrev ner vad läraren sade.

I det nya systemet är lärarens roll mycket viktig, och det ställer högre krav på lärarna. Alla lärare skall ha fått en viss fortbildning för att kunna följa den nya läroplanen. Nu skall barnen ha ordentliga läroböcker med speciella övningsböcker. Man gör frekventa centrala prov för att följa upp hur eleverna klarar sig.

Det är elevernas föräldrar som får stå för kostnaderna för alla skolböcker och annat undervisningsmaterial. Detta är en stor utgift för många. På Kiotani skolan har barnen inga föräldrar som kan betala, så här är det skolan som måste anskaffa allt material. Detta är en gigantisk kostnad för Kiotani! Genom Barn i Hjärtat kunde New Hope bekosta böcker för samtliga klasser i det nya skolsystemet.

Läsåret 2022 börjar nu efter Påsk och då har alla barn nya spännande läroböcker som väntar på dem!  Tack Barn i Hjärtat!

About the author

Magnus Linder administrator